جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

بازگرداندن نایب رییس هییت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد بە زندان اوین را محکوم و تقبیح می کنیم

بازداشت مجد د مددی در شرایطی انجام می گیرد کە بدببال اعتصابات کارگری متعدد ماەهای اخیر، تعداد دیگری ازفعالین کارگری نیز با طرح اتهامات واهی توسط دادگاەهای فرمایشی حکومتی بە زندانهای طویل المدت محکوم شدەاند

بر اساس اطلاع رسیدە، ابراهیم مددی، نایب رییس هیئت مدیرە سندیکا کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومە (شرکت واحد ) کە در روز چهارشنبه ٩ آذر ماه پس از تحمل ٣ سال حبس مداوم و ناروا برای گذراندن یک مرخصی کوتاه مدت از زندان اوین آزاد شد ە بود، پس از ۵ روز آزادی در روز چهار شنبە، بە هنگامی کە برای تعین تکلیف بە زندان اوین مراجعە کردە بود بار دیگر بە زندان بر گرداندە شدە است و تا کنون اجازە خروج اززندان بە او دادە نشدە است. وی ازبهمن ماه سال ١٣٨٧ به اتهامات واهی ، اما در واقع به خاطر عضویت درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به ٣ سال و۶ماه حبس محکوم شد.

انتظارمی رفت کە بدنبال اعترا ضات گستردە سازمانهای کارگری و حقوق بشری د اخلی و خارجی و ساختگی بودن اتهامات نسبت دادە شدە بە ابراهیم  مددی، مقامات مسول از بازگرداندن مجدد وی بە زندان خوداری کنند، اما بازداشت دوبارە این فعال سندیکایی نشان داد، کە کینە و دشمنی حکومت با کارگران و سازمانها ی کارگری و سخنگویان و نمایندگان واقعی کارگران مرزی نمی شناسد.

بازداشت مجد د مددی در شرایطی انجام می گیرد کە بدببال اعتصابات کارگری متعدد ماەهای اخیر، تعداد دیگری ازفعالین کارگری نیز با طرح اتهامات واهی  توسط  دادگاەهای فرمایشی  حکومتی بە زندانهای طویل المدت محکوم شدەاند؛ علیرضا ثقفی بە دلیل شرکت در مراسم روز کارگر، بە زندان فرا خواندە شدە و رضا شهابی بە دلیل اعتصاب غذا در زندان از لحاظ و ضعیت سلامتی در شرایط خطرناکی قراردارد و منصوراسالو رییس هیئت مدیرە سندیکا ی شرکت واحد بە رغم آزادی ظاهری، عملا در نوعی زندان خانگی بسر می برد.

این وضعیت باعث افزایش حس همبستگی و خشم  و اعتراض سازمانهای کارگری، حقوق بشری و سیاسی و واکنش آنها نسبت بە رفتارغیر انسانی وظالمانە مقامات قضایی و دولتی با فعالین و رهبران سندیکایی گردیدە است.

مقامات قضایی و دولتی از این همە همبستگی و اعتراض بە خشم آمدەاند. زیرا این میزان حمایت و همبستگی، کە روز بە روز نیز بیشتر و همگانی ترمی شود مانع از آن می شود کە آنها بتوانند، با گوشمالی رهبران کارگری و پراکندن ترس و ارعاب مانع بر سر راە اعتصابات گسترش یابندە کارگری ایجاد کنند. اما گسترش شتابان اعتصابات کارگری و مقاومت دلیرانە فعالین کارگری در زندانها نشآن دادەاند که اینگونە حربە ها دیر زمانی است تاثیر خود را از دست دادە و دیگر نمی توانند مانع از مبارزە زحمتکشان برای حقوق سندیکای شان گردند. بدون تردید می توان با گسترش هرچە بیشتراعتراضات کارگری، تحکیم و گسترش پیوند میان جنبش کارگری با جنبش سراسری و عمومی مردم ایران و تداوم و کسترش همبستگی جهانی، اتحادیە ها و احزاب کارگری، سازمانهای حقوق بشری و رسانە ها عمومی با کارگران ایران، شرایط موجود را بکلی دگرگون کرد. همە ترس و نگرانی مقامات کارگر وعدالت و حق ستیزحکومت نیزاز چنین وضعی است؛ بهمین جهت آنها کوشش فراوانی می کنند تا مانع اینگونە اقدامات شوند.

انجمن کارگری دمکراسی ضمن محکوم و تقبیح نمودن بازداشت مجدد، ابراهیم مددی وآزار و اذیت و زندانی کردن سایر فعالین کارگری و سپاسگذاری و قدر دانی از کلیە حمایتهای داخلی و خارجی بعمل آمدە از حقوق و مبارزات حق طلبانە کارگران و زحمتکشان ایران، خواهان آزادی بلادرنگ ابراهیم مددی و سایر فعالین کارگری و سیاسی زندانی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ایران است.

انجمن کارگری دمکراسی خواه

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر, ۱۳۹۰ ۸:۴۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی