یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷

بحث بر سر مشمولان «تقسیم پول» جنجالی شد: یارانه نقدی برای چه کسانی؟

مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسیهای خود پیرامون نحوه هدفمند كردن یارانهها به این بحث رسید كه عواید حاصل از افزایش قیمتها بین چه كسانی تقسیم شود. در این خصوص، بین صاحبنظران اقتصادی جهان دو دیدگاه عمده وجود دارد كه لایحه دولت بر هیچ كدام از این دو دیدگاه استوار نیست.

مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسیهای خود پیرامون نحوه هدفمند کردن یارانهها به این بحث رسید که عواید حاصل از افزایش قیمتها بین چه کسانی تقسیم شود.

در این خصوص، بین صاحبنظران اقتصادی جهان دو دیدگاه عمده وجود دارد که لایحه دولت بر هیچ کدام از این دو دیدگاه استوار نیست.

یکی از این دو دیدگاه، توصیه میکند که عواید حاصل از اصلاح قیمتها مصروف پوشش تامین اجتماعی و بهداشتی برای عموم مردم گردد و مشمولان توانمندسازی نیز که در ایران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، از کمکهای نقدی بهرهمند شوند.

اساس نظر دوم نیز که برخی از اقتصاددانان برجسته جهانی برای کشورهای نفتی پیشنهاد دادهاند، تقسیم عواید به صورت مساوی بین عموم مردم است؛ چرا که اهداف کارآیی و عدالت با این روش بهتر محقق میشود. در این میان، دیروز نمایندگان مجلس به درستی از عدم اتکای لایحه دولت بر هیچیک از این مبانی با استناد به اصول علمی و دینی انتقاد کردند که بحث به درازا کشید و ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد.

گزارشی تحلیلی درباره بحث نمایندگان برای تقسیم یارانهها

چه کسانی مستحق یارانه نقدی هستند؟

دانش جعفری: تقسیم مساوی یارانهها هم راحتتر است و هم باعث فقرزدایی میشود

مصطفی پورمحمدی: مدل «یارانه شهروندی» به عدالت نزدیک تر است

دنیای اقتصاد- بحث بر سر اینکه یارانه نقدی به چه کسانی تعلق گیرد، موضوعی است که نهتنها در مجلس، بلکه میان محافل کارشناسی هم مطرح بوده و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است، اما در این میان نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه پولی که قرار است به عنوان یارانه نقدی توزیع شود در واقع همان پول نفت است که به همه ایرانیان اعم از فقیر یا غنی تعلق دارد، بنابراین بهتر است این پول بین همه مردم و تمام دهکها توزیع شود. استدلال هم این است که علاوه بر اینکه یارانه نقدی بیتالمال است و به همه تعلق دارد، اما اگر اختیار توزیع آن در دست دولت قرار گیرد ممکن است دولت این پول را در راستای اهداف مورد نظر خود به کار گیرد و در عمل بیعدالتی را به گونهای دیگر رقم بزند. از جمله داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در این باره معتقد است که هر یک از سه گیرنده نسبت به سهم شان یارانه بگیرند، اما در سطح مردم توزیع یارانهها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کنند و نیازی به این همه تلاش و هزینهای که برای شناسایی دهکهای مختلف میشود نیست به طوری که اگر دهک دهم ۱۶/۳۰ و دهک اول ۲/۲درصد از یارانههای انرژی استفاده میکنند در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحتتر بوده و فقرزدایی صورت میگیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهکها به آن رقم تقریبا از دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت میکنند و در این حالی است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا میشود». به گفته او در مجموع پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانهها اگر بدون پرداخت جبرانی باشد امکان حفظ قدرت خرید قبلی را نداشته و در صورت غیرنقدی کردن یارانهها نیز نباید دخالت دولت مجددا افزایش یابد. وزیر سابق اقتصاد در این زمینه تاکید میکند: «برای آزادسازی قیمتها نیز اصلاح قیمت تنها در مورد حاملهای انرژی امکانپذیر نیست و این طرح باید همهجانبه باشد زیرا سیاستهای دولت در زمینههای پولی، بانکی، بودجهای و کنترل قیمت به همان نسبت از اهمیت برخوردار است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح میکند: «منابع به دست آمده باید در جهت خود طرح هزینه شود و شامل دیگر اهداف نظیر کسری بودجه نشود و پس از اجرای طرح نیز بنگاههای اقتصادی (دولتی و خصوصی) توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند و به نظر من مسوولیت اجرایی این طرح باید به دست مجلس باشد و هزینهها نیز متمرکز باشند».

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی و وزیر سابق کشور نیز در این زمینه میگوید: پرداخت یارانه طبقاتی یا دهکی در اجرا بسیار مشکل و عملا به بی عدالتی منجر میشود به گونه ای که عوارض بسیاری برجای میگذارد. وی موضوع بی عدالتی در پرداخت یارانهها را مربوط به اختصاص نیافتن یارانهها به سه دهک جامعه دانست و ادامه داد: به عنوان نمونه شاید مرز بین دو دهک بسیار ظریف بوده و زندگیها خیلی به هم شبیه باشند و افرادی که یارانه به آنان تعلق نمیگیرد، در برخی امور تولید فساد کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: با محروم کردن یکسری از طبقات از دریافت یارانه، برای آنان آزردگی روانی ایجاد میشود و حرفشان هم این است که وقتی کسی به حقوق ما احترام نمیگذارد، چرا ما باید حریم جامعه را حفظ کنیم.

وزیر سابق کشور خاطرنشان کرد: این مسائل مانند استنشاق هواست لذا مگر میشود به افرادی که برای زندگی طبیعی خود نیازمند اکسیژن هستند، گفت، فقط یک عده میتوانند از هوا استفاده کنند! بنابراین ما میتوانیم مثلا بگوییم، سهم یک فرد روزی یک لیتر است و دو لیتر مابقی را به دلیل مصرف زیاد باید از جیب خود خریداری کند و کسی هم که روزی نیم لیتر مصرف میکند، میتواند نیم لیتر هم سود ببرد. پورمحمدی در ادامه این مدل را مدل تعریف شدهای در بسیاری از کشورها ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر جدیدترین مدل پرداخت یارانهها در چند کشور، «مدل یارانه همسان شهروندی» است. وی با تاکید بر اینکه این مدل هیچ طبقهای از جامعه را از دریافت یارانه محروم نکرده، بلکه یارانه متناسب با طبقه اجتماعی به آنان تعلق میگیرد، گفت: مدل «یارانه شهروندی» اجرایی تر بوده و آثار اجتماعی بهتری را دربردارد؛ چراکه هم به انصاف و عدالت نزدیکتر است و هم اشکالات و تعارضات طبقاتی تولید نمیکند و استدلالهای قوی در این خصوص وجود دارد.

تاریخ انتشار : ۱ آبان, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟