سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴

به موازات “انتخابات” مدیریت شده ریاست جمهوری، کاندیدای واحد نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!

"اننخابات" دورۀ دهم رياست جمهوری اسلامی نزديک می شود. برخلاف آقايان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام رياست جمهور، در آستانۀ دور دوم "انتخاباتی" که کانديدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، اين بار آقای احمدی نژاد از اين منظر با چالشی بسيار بزرگ و جدی روبرو است و احتمال اين که وی تنها کانديدا و يا حتا کانديدای اصلی اصولگرايان نباشد، کم نيست

“اننخابات” دورۀ دهم ریاست جمهوری اسلامی نزدیک می شود. برخلاف آقایان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام ریاست جمهور، در آستانۀ دور دوم “انتخاباتی” که کاندیدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، این بار آقای احمدی نژاد از این منظر با چالشی بسیار بزرگ و جدی روبرو است و احتمال این که وی تنها کاندیدا و یا حتا کاندیدای اصلی اصولگرایان نباشد، کم نیست. اصلاح طلبان نیز به نظر نمی رسد قادر باشند از میان کاندیداهای بالقوۀ امتحان شده و کمتر امتحان شدۀ خود، کاندیدای واحدی را در برابر کاندیدای اصلی اصولگرایان به میدان مبارزۀ انتخاباتی آورند. قابل پیش بینی است که این بار نیز شورای نگهبان و دیگر گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریوی رد صلاحیت های گسترده را همچون دوره های “انتخاباتی” پیشین ریاست جمهوری و مجلس، برای اجرا تدارک دیده باشند.

جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیتهاى سیاسى آزادیخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری ایران می دانند، تقاضا می کنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین پیش نویس قانون اساسی ضمیمه که به طور عمده، متن پالایش و پیرایش یافتۀ قانون اساسی فعلی است، با پست الکترونیکى kandidatori@gmail.com تماس بگیرند.

حسن نایب هاشم (فرود سیاوش پور)

 

در راستای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری به پیشگاه مردم ایران

ما کوشندگان سیاسى ایرانی مدافع حقوق بشر، برای استفاده از حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که در اعلامیه جهانى حقوق بشر: ماده٢١ ١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ٢- هر کس حق دارد با تساوى شرایط، به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید. ٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با راى مخفى یا طریقهاى نظیر آن انجام گیرد که آزادى راى را تامین نماید.

و میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى: ماده ٢۵ هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول: الف ـ در ادارهى امور عمومى بالمباشره یا بهواسطهى نمایندگانى که آزاد انتخاب شوند، شرکت نماید. ب ـ در انتخابات ادوارى که از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمینکنندهى بیان آزادانهى ارادهى انتخابکنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود. ج ـ با حق تساوى طبق شرایط کلى بتواند به مشاغل عمومى کشور خود نائل شود.

تسجیل شده است و جمهورى اسلامى نیز متعهد به رعایت آن می باشد،

با پشتیبانی از “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که با حضور تعدادى از فعالان شناختهشده سیاسى و حقوق بشر تشکیل شده، هدف بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگسازی در این زمینه را پی می گیرد،

و با قبول معیارهاى بیستگانه معرفى شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بینالمجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیۀ اصول نظارت بینالمللى بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،

و با تقاضا از این کمیته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری افزایش دهد، و با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بینالمللی بر انتخابات تأکید کرده اند.

با دوری گزینی از قانون اساسى غیر دموکراتیک جمهورى اسلامى در کلیت خود:

و همچنین قانون “انتخابات” غیر آزاد و ناعادلانه آن:

با خواست تغییر قانون اساسی موجود همراه با پیشنهاد قانون اساسی پالایش و پیرایش شده (ghanoun asasi pishnehadi) برای دورانی گذار تا تدوین قانونی اساسی نوینی در مجلس تدوین قانون اساسی،

بر مبنای قانون اساسی پیشنهادی،

آمادگی خود را براى ادارۀ کشور بر مبنای قوانینى منطبق بر اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق حقوق مدنى و سیاسى، میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنین کنوانسیونهاى بینالمللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، به عنوان کاندیدای بالقوۀ ریاست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنیم تا از میان خود کاندیداى واحدی را براى ریاست جمهوری ایران به پیشگاه مردم ایران معرفی کنیم.

امضاء نام نام خانوادگی(به صورت مندرج در شناسنامه)

حمایت کنندگانی که خود را کاندیدای بالقوه نمی دانند نام نام خانوادگی

تاریخ انتشار : ۵ اسفند, ۱۳۸۷ ۰:۴۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!