دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۲

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۲

بیانیۀ جمعی از زندانیان وجدانی و سیاسی

همبندی امیدرضا میرصیافی جوان وبلاگنویس که به دلیل بیان و ابراز عقایدش به دوسال و نیم حبس محکوم شده بود، تنها پس از تحمل دورۀ کوتاه حبسش به شکل مرموزی درگذشته است. مرگ نامبرده تائید مجددی است بر تحملناپذیری وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی. مرگ غمانگیز امید جوان از طاقتفرسا بودن شرایط شکنجهآور موجود در زندانها و از اعمال فشار و تحقیر و تبعیض بر علیه زندانیان وجدانی و سیاسی و از بیپناهی این دسته از زندانیان حکایت میکند.

وجدانهای بیدار!
ما امضاکنندگان ذیل این بیانیه اعلام میداریم که پروژۀ {اعدام خاموش} زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی که طی سالهای اخیر با مرگ چند زندانی در تهران، کرج، ارومیه و چند شهر دیگر کلید خورده، در ماههای اخیر با مرگ مرموز تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح رجبی و امیرحسین هشمتساران، شتاب گرفته و اینک با مرگ امیدرضا میرصیافی وارد مرحلهای خطرناک شده است.

همبندی امیدرضا میرصیافی جوان وبلاگنویس که به دلیل بیان و ابراز عقایدش به دوسال و نیم حبس محکوم شده بود، تنها پس از تحمل دورۀ کوتاه حبسش به شکل مرموزی در گذشته است. مرگ نامبرده تائید مجددی است بر تحملناپذیری وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی. مرگ غمانگیز امید جوان از طاقتفرسا بودن شرایط شکنجهآور موجود در زندانها و از اعمال فشار و تحقیر و تبعیض بر علیه زندانیان وجدانی و سیاسی و از بیپناهی این دسته از زندانیان حکایت میکند.

در اینجا ما ضمن ابراز و بیان تاسف و تاثر شدید خود از درگذشت نابهنگام و مرگ مشکوک همبندیمان، نظر وجدانهای بیدار را به سوی درک شرایط سخت و اسفناکی جلب مینماییم که بر زندانیان سیاسی تحمیل شده و اینک زندگی و جان یکایک زندانیان وجدانی و سیاسی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

بیتوجهی به استانداردهای نظام بینالمللی حقوق بشر و در نظر نگرفتن آییننامهها و بخشنامههای داخلی در خصوص تفکیک و طبقهبندی زندانیان بر حسب اتهام و نوع جرایم، پراکنده نمودن تعمدانۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان زندانیان و مجرمان گوناگون، قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار بیماران و مبتلایان به ایدز و هپاتیت و در معرض خطر قرار دادن عامدانۀ سلامتی و تندرستی آنها، اعمال فشارها و تبعیضهای قانونی و غیرقانونی و عملی و اجرایی علیه زندانیان سیاسی و خانوادههایشان و اطلاق عنوان توهینآمیز زندانی امنیتی بر آنها، که به طور مضائفی همۀ زندانیان سیاسی را تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده، نه تنها گذران حبس را تحملناپذیر نموده که ادامۀ حیات و زندگی را برای زندانیان وجدانی و سیاسی با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.

ما اگر چه از عملکرد دستگاههای نظارتی و از کمتوجهی سازمانها و نهادهای حقوق بشری ناامید گشتهایم و اگرچه مواضع تاسفبرانگیز برخی مدعیان حقوق بشری بر شدت یاس و تاسف و تاثر ما افزوده است، با این حال ما خواهان حمایت جدی همۀ وجدانهای بیدار و سازمانها و نهادهای راستین حقوق بشری از مطالبات و خواستههای بر حق زندانیان وجدانی و سیاسی، و اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت اجرا و رعایت استانداردهای حقوق بشری و توجه به خواستههایی به قرار ذیل هستیم:

۱ تشکیل کمیتهای واقعیتیاب و اعزام هیئتهایی به زندانها جهت بررسی علل و عوامل مرگهای مشکوک و شناسایی عاملین این مرگها

۲ طرح پیگیری حقوقی و قضایی مرگ زندانیان سیاسی نزد مراجع قضایی و حقوق بشری و تحت پیگرد قرار دادن مصوبین قتلهای سیاسی از طریق  دیوان کیفری بینالمللی

۳ اجرایی نمودن دستورالعملها و استاندارهای حقوق بشری و عمل به آییننامهها و بخشنامههای داخلی در خصوص تفکیک و طبقهبندی زندانیان  سیاسی و سایر زندانیان

۴ پایان دادن به کلیۀ اشکال و اعمال رفتارهای مبتنی بر تبعیض و فشار و تحقیر و خشونت بین زندانیان سیاسی

۵ اعزام ناظران سازمانهای حقوق بشری برای بازدیدهای سرزده و دورهای از زندانهای محل نگهداری زندانیان سیاسی و بررسی وضعیت آنها به  طور ویژه

۶ پایان بخشیدن به سواستفادهها از موضوع حقوق بشر، وجهالمصالحه قرار دادن این حقوق در روابط و مناسبات فیمابین دولتها به ویژه در رابطه با  دولت جمهوری اسلامی

بدیهی است در خصوص زندانیان سیاسی مسئولیت هر آنچه تاکنون اتفاق افتاده بر عهدۀ مقامات مسئول ذیربط بوده، اما در صورت عدم توجه به خواستههای حداقلی مطروحۀ مذکور، از این پس ما و وجدان عمومی، مقامات عالیۀ جهوری اسلامی را مشخصا مسئول عواقب هر گونه وقایع جبرانناپذیری میشناسیم که ممکن است در آینده رخ دهد.

 تهران – زندان اوین:۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷

۱متین ارجان
۲سعید درخشندی
۳عباس خرسندی
۴محمد صدیق کبودوند
۵حمیدرضا محمدی
۶محسن نادری
۷هود یازرلو

تاریخ انتشار : ۳ فروردین, ۱۳۸۸ ۱۰:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا