یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

دادخواست علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران

ما از شما درخواست می کنیم تا پرونده ی نقض برنامه ریزی شده و گسترده ی حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت بسپارید تا شورا پرونده ی سران رژیم را به عنوان "جنایت علیه بشریت" تصویب کرده و به دادگاه بین المللی کیفری ارسال نماید

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
خانم ناوانتم پیلی!
رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور برنامه ریزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است. رفتارهای این رژیم در سرکوب مردم ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است. این رژیم در ایران تبعیض جنسی و مذهبی و قومی برقرار کرده است؛ رژیمی است که با اندیشه، شادی و زیبایی مخالفت بنیادی دارد؛ رژیمی است که دهها روشنفکر معترض را در داخل و خارج از ایران ترور کرده است؛ رژیمی است که بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را اعدام کرده است. این رژیمی است که به طور سازمان یافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول های انفرادی سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه ی قضائیه، سازمان زندانها و بسیج شکنجه می کند. این رژیمی است که زنان را به دلیل درخواست برابری حقوقی با مردان بازداشت و مجبور به اعتراف به جرائم ناکرده می کند. این رژیمی است که نقض نهادینه و گسترده ی حقوق همه ی اقشار از جمله ی کارگران، دانشجویان، معلمان، جوانان و هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران را به اعمال جاری دولت تبدیل کرده است. این رژیمی است که به باور میلیون ها ایرانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، دهها تن را به شهادت رساند، هزاران تن را بازداشت و در سلول های انفرادی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داده است که به مرگ برخی از زندانیان منجر شده است.
ما امضا کنندگان این نامه، کارنامه ی زمامداران سیاسی ایران را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می دانیم. ضمن رد هر طرحی برای حمله ی نظامی به ایران، یا تحریم اقتصادی ایران، به هر بهانه ای، از جهانیان و سازمانهای بینالمللی می خواهیم که از حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند و سرکوب و ارعاب و تبعیض رژیم را محکوم کنند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسلامی، بر سر آن است که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. ما خواهان آنیم که اجازه ندهید کسی پا در صحن سازمان منتشرکنندهی اعلامیهی حقوق بشر بگذارد که اعمالش مظهر بارز نقض حقوق بشر است. ما خواهان آن هستیم که رژیم ایران در مجامع بینالمللی زیر فشار قرار گیرد تا زندانیان را آزاد کند و دیگر حقوق اساسی و مدنی مردم ایران را رعایت کند. تقاضای ما از شما این است که از هر فرصتی بهره برید تا رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق انسانی را، رژیمهایی همچون جمهوری اسلامی ایران رامحکوم کنید.
ما از شما درخواست می کنیم تا پرونده ی نقض برنامه ریزی شده و گسترده ی حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت بسپارید تا شورا پرونده ی سران رژیم را به عنوان “جنایت علیه بشریت” تصویب کرده و به دادگاه بین المللی کیفری ارسال نماید. مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی است.احمدی نژاد در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته و دارد. به همین دلیل، ما درخواست می کنیم تا محمود احمدی نژاد، و دیگر افرادی را که در سرکوب مردم نقش مستقیم داشته و دارند، به محض خروج از ایران بازداشت و به دست عدالت بسپارید.

امضاء کنندگان
۱-طاهر احمدزاده ۲- داریوش آشوری ۳- یرواند آبراهامیان ۴- فرامرز اصلانی ۵- تقی اسدی ۶- علی افشاری ۷- فریبا امینی ۸- سعید امیر ارجمند ۹- عبدالعلی بازرگان ۱۰- حسین باستانی ۱۱- هیبت الله باقی ۱۲- محمد برقعی۱۳- مهرزاد بروجردی ۱۴- علی بنوعزیزی ۱۵- رضا براهنی ۱۶- رضا بورقانی فراهانی ۱۷- شهرنوش پارسی پور ۱۸- رامین جهانبگلو ۱۹- مهدی خانباباتهرانی ۲۰- بهروز خلیق ۲۱- کامران دادخواه ۲۲- حمید دباشی ۲۳- شیرین دخت دقیقیان ۲۴- مصطفی رخ صفت ۲۵- سعید رهنما ۲۶- حسن زرهی ۲۷- مرجانه ساتراپی ۲۸- آرش سبحانی ۲۹- ابراهیم سلطانی ۳۰- بیژن شاه مرادی ۳۱- معصومه شفیعی ۳۲- شهلا صالحی ۳۳- احمد صدری ۳۴- محمود صدری ۳۵- فرهاد صوفی ۳۶- رضا علامه زاده ۳۷- رضا فانی یزدی ۳۸- مهدی فتاپور ۳۹- نهضت فرنودی ۴۰- منصور فرهنگ ۴۱- هادی قائمی ۴۲- محسن قائم مقام ۴۳- فیروز قریشی ۴۴- عبدی کلانتری ۴۵- احمد کریمی حکاک ۴۶- حسین کمالی ۴۷- نیک آهنگ کوثر ۴۸- علی کشتگر ۴۹- اکبر گنجی ۵۰ – مجید محمدی۵۱- رضا معینی ۵۲- هایده مغیثی ۵۳- روزبه میرابراهیمی ۵۴- امید معماریان ۵۵- مجتبی مهدوی ۵۶- شیرین نشاط ۵۷- محمد رضا نیکفر ۵۸- ابراهیم نبوی ۵۹- شاهین نجفی ۶۰- فرزین وحدت ۶۱- سهیلا وحدتی ۶۲- نادر هاشمی

توضیح
۱- این برنامه وابسته به هیچ گروه و حزبی نیست. پرچم هیچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد. هر ایرانی، فارغ از تعلقات دینی، سیاسی و جنسیتی، می تواند این بیانیه را امضا کند.
۲- تمامی افرادی که مایل به امضای این بیانیه هستند،باید از طریق ایمیل زیر نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و انگلیسی ارسال دارند.
افرادی که از نام مستعار استفاده می کنند، باید نام و نام خانوادگی حقیقی خود را نیز ذکر کنند.
ehrv.iran@gmail.com
۳- تمامی اسامی به اسامی بالا اضافه خواهد شد. از این جهت تفاوتی میان امضا کنندگان اولیه و امضا کنندگان بعدی وجود ندارد.
۴- از تاریخ انتشار بیانیه (۱۴ مرداد)، تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۹ (۱۴ شهریور ۸۸) کلیه ی افراد قادر خواهند بود تا این بیانیه را امضا کنند.
۵- وبسایت www.strike4iran.com که برای اعتصاب غذا درست شده بود، در خدمت این برنامه خواهد بود. کلیه ی اخبار و فعالیتهای “جنایت علیه بشریت” در این وبسایت انتشار خواهد یافت.
۶- متن حقوقی شکایت، همراه با شواهد و مستندات، به انضمام بیانیه تقدیم کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. متن حقوقی توسط وکلا تنظیم می گردد.

The United Nations High Commissioner on Human Rights
Ms. Navanethem Pillay,
The Islamic Republic of Iran has systematically and consistently denied the basic rights of the Iranian people.
This regime’s behaviour in the repression of the people of Iran is the evidence of crimes against humanity. This regime has established gender, religious, and ethnic discrimination in Iran. It is a regime that stands fundamentally opposed to thinking, to happiness, and to beauty. It is a regime that has assassinated dozens of dissident intellectuals both inside and outside the country; one that has executed many opponents and opposition figures.
This is a regime that in an organized manner, arrests its opponents and critics, and tortures them in solitary cells of the Revolutionary Guard (IRGC), the Ministry of Intelligence, the Police Force, the Intelligence Protection Center of the Judiciary, the Organization of Prisons, and the Basij. This is a regime that for requesting equality of rights with men, arrests women and forces them to confess to uncommitted crimes. This is a regime that has transformed into current government actions the institutional and widespread denial of the rights of all sectors, including workers, students, teachers, youth, artists, writers, and journalists. This is a regime that to the belief of millions of Iranians has stolen the people’s vote in the recent presidential elections, has confronted them with brutality, has murdered dozens of people, and has arrested thousands and held them in solitary confinement under physical and psychological pressures which have led to the deaths of some of the prisoners.
We the undersigned, declare the records of the political rulers of Iran to be clear evidence of crimes against humanity. While refuting any schemes of a military intervention on Iran, or that of economic sanctions, for any excuse, we request the world’s citizens and international organizations to defend the human rights of the people of Iran and condemn the regime’s repression, intimidation, and discrimination.
The fraudulent and repressive president of Iran, Mahmoud Ahmadinejad, intends to participate in the UN General Assembly meeting in September. We demand that you do not allow one whose actions are an obvious manifestation of human rights violations into the precincts of the organization that has issued the Declaration of Human Rights. We demand that the Islamic Republic be pressured by international communities to free political prisoners and respect other basic and civil rights of the Iranian people. Our request is for you to utilise every opportunity to condemn any repressive government like the Islamic Republic of Iran that violates basic human rights.
We request that you refer the case of the systematic and widespread violation of the basic rights of the Iranian people to the Security Council, for the Council to approve the case as one of “crimes against humanity” and forward it to the International Criminal Court (ICC). According to the Iranian Constitution, the president is the state’s second highest-ranking official and the executor of the constitution. In the repression of the people of Iran, Ahmadinejad has played and still plays a direct role. For this very reason, we request that upon exiting the country, Mahmoud Ahmadinejad, and others who have played and play a direct role in the people’s repression, be arrested and placed in the hands of justice.
۱. Taher Ahmadzadeh, 2. Dariush Ashouri, 3. Ervand Abrahimian
۴. Faramarz Aslani , 5. Taqi Asadi, 6. Ali Afshari 7. Fariba Amini, 8. Said Amir Arjomand, 9 Reza Allamezadeh, 10.Abdolali Bazargan, 11. Hossein Bastani, 12. Heibatollah Baghi, 13. Mohammad Borghei, 14. Mehrzad Boroujerdi, 15. Ali Banouazizi, 16. Reza Baraheni
۱۷. Reza Bourghani Farahani, 18.Hamid Dabashi , 19. Kamran Dadkhah 20. Shirindokht Daqiqian, 21. Reza Fani Yazdi, 22. Mehdi Fatahpour, 23. Nehzat Farnoudi, 24. Mansour Farhang, 25. Akbar Ganji, 26.Hadi Ghaemi, 27. Mohsen Ghaem Magham, 28. Firouz Ghoreishi, 29.Nader Hashemi, 30. Ramin Jahanbegloo, 31. Abdee Kalantari, 32. Ahmad Karimi Hakak, 33. Hossein Kamali, 34.Mehdi Khanbaba Tehrani , 35. Behrouz Khaligh, 36. Nikahang Kowsar, 37.Ali Keshtgar, 38. Majid Mohammadi, 39. Reza Moini ,40.Rouzbeh MirEbraimi, 41. Omid Memarian, 42. Mojtaba Mahdavi, 43. Hiadeh Moghissi , 44. Shirin Neshat, 45. Mohammad Reza Nikfar, 46. Ebrahim Nabavi, , 47. Shahin Najafi , 48..Shahrnoush Parsipour, 49.Said Rahnama ,50.Mostafa Rokhsefat, 51. Marjan Satrapi, 52.Arash Sobhani, 53. Ebrahim Soltani, 54. Bijan Shahmoradi, 55. Masoumeh Shafie, 56. Shahla Salehi, 57. Ahmad Sadri, 58. Mahmoud Sadri, 59. Farhad Soufi, 60. Farzin Vahdat, 61. Soheila Vahdati, 62.Hassan Zerehi

Notes:
۱. This project is independent of all groups and parties; it will also not uphold any party, group, or category’s flag.
۲. All persons inclined to sign this statement must forward their first and last names in both Persian and English to the following email:
ehrv.iran@gmail.com
۳. All names will be added to the above names. In this regard, there will not be any differences between the primary and the subsequent signatories.
۴. All persons will be able to sign this statement from the statement’s publication date until 31 August 2009 (9 Shahrivar 1388).
۵. The www.strike4iran.com website which had been set up for the Hunger Strike will now serve this program. All news and activities on “crimes against humanity” will be published on this website.
۶. Attached to this letter, the legal text of the complaint, and the evidence and documents will be presented to the United Nations High Commissioner on Human Rights.

تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد, ۱۳۸۸ ۱:۵۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!