پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

شعارهای تند آفت جنبش سبز است

اخيرا بيانيههايي منتشر شده كه در آن خواسته شده كه اين بار دانشجويان در خشونتورزي پيشدستي كنند در حالي كه اين يك برنامه انحرافي و آفتي براي جنبش سبز و جنبش دانشجويي است و حتي ممكن است خود اقتدارگرايان اين پروژه را طراحي كرده باشند كه اگر اينگونه هم نباشد قطعا با اين كار آب به آسياب اقتدارگرايان ريخته ميشود

 

گفت و گوی مهندس محمد توسلی با خبرنگار ایلنا

ایلنا: رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران اظهار داشت: برخی جریانات به فکر مطالبات حداکثری خود و طرح شعارهایی خارج از وسع جنبش سبز هستند که زمینههای آسیبرساندن به جنبش سبز را فراهم میکنند.

محمد توسلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پیشینه جنبش سبز گفت: این جنبش ادامه جنبش اصلاحات در سه دهه گذشته است که اهداف آن تحقق مطالبات تاریخی مردم ایران ازانقلاب مشروطه

تا انقلاب اسلامی سال ۵۷ شامل قانونمداری، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است که همه عناصر تشکیلدهنده فضیلت عدالتخواهی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه جنبش اصلاحات در سه دهه گذشته به تدریج پیش رفته است، اظهار داشت: در دوم خرداد ۷۶ گام بلندی در این مسیر برداشته شد و این گفتمان همواره در پیگیری اهداف خود با پرهیز از خشونتورزی و بهره گیری از روشهای مسالمتآمیز به جلو رفته است که دستاورد آن توسعه آگاهی مردم و دستیابی به شرایط عینی برای رسیدن به مطالبات مردم با حداقل هزینه بوده است.

توسلی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری دهم رخداد جدیدی که اتفاق افتاد حضور همه اقشار جامعه و اکثریت قاطع مردم و گروههای سیاسی، در داخل و خارج کشور، در آن بود و حتی کسانی که تاکنون در انتخابات شرکت نکرده بودند این بار راهبرد جنبش اصلاحات را پذیرفتند و با حضور خود حماسه جدیدی را آفریدند که در واقع به این صورت اعتراض خود به عملکرد دولت نهم را به طور مسالمتآمیز نشان دادند.

رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران با اشاره به شکلگیری جنبش سبز گفت: در این انتخابات موسوی نماد سبز را برای بیان استراتژی اصلاحطلبان معرفی کرد و جنبش سبز پس ازانتخابات نیز در راستای همین نماد شکل گرفت.

توسلی افزود: موسوی پس از انتخابات طی بیانیههای مختلف راهبردهای خود را اعلام کرد و هماهنگ

با خاتمی و کروبی رهبری نمادین جنبش سبز را پی گرفت و با حضور شبکه اجتماعی که در دوران تبلیغات شکل گرفته بود آن را تقویت کرد و به پیگیری اعتراض مردم برای دستیابی به حقوق اساسیشان که همان مطالبات تاریخی است و در اصول قانون اساسی نیز تصریح شده است، پرداخت.

اولین شهردار تهران پس از انقلاب ادامه داد: مردم در تحولات بعد از انتخابات در برابر انحراف از اصول قانون اساسی و آرمانهای انقلاب مقاومت نشان دادند و لذا اجتماعات میلیونی را در خیابانها شکل دادند.

وی با اشاره به نقاط قوت جنبش سبز گفت: آگاهی و حضور گسترده مردم با نگاههای مختلف در داخل و خارج کشور از جمله این نقاط قوت است و میبینیم که اعتراضات مربوط به یک گروه یا جناح خاص نبود و همه مردم در آن حضور داشتند و لذا تبدیل به یک شبکه اجتماعی با رهبری غیرمتمرکز شد.

توسلی با اشاره به اینکه چنین ساختاری آسیبهایی را در پی داشته است، تصریح کرد: یک آسیب، محدودیتهایی است که رهبری نمادین جنبش یعنی خاتمی موسوی و کروبی با آن مواجه هستند و از جمله آن عدم امکان فعالیت موثر نهادهای مدنی مانند مطبوعات و احزاب است و آسیب دوم مشکل ارتباطی است که آنان با بدنه جامعه میتوانند برقرار کنند، زیرا این ارتباط عملا محدود به مصاحبه ها و بیانیههایی است که خاتمی، موسوی و کروبی صادر میکنند، در صورتی که شبکه اجتماعی خودش بالنده و فعال است و مطالبش را تولید میکند.

رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی با بیان اینکه در شعار هر ایرانی یک ستاد بر مطالبات حداقلی مردم تاکید شده بود اظهار داشت: اگر مطالبات حداکثری باشد وجوه اشتراک میان همه مردم به وجود نمیآید و خود این مساله که مبارزه ضد خشونت است و همه باید در شکلگیری جنبش مشارکت داشته باشند، باعث پدید آمدن آفتی می شود و آن اینکه برخی جریانات به فکر مطالبات حداکثری خود و طرح شعارهایی خارج از وسع جنبش سبز هستند که زمینههای آسیبرساندن به جنبش سبز را فراهم میکنند.

توسلی ادامه داد: در این راستا باید با گفتوگو وتعامل از مطرح شدن شعارهای رادیکال و خارج از گفتمان جنبش سبز خودداری شود تا زمینه رفتارهای خشونتآمیز فراهم نشود، زیرا حتی اگر شعارهای تند در سطح کوچکی هم داده شود در رسانههای رسمی اینگونه مطرح میکنند که اینها شعارهای جنبش سبز هستند در حالی که جنبش هیچ تناسبی با این راهبردها ندارد.

وی ابراز عقیده کرد: اتفاقا اقتدارگرایان معمولا از رادیکال شدن شعارها استقبال میکنند و تجربه مستند ما از شهریور ۱۳۲۰ به بعد هم نشان میدهد همواره اقتدارگرایان برای انحراف جنبشهای مردمی فضا را خود رادیکالیزه میکنند تا سرکوب جنبش آسان توجیه شود.

توسلی با تاکید بر اینکه جنبش سبز و اصلاحات به دنبال تحول تدریجی و درونزا هستند، گفت: این یک آفت است که عدهای به دنبال تسریع در جنبش و دادن شعارهای تند هستند، در حالی که دلیل تدریجی بودن جنبش آگاهی دادن به مردم است و این کار را نمیتوان به طور دفعی انجام داد.

توسلی با اشاره به نقش ایرانیان خارج از کشور در جنبش سبز تصریح کرد: این افراد به دلیل مواجه نبودن با محدودیتهایی که شبکههای اجتماعی داخل کشور دارند در برخی مواقع ممکن است شعارهای انحرافی و یا رادیکال ارایه دهند در حالی که تجربه قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد مهمترین نقشی که ایرانیان خارج از کشور میتوانند داشته باشند حمایت از جنبش مردم در داخل و انعکاس آن در خارج از کشور است و اگر فکر کنند میتوانند این جنبش را از خارج مدیریت کنند این یک آفت است.

اولین شهردار تهران پس از انقلاب با اشاره به در پیش بودن ۱۶ آذر و بیان اینکه جوانان و دانشجویان در جنبش سبز جایگاه کلیدی دارند، تصریح کرد: اخیرا بیانیههایی منتشر شده که در آن خواسته شده که این بار دانشجویان در خشونتورزی پیشدستی کنند در حالی که این یک برنامه انحرافی و آفتی برای جنبش سبز و جنبش دانشجویی است و حتی ممکن است خود اقتدارگرایان این پروژه را طراحی کرده باشند که اگر اینگونه هم نباشد قطعا با این کار آب به آسیاب اقتدارگرایان ریخته میشود.

توسلی در پایان با تاکید بر این نکته که خشونت ورزی برای جامعه ما آزادی و دموکراسی ببار نخواهد آورد توصیه کرد: باید از همه مردم دعوت کنیم تا با صبوری زمانبر بودن دستیابی به اهداف جنبش سبز را بپذیرند و مبارزات را به صورت تدریجی، قانونی و مسالمتآمیز به پیش ببرند و از ۱۶ آذر نیز برای پیشبرد جنبش سبز استفاده کنند.

تاریخ انتشار : ۲۶ آبان, ۱۳۸۸ ۹:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!