جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۹

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۹

گزارش ماهانه(آذر ۱۳۸۸) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ایرانیان مدافع حقوق بشر !

دانشجویان

۱.جلوگیری از اجرای مراسم۵ مورد

۲.توقیف نشریات دانشجویی۳ مورد

۳.تهدید و ارعاب۴۰مورد

۴.ضرب وشتم۲ مورد

۵.حمله به تجمعات دانشجویی۵ مورد

۶.احضار به کمیته های انضباطی۴۳۲ مورد

۷.احکامصادر شده توسط کمیته ها۱۲۴ مورد

۸.بازداشت ها۱۴۸ مورد

۹.احضار به دادگاه ۳۰ مورد

۱۰.بازجویی ۲ مورد

۱۱.محاکمات۳۹ مورد

۱۲.احکام صادره شده توسط دادگاه۳۸ مورد

۱۳.صدور قرار وثیقه۴ مورد

مطبوعات

۱.تهدید و ارعاب۱ مورد

۲.بازداشت ها۵ مورد

۳.تذکر کتبی۱۸ مورد

۴.احضار به دادگاه ۲ مورد

۵.احکام صادره شده توسط دادگاه۲ مورد

۶.توقیف مطبوعات۴ مورد

۷.محاکمات۳ مورد

۸.مسدود کردن سایتها۳ مورد

فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی

۱.ممنوع الخروج۱ مورد

۲.بازداشت ها۴۳۹ مورد

۳.احکام صادره شده توسط دادگاه۴۰مورد

۴.صدور قرار وثیقه۴۱ مورد

۵.احضار به دادگاه۲۶ مورد

۶.محاکمات۱۶ مورد

۷.جلوگیری از اجرای مراسم۴ مورد

۸.جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی۲ مورد

۹.تهدید و ارعاب۲ مورد

زنان

۱.احضار به دادگاه۱ مورد

۲.بازداشتها۳ مورد

۳.بازجویی ها۱ مورد

۴.احکام صادرشده توسط دادگاه۳ مورد

اقلیت های دینی

۱.محاکمات۴ مورد

۲.بلاتکلیف۱ مورد

۳.ضرب وشتم۱ مورد

۴.عدم اطلاع از سرنوشت۲ مورد

۵.جلوگیری از اجرای مراسم۶ مورد

۶.اخراج از کار۱ مورد

۷.بازداشتها۸ مورد

۸.احکام صادرشده توسط دادگاها۸ مورد

۹.احضار به دادگاه۱ مورد

۱۰.ترور در داخل کشور۲ مورد

کارگران

۱.بازداشتها۱۴ مورد

۲.عدم پرداخت حقوق۱۵۰۰ مورد

۳.اخراج از کار۱۳۰۹ مورد

۴.مرگ در حین کار۵ مورد

زندانیان سیاسی

۱.ممنوع املاقات۱ مورد

۲.جلوگیری از درمان۶ مورد

۳.عدم اطلاع از وضعیت۲ مورد

۴.بلاتکلیف۱ مورد

۵.ضرب و شتم۶ مورد

۶.جلوگیری از آزادی۳ مورد

۷.تهدید و ارعاب۱ مورد

۸.اعتصاب غذا۲ مورد

عمومی

۱.قتل مشکوک۳ مورد

۲.قتل توسط نیروهای انتظامی۴ مورد

۳.مرگ در زندان۶ مورد

۴.احکام صادرشده قصاص۱ مورد

اعدام ها

۱.احکام صادرشده(زندانی سیاسی) ۱ مورد

۲.احکام صادر شده۵۷ مورد

۳.احکام اجرا شده ۱۴ مورد

دانشجویان

جلوگیری از اجرای مراسم

۱-مراسم ۱۶ آذر دانشگاه شیرازخبرآنلاین۱۳/۹/۸۸

۲-مراسم ۱۶ آدر کرمانخبرآنلاین ۱۳/۹/۸۸

۳-مراسم ۱۶ آذر تربیت معلم کرجخبر آنلاین ۱۳/۹/۸۸

۴-سخنرانی محسن آرمیندانشگاه شیرازگویانیوز ۲۱/۹/۸۸

۵-جشنواره تکنوازی پیانودانشگاه تهرانپیک ایران ۲۴/۹/۸۸

توقیف نشریات دانشجوئی

۱-اندیشه آزاددانشگاه آزاد اسلامی- اراکامیرکبیر ۱۲/۹/۸۸

۲-نشریه موج نودانشگاه علم و صنعت تهرانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۳-پارسدانشگاه رازی کرمانشاهامیرکبیر ۲۷/۹/۸۸

تهدید و ارعاب

۱-بدون هویت ۴۰ نفرخانواده دانشجویان دانشگاه بین المللی خمینی قزوینامیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

ضرب و شتم

۱-بدون هویت- دختردانشگاه بوعلی سینا –همدانفرارو ۱۶/۹/۸۸

۲-بدون هویتدانشگاه بوعلی سینا –همدانفرارو ۱۶/۹/۸۸

حمله به تجمعات دانشجوئی

۱-مراسم ۱۶ آذردانشگاه شهید چهران اهوازامیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۲-تجمع دانشجوئیدانشگاه صنعتی اصفهانتحول خواهی ۲۳/۹/۸۸

۳-تجمع دانشجوئیدانشگاه تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۴-تجمع دانشجوئیدانشگاه بوعلی همدانجرس ۲۳/۹/۸۸

۵-تجمع دانشجوئیدانشگاه آزاد کرمانشاهامیرکبیر ۲۷/۹/۸۸

احضار به کمیته انضباطی

۱-بدون هویت ۵۰ نفردانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد نوروز ۱/۹/۸۸

۲-بدون هویت ۱۰۰ نفردانشگاه آزاد اسلامی اهوازهرانا ۳/۹/۸۸

۳-بدون هویت ۱۰ نفر دانشگاه خواجه نصیر تهران نوروز ۵/۹/۸۸

۴-بدون هویت ۱۲ نفردانشگاه ارومیه امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۵-بدون هویت ۱۸ نفر دانشگاه صنعت آب و برق (عباسپور)امیرکبیر ۶/۹/۸۸

۶-بدون هویت ۲۰ نفر دانشگاه گیلانهرانا ۴/۹/۸۸

۷-سیاوش رضائیان دانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۸-بهنام فرازمند دانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۹-سودابه سعیدیدانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۱۰-بدون هویت ۳ نفر دانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۱۱- مسعود مهدوی فردانشگاه شیراز امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۲-محمد حسینی دانشگاه شیراز امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۳-سعید لطیفی دانشگاه شیراز امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۴-بدون هویت ۱۲ نفردانشگاه ارومیهامیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۵-بدون هویت ۳۰نفردانشگاه فرودسی – مشهدامیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۱۶-بدون هویت ۱۵ نفردانشگاه بوعلی سینا –همدانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۱۷-بدون هویت ۳۵ نفردانشگاه هنر تهرانامیرکبیر ۲۲/۹/۸۸

۱۸-بدون هویت ۲۰ نفردانشگاه آزاد تبریزهرانا ۲۳/۹/۸۸

۱۹-بدون هویت ۵۰ نفردانشگاه بهشتی-تهرانامیرکبیر ۲۴/۹/۸۸

۲۰-بدون هویت ۱۰ نفردانشگاه بین المللی خمینی- قزوینامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۲۱-بدون هویت ۳۰نفردانشگاه اصفهانهرانا ۳۰/۹/۸۸

۲۲-بدون هویت ۱۱ نفردانشگاه آزاد شهر ریهرانا ۳۰/۹/۸۸

احکام صادره کمیته های انضباطی

۱-محمد نیکخواه دانشگاه علامه طباطبائی ۱ترم محرومیت از تحصیل ادوارنیوز ۳۰/۸/۸۸

۲-مهرداد طوفیدانشگاه چمران اهواز ۱ترم محرومیت از تحصیل امیرکبیر ۶/۹/۸۸

۳-پویا غلامرضائی دانشگاه ارومیه اخراج از دانشگاه امیرکبیر ۶/۹/۸۸

۴-محمد یاسر موسوی دانشگاه ارومیه۱ترم محرومیت از تحصیل امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۵-حسام افشاردانشگاه ارومیه۲ترم محرومیت از تحصیل امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۶-محمد حسینیدانشگاه شیرازمحرومیت از امکانات رفاهیامیرکبیر ۷/۹/۸۸

۷-مسعود مهدوی فر دانشگاه شیراز توبیخ کتبی و ۶ ماه محرومیت از تحصیل امیرکبیر ۷/۹/۸۸

۸-بهنام فرازمنددانشگاه مازندران بابلسر ۱ترم محرومیت از تحصیل هرانا ۴/۹/۸۸

۹-سعید لطفیدانشگاه شیراز۶ ماه محرومیت از تحصیلامیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۰-بدون هویت ۵۰ نفردانشگاه ارومیهمحرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهیامیرکبیر ۷/۹/۸۸

۱۱-عباس پشمی دانشگاه شهرکرد- ۲ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۲-علی مرادیدانشگاه شهرکرد- ۲ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۳-هادی دلبهاریدانشگاه شهرکرد- ۲ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۴-مریم ملک شعبانیدانشگاه شهرکرد- ۲ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۵-آرمان اسعددانشگاه شهرکرد- ۱ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۶-عقیل اسفندیارپوردانشگاه شهرکرد- ۱ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۷-محمد حیدرزادهدانشگاه شهرکرد- ۱ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۸-سعید سپاهیدانشگاه شهرکرد- ۱ ترم تعلیقامیرکبیر ۹/۹/۸۸

۱۹-میلاد اسدی دانشگاه خواجه نصیر تهران ۲ترم محرومیت امیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۲۰-مهناز ربانی دانشگاه خواجه نصیر تهران ۲ترم محرومیت امیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۲۱-رها لکدانشگاه خواجه نصیر تهران ۲ترم محرومیت امیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۲۲-بهنام صفری دانشگاه خواجه نصیر تهران ۱ترم محرومیت امیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۲۳-پویان کرمی دانشگاه خواجه نصیر تهران ۱ترم محرومیت امیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۲۴-بدون هویت (۶ نفر) دانشگاه پیام نور –مشهد ۱ ترم محرومیتهرانا ۱۰/۹/۸۸

۲۵-بدون هویت (۶ نفر) دانشگاه پیام نور –مشهد ۲ ترم محرومیتهرانا ۱۰/۹/۸۸

۲۶-بهروز علویمحرومیت از خوابگاه- تربیت معلم تهرانامیرکبیر ۱۲/۹/۸۸

۲۷-سینا حسینیمحرومیت از خوابگاه- تربیت معلم تهرانامیرکبیر ۱۲/۹/۸۸

۲۸-محمد قدسمحرومیت از خوابگاه- تربیت معلم تهرانامیرکبیر ۱۲/۹/۸۸

۲۹-امین خسرویاخراج از دانشگاه – دانشگاه یاسوجهرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۰-مسعود موسویاخراج از دانشگاه – دانشگاه یاسوجهرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۱-سامان تقوی۲ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۲-صابر میری ۲ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۳-علی حسینی۲ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۴-حامد حیدری ۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۵-حامد وکیلی ۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۶-احسان ستابنده۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۷-بهنام اندک ۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۸-حسین موسوی۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۳۹-محمد باقر حسینی۱ ترم تعلیق- دانشگاه یاسوج هرانا ۱۴/۹/۸۸

۴۰-بدون هویت ۶ نفر۱و۲ ترم تعلیق- دانشگاه آزاد نجف آبادنوروز ۱۴/۹/۸۸

۴۱-بدون هویت ۲۶ نفراخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در مراسم ۱۶ آذر- دانشگاه کرمان امیرکبیر ۱۴/۹/۸۸

۴۲-سمانه شاملو۲ ترم تعلیق-دانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۴۳-پریسا خیام دار۲ ترم تعلیق-دانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۴۴-ارشام دامغانی۲ ترم تعلیق-دانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۴۵-حسین قابل ۲ ترم تعلیق-دانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۴۶-محمد کمیلی ۱ ترم تعلیق-دانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۴۷-بدون هویت ۳ نفر۲ ترم تعلیق-دانشگاه تبریزهرانا ۲۳/۹/۸۸

۴۸-بدون هویت ۱۵ نفرمحرومیت از خوابگاه-دانشگاه بهشتی تهران امیرکبیر ۲۴/۹/۸۸

۴۹-مقداد محزونیاخراج از دانشگاه هنر تهرانامیرکبیر ۲۵/۹/۸۸

بازداشت توسط نهادهای امنیتی

۱-پیام قزوینی دانشگاه بین المللی خمینی قزوین امیرکبیر ۳/۹/۸۸

۲-فرهاد فتحی دانشگاه بین المللی خمینی قزوین امیرکبیر ۳/۹/۸۸

۳-سعید ساکیان دانشگاه بین المللی خمینی قزوین امیرکبیر ۳/۹/۸۸

۴-حمید نیکخواه دانشگاه علامه طباطبائی تهران امیرکبیر ۴/۹/۸۸

۵-آرش خاندلدانشگاه ایلامبامداد ۵/۹/۸۸

۶-مراد باصره دانشگاه ایلام بامداد ۵/۹/۸۸

۷-سعید کلانکی تهرانهرانا ۹/۹/۸۸

۸-میلاد اسدی دانشگاه خواجه نصیر تهران هرانا ۹/۹/۸۸

۹-میلاد فدائیدانشگاه آزاد واحد تهرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۰-محمدیوسف رشیدیدانشگاه امیرکبیرهرانا ۱۲/۹/۸۸

۱۱-مهدیه گلرو تهرانهرانا ۱۲/۹/۸۸

۱۲-وحید لعلی پور تهران هرانا ۱۲/۹/۸۸

۱۳-فولاد شمسدانشکده جغرافیایی تهران هرانا ۱۲/۹/۸۸

۱۴-فرهاد شرفی دانشگاه تربیت مدرس تهرانهرانا ۱۲/۹/۸۸

۱۵-بابک غیاثیدانشگاه رازی کرمانشاههرانا ۱۰/۹/۸۸

۱۶-رضا جوشنکرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۰/۹/۸۸

۱۷-محمدیوسف رشیدیدانشگاه امیرکبیر –مازندرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۸-وحید لعلی پورفعال دانشجوئی-تهرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۹-ریحانه انصاری فرددانشگاه گیلانهرانا ۱۵/۹/۸۸

۲۰-نسیبه باقریدانشگاه گیلانهرانا ۱۵/۹/۸۸

۲۱-موریس باقریدانشگاه گیلانهرانا ۱۵/۹/۸۸

۲۲-جاوید حاج همتیدانشگاه خواجه نصیر-تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۳-عباس قادریدانشگاه خواجه نصیر-تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۴-محمدمحسن موسویدانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۵-سبحانه حیدریدانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۶-نجمه رنجبراندانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۷-سعید لطفیدانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۸-مسعود مهدوی فردانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۲۹-محمد حسینی دانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۰-بدون هویت ۷ نفردانشگاه پیام نور-تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۱-مهدی اللهیاریدانشگاه صنعتی شریف-تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۷/۹/۸۸

۳۲-نوید سلطان پوردانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۳-مجتبی هاشمی دانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۴-نیلوفر اثباتیدانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۵-بردیا نجاردانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۶-طاهر دهخوارقارنیاندانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۷-مهدی بلخاریدانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۷/۹/۸۸

۳۸-مجید توکلیدانشگاه امیرکبیرهرانا ۱۷/۹/۸۸

۳۹-میثم حسینی دانشگاه خواجه نصیر امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۰-غلام محمدیدانشگاه تهرانامیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۱-محمدجعفر طهماسبیدانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۲-امجد کردنژاددانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۳-ناصر احمدی دانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۴-عباس کاکائی دانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۵-ادریس مولویدانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۶-علیرضا مرادیدانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۷-سجاد مرادیدانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۸-فرزاد کلبعلی دانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۴۹-سهراب کریمیدانشگاه تهران امیرکبیر ۱۸/۹/۸۸

۵۰-فرزاو معینیدانشگاه بین المللی خمینی-قزوینامیرکبیر ۱۹/۹/۸۸

۵۱-آرمین رجب پوردانشگاه گیلانهرانا ۱۹/۹/۸۸

۵۲-فرهاد فرنوددانشگاه صنعتی شریف-تهرانهرانا ۱۹/۹/۸۸

۵۳-مهدی کلاری دانشگاه صنعتی شریف-تهرانهرانا ۱۹/۹/۸۸

۵۴-حامد ترک زادهدانشگاه صنعتی شریف-تهرانهرانا ۱۹/۹/۸۸

۵۵-محسن زارعدانشگاه صنعتی شریف-تهرانهرانا ۱۹/۹/۸۸

۵۶-رویا رسولی دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۵۷-رامین غیور دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۵۸-فرید زندی دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۵۹-وحید امیری دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۶۰-فائق شکوری دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۶۱-کیان مظفری دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۶۲-رضا جعفری دانشگاه بوعلی سینا –تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

۶۳-بدون هویت ۷۰ نفردانشگاه فردوسی مشهدامیرکبیر ۲۰/۹/۸۸

۶۴-مونا شایاندانشگاه علامه طباطبائی تهرانامیرکبیر ۲۰/۹/۸۸

۶۵-پیام جهانگیریدانشگاه شیرازهرانا ۲۳/۹/۸۸

۶۶-افشین کرمیاندانشگاه آزاد تهرانهرانا ۲۴/۹/۸۸

۶۷-شهرام رستمیدانشگاه آزاد تهرانهرانا ۲۴/۹/۸۸

۶۸-سعید خسرویدانشگاه شیرازامیرکبیر ۲۴/۹/۸۸

۶۹-رضا بنی طبادانشگاه تهرانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۷۰-حسین مطلوبیدانشگاه گرگانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۷۱-تقی جعفریدانشگاه گرگانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۷۲-سامان بزرگی دانشگاه گرگانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۷۳-مبین عربدانشگاه گرگانامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

۱-نعمت اله رمضانی دانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۲-بدون هویت ۶ نفردانشگاه مازندران بابلسرهرانا ۴/۹/۸۸

۳-مهدی عربشاهیعضو شورای مرکزی تحکیم وحدت-تهرانامیرکبیر ۸/۹/۸۸

۴-بهاره هدایتعضو شورای مرکزی تحکیم وحدت-تهرانامیرکبیر ۸/۹/۸۸

۵-حسینی دانشگاه چمران وعلوم پزشکی اهوازپیک ۱۱/۹/۸۸

۶-رضا جعفریاندانشگاه چمران وعلوم پزشکی اهوازپیک ۱۱/۹/۸۸

۷-قلاونددانشگاه چمران وعلوم پزشکی اهوازپیک ۱۱/۹/۸۸

۸-بدون هوبت ۱۰ نفر دختردانشگاه چمران وعلوم پزشکی اهوازپیک ۱۱/۹/۸۸

۹-بدون هویت ۴ نفردانشگاه کرمانامیرکبیر ۱۴/۹/۸۸

۱۰-ملیکا امین توکلیدانشگاه بین المللی خمینیامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۱۱-محمدرضا آقایاریدانشگاه بین المللی خمینیامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۱۲-حامد هنرخواهدانشگاه بین المللی خمینیامیرکبیر ۲۶/۹/۸۸

۱۳-مرتضی سمیاریتهرانامیرکبیر ۲۵/۹/۸۸

بازجوئی یا تفهیم اتهام

۱-عباس حکیم زاده تهرانهرانا ۳/۹/۸۸

۲-نعمت اله رمضانیدانشگاه مازندران بابلسر هرانا ۴/۹/۸۸

محاکمه

۱-مجید دریدانشگاه علامه صباصبائی تهرانهرانا ۳/۹/۸۸

۲-ناصح فریدی دانشگاه تربیت معلم تهران هرانا ۲/۹/۸۸

۳-بدون هویت ۴ نفردانشگاه شیرازهرانا ۱۰/۹/۸۸

۴-علی کلائیتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۰/۹/۸۸

۵-بدون هویت ۲۵ نفردانشگاه شیرازامیرکبیر ۱۰/۹/۸۸

۶-شبنم مددزادهدانشگاه تربیت معلم-تهرانامیرکبیر ۱۴/۹/۸۸

۷-امین خسروی دانشگاه یاسوججرس ۱۳/۹/۸۸

۸-شهرام خادمدانشگاه یاسوججرس ۱۳/۹/۸۸

۹-حسین موسویدانشگاه یاسوججرس ۱۳/۹/۸۸

۱۰-محمدباقر حسینیدانشگاه یاسوججرس ۱۳/۹/۸۸

۱۱-منصور یعقوب زادهدانشگاه یاسوججرس ۱۳/۹/۸۸

۱۲-ضیاءالدین نبویتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۵/۹/۸۸

احکام صادره توسط دادگاهها

۱-میلاد حسینی کشتاندانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۲-علی نظری دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۳-سیاوش صفوی دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۴-علی دنیاری دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۵-مازیار یزدانی نیا دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۶-شوانه مریخی دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۷-علی عباسی دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۸-رحمان یعقوبی دانشگاه مازندران۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاقپیک ایران ۱/۹/۸۸

۹-میلاد عمرانیدانشگاه رجائی۲ سال حبسهرانا ۳/۹/۸۸

۱۰-حمیدرضا امیرخانیدانشگاه فردوسی مشهدجریمه نقدیامیرکبیر ۴/۹/۸۸

۱۱-نادر احسنیتهران۱ سال حبسکمیته گزارشگران حقوق بشر ۴/۹/۸۸

۱۲-عاطفه نبوی۴ سال حبسهرانا ۳/۹/۸۸

۱۳-مهدی خسروی دانشگاه فردوسی مشهدجریمه نقدی امیرکبیر ۴/۹/۸۸

۱۴-امین ریاحیدانشگاه فردوسی مشهدجریمه نقدیامیرکبیر ۴/۹/۸۸

۱۵-کاظم رضائیدانشگاه شیراز۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیریهرانا ۱۵/۹/۸۸

۱۶-یحیی طاووسیدانشگاه شیراز۳ سال حبس تعزیریهرانا ۱۵/۹/۸۸

۱۷-محمد پورعبدالهتهران۶ سال حبسهرانا۱۸/۹/۸۸

۱۸-سورنا هاشمی دانشگاه زنجان یک سال و نیم حبسهرانا ۲۰/۹/۸۸

۱۹-علیرضا فیروزی دانشگاه زنجانیک سال و نیم حبس هرانا ۲۰/۹/۸۸

۲۰-بهرام واحدی دانشگاه زنجانیک سال حبس و یک و نیم میلیون ریال جزای نقدیهرانا ۲۰/۹/۸۸

۲۱-آرش رایجی دانشگاه زنجانیک سال حبس هرانا ۲۰/۹/۸۸

۲۲-محمدحسن جنیدی دانشگاه زنجانیک سال حبس هرانا ۲۰/۹/۸۸

۲۳-حسین صارمی دانشگاه زنجانیک و نیم میلیون ریال جزای نقدی هرانا ۲۰/۹/۸۸

۲۴-سیاوش حاتم دانشگاه بوعل سینا –همدان۱ سال حبسامیرکبیر ۲۸/۹/۸۸

۲۵-رضا جعفریاندانشگاه بوعل سینا –همدان۱ سال حبسامیرکبیر ۲۸/۹/۸۸

۲۶-پوریا شریفیان دانشگاه بوعل سینا –همدان۱ سال حبسامیرکبیر ۲۸/۹/۸۸

۲۷-مسعود خیراتیدانشگاه شیراز۴ ماه حبس امیرکبیر ۲۴/۹/۸۸

۲۸-کاظم رضائی دانشگاه شیراز۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیریامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۲۹-مسیح اله حقیقت جودانشگاه شیراز ۵ سال حبسامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۰-نظریدانشگاه شیراز۴ سال حبس امیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۱-یحیی طاووسی دانشگاه شیراز۳ سال حبسامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۲-احسان کاووسی دانشگاه شیراز۳ سال حبس امیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۳-علی جلالیدانشگاه پیام نور۶ ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی امیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۴-مجتبی حسینی دانشگاه شیراز ۶ ماه حبسامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۵-سعید رضائی دانشگاه شیراز ۶ ماه حبسامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۶-خیبر حسن پور دانشگاه شیراز ۶ ماه حبسامیرکبیر ۲۱/۹/۸۸

۳۷-حامد کاووسیدانشگاه شیراز۳ سال حبسکمیته گزارشگران حقوق بشر ۳۰/۹/۸۸

۳۸-محمد تابع محمدی دانشگاه شیراز۴ سال حبسکمیته گزارشگران حقوق بشر ۳۰/۹/۸۸

صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان

۱-یاشار دارالشفادانشگاه تهران- ۵۰ میلیون تومانامیرکبیر ۱۴/۹/۸۸

۲- بهروز فریدیدانشگاه آزاد تبریز -۱۰ میلیون تومانهرانا ۱۵/۹/۸۸

۳-سامان حیدریدانشگاه آزاد اراکهرانا ۲۴/۹/۸۸

۴-البرز زاهدیدانشگاه تهرانهرانا ۲۸/۹/۸۸

مطبوعات

تهدید و ارعاب

۱-شریفه جعفریمدیر انتشارات پندارساوالان سسی ۱۴/۹/۸۸

بازداشت ها

۱-ساسان آقایی تهران هرانا ۱/۹/۸۸

۲-بدون هویتخبرنگار سایت خبری بولتن بولتن نیوز ۷/۹/۸۸

۳-طاهره ریاحیخبرنگار روزنامه جهان اقتصادپیک ایران ۱۳/۹/۸۸

۴-ببیراز بازوبندیسردبیر هفته نامه های مرودشتهرانا ۲۷/۹/۸۸

۵-احسان بداغیسیرجان ادوار نیوز ۲۲/۹/۸۸

جلوگیری از انتشار کتاب

۱-عرضه و فروش کتاب ترکی آذربایجانی در نمایشگاه کتاب- انتشار پندار ساوالان سسی ۱۴/۹/۸۸

تذکر کتبی توسط نهادهای امنیتی

۱-روزنامه آفتاب یزدتهرانایسنا ۱۴/۹/۸۸

۲-روزنامه حیات نو تهرانایسنا ۱۱/۹/۸۸

۳-روزنامه اسرارتهرانایرنا ۱۶/۹/۸۸

۴-روزنامه آفتاب یزد ایلنا ۲۱/۹/۸۸

۵-نشریه فرهنگ و هنرایرنا ۲۴/۹/۸۸

۶-نشریه نقش آفرینان ایرنا ۲۴/۹/۸۸

۷-نشریه آهنگ زندگی ایرنا ۲۴/۹/۸۸

۸-روزنامه روزانایرنا ۲۴/۹/۸۸

۹-روزنامه اندیشه نوایلنا ۲۸/۹/۸۸

۱۰-روزنامه جهان اقتصادایلنا ۲۸/۹/۸۸

۱۱-روزنامه اعتمادایلنا ۲۸/۹/۸۸

۱۲-روزنامه مردم سالاریایلنا ۲۸/۹/۸۸

۱۳-نشریه عروسک سخنگوایرنا ۲۴/۹/۸۸

۱۴-خبرگزاری ایلناپارلمان نیوز ۳۰/۹/۸۸

۱۵-نشریه پنجرهایلنا ۳۰/۹/۸۸

۱۶-نشریه تهرانایلنا ۳۰/۹/۸۸

۱۷-نشریه آیینایلنا ۳۰/۹/۸۸

۱۸-نشریه بهار زندگیایلنا ۳۰/۹/۸۸

جلوگیری از فعالیت خبرنگاران

۱-خبرنگاران و عکاسان رسانه های بین المللی در مراسم ۱۶ آذر- تهران دویچه وله ۱۴/۹/۸۸

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

۱-محمود رئوفیمدیرمسئول هفته نامه”جامعه مدنی”- تهرانایسنا ۱۱/۹/۸۸

۲-محمد نوری زادتهرانکلمه ۲۸/۹/۸۸

احکام صادر شده توسط دادگاهها

۱-ناصر برزگر۲ سال حبس تعلیقی- تهرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

۲-آرش بهمنیاستان گیلانسازمان گزارشگران بدون مرز ۱۶/۹/۸۸

توقیف مطبوعات

۱-روزنامه خبرایلنا ۲/۹/۸۸

۲-روزنامه همشهری توقیف موقتایلنا ۲/۹/۸۸

۳-روزنامه حیات نو جهان ۱۶/۹/۸۸

۴-روزنامه اندیشه نوپارلمان نیوز ۳۰/۹/۸۸

محاکمات

۱-محمد داوری سردبیر سایت سهام نیوز – تهرانایلنا ۲/۹/۸۸

۲-فریدون وردی نژادمدیرمسئول روزهرانا ۲۳/۹/۸۸

۳-صدیق مینائیهمکار هفته نامه توقیف شده ئاسو-سنندج موکریان نیوز ۲۶/۹/۸۸

مسدود کردن سایتهای اینترنتی

۱-تا آزادی زندانیان سبزتا آزادی زندانیان سبز ۶/۹/۸۸

۲-سایت ساوالان سسیساوالان سسی ۷/۹/۸۸

۳-سایت توییترخبرگزاری فرانسه ۲۷/۹/۸۸

اعلام جرم

۱-مدیر مسئول سایت یاران خورشیدایسنا ۱۹/۹/۸۸

صدور حکم بازداشت

۱-آرش بهمنی رشت ادوارنیوز ۲۱/۹/۸۸

فعالین سیاسی – اجتماعی و فرهنگی

ممنوع الخروج

۱-پرستو فروهرتهرانجرس ۱۵/۹/۸۸

بازداشتها

۱-اکبر کرمیقم اخبار روز ۴/۹/۸۸

۲-فرامرز جوانمردیتهرانامیرکبیر ۵/۹/۸۸

۳-عباس جلیلیان -جهت اجرای حکم ۲۵ ماه حبسکرمانشاهدیده بان حقوق بشر کردستان ۵/۹/۸۸

۴-جمشید زارعی –جهت اجرای حکم ۶ ماه حبستبریزساوالان سسی ۶/۹/۸۸

۵-مریم النگی –همسر زندانی سیاسی محسن دکمه چی –تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۴/۹/۸۸

۶-سعید جلالی فرتهرانهرانا ۱۰/۹/۸۸

۷-جمشید زارعیتبریزساوالان سسی ۷/۹/۸۸

۸-عابدین گویلیسنندجموکریان نیوز ۸/۹/۸۸

۹-عبادت مددیتبریزساوالان سسی ۸/۹/۸۸

۱۰-سعید کلانکیتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۹/۹/۸۸

۱۱-محمد بنا زاده امیرخیزیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۰/۹/۸۸

۱۲-سعید حبیبیتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۰/۹/۸۸

۱۳-بدون هویت ۷۶ نفرکرجفارس ۱۰/۹/۸۸

۱۴-بدون هویتبه جرم ارتباط با شبکه تلویزیونی فارسی زبانجهان نیوز ۱۱/۹/۸۸

۱۵-مصطفی عضلانیکرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳/۹/۸۸

۱۶-مرتضی عضلانیکرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳/۹/۸۸

۱۷-اعظم معینیکرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳/۹/۸۸

۱۸-یونس نوروزیتبریزگویانیوز ۱۵/۹/۸۸

۱۹-وحید منافیتبریزگویانیوز ۱۵/۹/۸۸

۲۰-بدون هویتاستاد موسیقی- اردبیلساوالان سسی ۱۳/۹/۸۸

۲۱-.فاطمه رستگار زاده مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۲-بهناز حضرتی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۳-صدیقه شکری مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۴-طیبه خنج منش مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۵-معصومه حیدری مقدم مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۶-لیلا حسینی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۷-فرزانه حسینی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۸- معصومه صداقت مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۲۹- نجمه افروزه مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۰- مینا قلی زاده مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۱- آذر کوه گیلانی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۲- منصوره بهکیش مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۳- یلدا حسینی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۴- فاطمه موذن زاد مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۵- طیبه عاطف راد مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۶- یاسمن بهمن مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۷- ژیلا کرم زاده مکوندی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۸-شکوفه ضیایی مقدس مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۳۹- زیبا کریمی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۰- اعظم سقایی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۱- لیلا سیف الهی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۲- مستانه ضیایی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۳- افسانه نوروزی مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۴-بدون هویت (۱۰نفر) مادران عزادار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴/۹/۸۸

۴۵-بدون هویتتفرشآریا ۱۶/۹/۸۸

۴۶-برزان یکی از روستاهای تابع شهر سنندج هرانا ۱۷/۹/۸۸

۴۷-موجود یکی از روستاهای تابع شهر سنندج هرانا ۱۷/۹/۸۸

۴۸-حسن زمانی یکی از روستاهای تابع شهر سنندج هرانا ۱۷/۹/۸۸

۴۹-زهرا اسدپورگرجیکرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۷/۹/۸۸

۵۰-کامران آساتهراندیده بان حقوق بشر کردستان ۱۷/۹/۸۸

۵۱-بدون هویت ۱۶۵ مردتهرانمهر ۱۷/۹/۸۸

۵۲-بدون هویت ۳۹ زنتهرانمهر ۱۷/۹/۸۸

۵۳-حسین مرعشی تهرانپرچم ۱۲/۹/۸۸

۵۴-مریم حسین پورتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۵۵-پریسا امانیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۵۶-مهناز ناصریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۵۷-المیرا خلیلی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۵۸-امیررضا کاظم نیاتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۵۹-امیر صادقیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۰-علیرضا هنرور تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۱-سجاد حسن زادهتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۲-کیوان حسینیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۳-حسن باقری تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۴-سعید کدخدائی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۵-مهدی غلامی نوغانی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۶-فرهاد گنجی منش تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۷-آرش سنائی دماوندیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۸-رضا خرازی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۶۹-محمدرضا بیگی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۰-مجتبی مرسلیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۱-مصطفی حسنی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۲-قاسم جوانشیر تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۳-نوید امیرآبادیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۴-مجید عرب تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۵-بابک حدادی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۶-کوروش غلامرضائیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۷-فرامرز رستگارپور تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۸-حمید محمدیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۷۹-علی وطن خواهتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۰-کاوه سعیدی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۱-فواد فیضی محمودآبادی تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۲-پیمان انصاری مقدمتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۳-امیر ناصری تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۴-سعید شاره تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۵-دانیال محسنی پورتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۶-المیرا خلیلی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۷-روزبه صادقیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱/۹/۸۸

۸۸-هدایت ذاکر تبریز ساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۸۹-سعید چلبیانلوتبریز ساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۹۰-جمال تسودیان تبریز ساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۹۱-رضا گردانی تبریز ساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۹۲-بهرام بهمنیتبریز ساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۹۳-اکرم گیلانی نژادتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۴-حشمت جلالیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۵-شهروز کریمیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۶-جواد جهانمیریتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۷-امیدرضا سلطان پورتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۸-محسن بهرامیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۹۹-علی ماه چمنیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۰-بهاءالدین جعفریتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۱-سهیل نعمتیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۲-مهدی مختاریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۳-یاسین حیدرنژادتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۴-حجت نصیرپورتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۵-شهاب احتشامیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۶-علی تهرانی تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۷-پیام ذوالانواریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۸-میثم محمدیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۰۹-علیرضا سبحانیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۱۰-احسان امینیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۱۱-سامان شهبازیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۳/۹/۸۸

۱۱۲-نظیر الیاسی مهابادفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴/۹/۸۸

۱۱۳-کامران آسا تهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۵/۹/۸۸

۱۱۴-علی امینیسقز موکریان نیوز ۲۷/۹/۸۸

۱۱۵-عباد شیخی سقز موکریان نیوز ۲۷/۹/۸۸

۱۱۶-جمال امینی سقز موکریان نیوز ۲۷/۹/۸۸

۱۱۷-مریم روشنی تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۱۸-زهره محمدزادهتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۱۹-رامین شریفیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۰-وحید اکرمیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۱-محسن پورجعفریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۲-مهران سمندریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۳-علی صدریتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۴-بهرام امیری گوهری تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۵-امیر گودرزیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۶-علیرضا رستگارمنشتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۷-پدرام کلانتریتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۸-مهدی هاشمی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۲۹-علی معینی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۳۰-محسن میرزائیتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۳۱-سعید بابائی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۳۲-محمد کاظم نوری تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۳۳-امیررضا انصاریانتهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸/۹/۸۸

۱۳۴-بدون هویت ۱۵ نفرشرکت کنندگان در تشییع منتظزینوروز ۲۹/۹/۸۸

۱۳۵-احمد قابل نیشابور پیک ایران ۲۹/۹/۸۸

۱۳۶-شیوا نظرآهاریتهرانکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۹/۹/۸۸

۱۳۷-مهناز محمدیتهرانکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۹/۹/۸۸

۱۳۸-محبوبه عباس قلیزادهتهرانکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۹/۹/۸۸

۱۳۹-کوهیار گودرزیتهرانکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۹/۹/۸۸

احکام صادر شده توسط دادگاهها

۱-علی تاجرنیاتهران۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق ایلنا ۳/۹/۸۸

۲-احمد زیذآبادی تهران۶ سال حبس و ۵ سال تبعید به گنابادهرانا ۳/۹/۸۸

۳-بهزاد نبوی تهران۶ سال حبس هرانا ۸/۹/۸۸

۴-علی اله ویسیسنندج۶ ماه حبسهرانا ۸/۹/۸۸

۵-روشنک سیاسیتهرانتبرئه از اتهامات وارده ایسنا ۴/۹/۸۸

۶-فردین مرادپور تبریز ۶ سال حبسساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۷-مرتضی مرادپور تبریز۳ سال حبس ساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۸-رسول بدلی تبریز۲ سال حبسساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۹-علی بدلی تبریز۶ ماه حبس ساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۱۰-جلال رجب زاده تبریز۶ماه حبس ساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۱۱-آرش عشقی تبریز۶ ماه حبس ساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۱۲-ناصر بدلی تبریزتبرئه از اتهامات واردهساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۱۳-بهزاد صادقیان تبریزتبرئه از اتهامات وارده ساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۱۴-ابراهیم احسن ماکو۵ سال حبسموکریان نیوز ۱۰/۹/۸۸

۱۵-سعید لیلاز تهران ۹ سال حبسهرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۶-شاپور کاظمی تهران۱ سال حبسفارس ۱۱/۹/۸۸

۱۷-علی الرویسی سنندج۶ ماه حبس دیده بان حقوق بشر کردستان ۷/۹/۸۸

۱۸-هنگامه شهیدی تهران۶ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبسپیک ایران ۹/۹/۸۸

۱۹-ابراهیم احسن ماکو۵ سال حبسموکریان نیوز ۱۰/۹/۸۸

۲۰-مهدیه گلرو۱سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سالهرانا ۱۰/۹/۸۸

۲۱-سعید لیلاز تهران۹ سال حبس ایلنا ۱۱/۹/۸۸

۲۲-کامبیز نوروزی تهران۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاقایلنا ۱۱/۹/۸۸

۲۳-عذراسادات قاضی میرسعیدتهرانتبرئه از اتهامات وارده کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۳/۹/۸۸

۲۴-انور حسین پناهی سنندج۱۶ سال حبس هرانا ۱۸/۹/۸۸

۲۵-ارسلان اولیائی سنندج۱۶ سال حبسهرانا ۱۸/۹/۸۸

۲۶-محمد عزیزی سقز۶ سال حبسسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۹/۹/۸۸

۲۷-یحیی قوامی سنندج ۳ میلیون ریال جزای نقدی هرانا ۱۹/۹/۸۸

۲۸-سامان بهاری سنندج ۳ میلیون ریال جزای نقدی هرانا ۱۹/۹/۸۸

۲۹-فواد حیدری سنندج ۳ میلیون ریال جزای نقدی هرانا ۱۹/۹/۸۸

۳۰-علی ظهیرنیا سنندج ۳ میلیون ریال جزای نقدی هرانا ۱۹/۹/۸۸

۳۱-عبداله صدوقی تبریز ۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۲-فرید باقرزاده تبریز۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۳-آرمین شاکران وحیدی تبریز۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۴-برات دادگر تبریز۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۵-بابک مینقی تبریز۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۶-اصغر قدیمی تبریز۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاقساوالان سسی ۱۹/۹/۸۸

۳۷-یاشار امینیتهران۱ سال حبس کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۳/۹/۸۸

۳۸-علی کلائیتهران۱ سال حبس تعلیقی کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۳/۹/۸۸

۳۹-حسن طرلانی۱۰ سال حبس و تبعید به زندان کرمانهرانا ۲۴/۹/۸۸

۴۰-عذراسادات قاضی میرسعید تهران۳ سال حبسکمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴/۹/۸۸

صدور قرار وثیقه جهت آزادی ار زندان

۱-محمد عطریانفر تهران۵ میلیارد ریالهرانا ۳/۹/۸۸

۲-مجید زمانی تهرانموج سبز آزادی ۳/۹/۸۸

۳-شاپور کاظمیتهرانکلمه ۵/۹/۸۸

۴-محمد ابطحی تهران۷ میلیارد ریالهرانا ۱/۹/۸۸

۵-حسین مرعشی تهران۲۰۰میلیون تومانپرچم ۱۲/۹/۸۸

۶-فیاض زاهد تهرانیک میلیارد ریالایلنا ۸/۹/۸۸

۷-هادی قابلتهران۵۰۰ هزار تومانهرانا ۱۷/۹/۸۸

۸-داوود روشنیتهراننوروز ۱۵/۹/۸۸

۹-فریدون رازیانیکرمانشاه۵۰ میلیون توماندیده بان حقوق بشر کردستان ۱۹/۹/۸۸

۱۰-مهرنوش اعتمادی تهران۵۰ میلیون تومان تغییر برای برابری ۱۹/۹/۸۸

۱۱-هایده تابش تهران۵ میلیون تومان تغییر برای برابری ۱۹/۹/۸۸

۱۲-بدون هویت ۱۸ نفرتهراندستگیر شدگاه ۱۶ آذرخبرگزاری مهر ۲۰/۹/۸۸

۱۳-بدون هویت ۶ نفر زنتهران دستگیر شدگاه ۱۶ آذرخبرگزاری مهر ۲۰/۹/۸۸

۱۴-اسماعیل صحابهتهران۵۰ میلیون توماننوروز ۲۲/۹/۸۸

۱۵-محمدحسین خوربکتهران۵۰ میلیون توماننوروز ۲۲/۹/۸۸

۱۶-محمدرضا نژادحیدریکرمانمدیر سایت کرمان نماپارلمان نیوز ۲۴/۹/۸۸

۱۷-کوهزاد اسماعیلی رشت۷۰ میلیون توماننوروز ۲۶/۹/۸۸

۱۸-بدون هویت ۲ نفرتهران۵۰ میلیون تومان ایلنا ۲۸/۹/۸۸

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

۱-مصطفی سبطیاستان گلستان بارش نیوز ۱/۹/۸۸

۲-بدون هویت ۲۰ نفراصناف و فعالین مدنی –مهابادشبکه حقوق بشر کرد ۷/۹/۸۸

۳-مهدی عربشاهی تهرانهرانا ۲/۹/۸۸

۴-باقر اسکوئی تهرانهرانا ۱۲/۹/۸۸

۵-آیدین شفیعیتبریزساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

۶-یعقوب تقویتبریزساوالان سسی ۲۰/۹/۸۸

محاکمات

۱-حسن عبدالهیتبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۲-محبوب بوداقی تبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۳-فراز زهتاب تبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۴-حبیب آوریدهتبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۵-حسن آسیابیتبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۶-محمدرضا هاشمیتبریزساوالان سسی ۵/۹/۸۸

۷-عبداله رمضان زادهتهرانهرانا ۹/۹/۸۸

۸-بهنام شیخیتهرانساوالان سسی ۱۷/۹/۸۸

۹-محمود اجاقلوتهرانساوالان سسی ۱۷/۹/۸۸

۱۰-جهانبخش خانجانیتهرانساووالان سسی ۱۷/۹/۸۸

۱۱-بهمن احمدب اموئیتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱/۹/۸۸

۱۲-محسن صفائی فراهانیتهرانبی بی سی ۲۲/۹/۸۸

۱۳-عیسی سحرخیزتهرانهرانا ۲۲/۹/۸۸

۱۴-مصطفی تاج زادهتهران ایسنا ۲۲/۹/۸۸

۱۵-محمدعلی دادخواهتهرانکانون مدافعان حقوق بشر ۲۲/۹/۸۸

۱۶-منیره ربیعیتهرانکمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۷/۹/۸۸

جلوگیری از اجرای مراسم

۱-سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر -تهرانرادیو فردا ۱/۹/۸۸

۲-مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده -کرجرادیو فردا ۱۳/۹/۸۸

۳-۲۴ نفر شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه منتظری –تبریزتبریزنیوز ۲۹/۹/۸۸

۴-اتوبوس حامل خانواده زندانیان سیاسی – قمتبریزنیوز ۲۹/۹/۸۸

جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی

۱-حزب اتحاد مردم ایران هرانا ۴/۹/۸۸

۲-کتابخانه سلطانی بیدختدراویش نعمت اللهی گنابادیمجذوبان نور ۱۴/۹/۸۸

تهدید و ارعاب

۱-زهرا رهنوردتهرانکانون زنان ایرانی ۱۶/۹/۸۸

۲-میرحسین موسویتهرانکلمه ۱۷/۹/۸۸

زنان

احضار به دادگاه یا نهادهای دولتی

۱-سمیه رشیدیتهرانتغییر برای برابری ۲۳/۹/۸۸

بازداشتها

۱-مهرنوش اعتمادی اصفهان تغییر برای برابری

۲-هایده تابشاصفهانهرانا ۱۴/۹/۸۸

۳-فرهاد شرفیخرم آبادمدرسه فمینیستی ۱۱/۹/۸۸

بازجوئی و تفهیم اتهام

۱-مهرنوش اعتمادی اصفهانتغییر برای برابری ۳/۹/۸۸

احکام صادره توسط دادگاهها

۱-سارا ایمانیانتبرئه از اتهامات وارده –تهرانتغییر برای برابری ۳/۹/۸۸

۲-ناهیدکشاورزتبرئه از اتهامات وارده –تهرانتغییر برای برابری ۳/۹/۸۸

۳-هنگامه شهیدی۶ سال و ۳ ماه حبس –تهرانهرانا ۹/۹/۸۸

اقلیتها

بلاتکلیف

۱-ذبیح اله رئوفیبهائی – سنندجمجذوبان نور ۱۴/۹/۸۸

محاکمات

۱-عباسعلی زارع حقیقی بیدختیدرویش –گنابادمجذوبان نور ۱۴/۹/۸۸

۲-علی بخش بذرافکنبهائی – یاسوجهرانا ۱۸/۹/۸۸

۳-سعید فریدیکارگرمسلمان علی بخش بذرافکن – یاسوجهرانا ۱۸/۹/۸۸

۴-ظفر محمدی کارگرمسلمان علی بخش بذرافکن – یاسوجهرانا ۱۸/۹/۸۸

ضرب و شتم

۱-وحید اسماعیل زادگانبهائی-ساریهرانا ۱/۹/۸۸

عدم اطلاع از سرنوشت

۱.سونیا احمدیبهایی – مشهد (بازداشت در ۱۱ آبان ۸۸)هرانا ۸/۹/۸۸

۲.قنواتیان بهایی – مشهد (بازداشت در ۱۱ آبان ۸۸)هرانا ۸/۹/۸۸

جلوگیری از اجرای مراسم

۱-مراسم تدفین پوران بهرامپوربهایینجف آبادهرانا ۶/۹/۸۸

اخراج از کار

۱.مهدی مردانی راددرویش-استان گلستانمجذوبان نور ۵/۹/۸۸

بازداشت توسط نیروهای امنیتی

۱-سعید فریدیکارگرمسلمان علی بخش بذرافکن -یاسوج هرانا ۳/۹/۸۸

۲-ظفر محمدی کارگر مسلمان علی بخش بذرافکن –یاسوجهرانا ۳/۹/۸۸

۳-سروش گرشاسبیبهائی –ساریهرانا ۱/۹/۸۸

۴-سمیرا سمیعیبهائی – ساریهرانا ۲۶/۹/۸۸

۵-قنواتی (مسلمان)فرزند یک شهروند بهائی –مشهدهرانا ۲۷/۹/۸۸

۶-شعله طائفبهائی سمنان هرانا ۲۹/۹/۸۸

۷-کامبیز سقاییمسیحی – کرجهرانا ۳۰/۹/۸۸

۸-علی کشور دوست مسیحی – کرجهرانا ۳۰/۹/۸۸

احکام صادره توسط دادگاه ها

۱-مرتضی سپندار درویش نعمت اللهیپرداخت جریمه نقدیمجذوبان نور ۹/۹/۸۸

۲-هادی اباذری درویش نعمت اللهیپرداخت جریمه نقدیمجذوبان نور ۹/۹/۸۸

۳-امین صفاری درویش نعمت اللهیپرداخت جریمه نقدیمجذوبان نور ۹/۹/۸۸

۴-سیاوش ساکی درویش نعمت اللهیپرداخت جریمه نقدیمجذوبان نور ۹/۹/۸۸

۵-ذبیح اله رئوفیبهائی – سنندج۶ ماه حبس و تبعید به تویسرکان هرانا ۱۴/۹/۸۸

۶-علی بخش بذرافکنبهائی – یاسوج۲ونیم سال حبس و ۵ سال تبعید هرانا ۲۵/۹/۸۸

۷-سعید فریدیکارگرمسلمان علی بخش بذرافکن – یاسوج۴ سال حبس تعلیقی هرانا ۲۵/۹/۸۸

۸-ظفر محمدیکارگر مسلمان علی بخش بذرافکن – یاسوج۴ سال حبس تعلیقی هرانا ۲۵/۹/۸۸

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

۱-سپهر روشنبهائی – بهشهرهرانا ۱۹/۹/۸۸

ترور در داخل کشور

۱-صفا نوربخشدراویش سلسله نعمت الهی –کرجهرانا ۲۱/۹/۸۸

۲-حمیدرضا صنعتیدراویش سلسله نعمت الهی –کرجهرانا ۲۱/۹/۸۸

کارگران

بازداشتها

۱-وفا قادریسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۲-دیاکو قادری فرزند ۱۰ ساله وفا قادری

۳-صدیق سبحانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۴-همسر صدیق سبحانی سنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۵-یداله حمدیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۶-کیومرث قادریسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۷-حبیب اله کانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۸-عرفان نادری سنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۹-کاوه بهرامیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۱۰-جمال خانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۱۱-واحد خانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۱۲-فایق سبحانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۱۳-کیومرث سبحانیسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

۱۴-ظهیر رضویسنندجکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ۱۵/۹/۸۸

عدم پرداخت حقوق

۱-۱۵۰ نفرکارخانه گوشت زیاران –قزوین ۸ ماهایسنا ۴/۹/۸۸

۲-۹۰۰ نفرواحد نساجی مازندران ۴ ماهفارس ۲/۹/۸۸

۳-کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران۱۱ ماهایلنا ۹/۹/۸۸

۴-کارگران سد سیمره۶ ماهمهر ۱۵/۹/۸۸

۵-کارگران شرکت آوانگان۶ ماهایلنا ۲۵/۹/۸۸

۶-۴۵۰ نفر کارگران شرکت صنعتی فولاد آلیاژی ملایرایلنا ۲۸/۹/۸۸

۷-کارگران کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین۲ ماهایلنا ۲۹/۹/۸۸

اخراج از کار

۱-۳۰۰ تنشرکت پیمان کاری مجنمع سیمان –تهرانایلنا ۱/۹/۸۸

۲-فریدون نیکوفردعضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپههرانا ۲/۹/۸۸

۳-علی نجاتیعضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپههرانا ۲/۹/۸۸

۴-جلیل احمدی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپههرانا ۲/۹/۸۸

۵-قربان علیپور عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپههرانا ۲/۹/۸۸

۶-محمد حیدری مهر عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپههرانا ۲/۹/۸۸

۷-فریدون نیکوفردسندیکای کارگران هفت تپههرانا ۱۱/۹/۸۸

۸-قربان علیپورسندیکای کارگران هفت تپههرانا ۱۱/۹/۸۸

۹-محمد حیدری مهرسندیکای کارگران هفت تپههرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۰-جلیل احمدیسندیکای کارگران هفت تپههرانا ۱۱/۹/۸۸

۱۱-منصور اسانلورئیس سندیکای کارگران شرکت واحدایلنا ۱۷/۹/۸۸

۱۲-۱۰۰۰ نفرشهرداری کرجهرانا ۱۸/۹/۸۸

مرگ در حین کار

۱-بدون هویت۱۸ سالهکارگاه نخ ریسی قمهرانا ۸/۹/۸۸

۲-بدون هویت ۴ نفرمعدن هجدک شهرستان راورمهر ۱۷/۹/۸۸

زندانیان سیاسی

ممنوع الملاقات

۱-مهدیه گلروزندان اوین تهرانهرانا ۲۳/۹/۸۸

جلوگیری از درمان یا عدم رسیدگی پزشکی

۱-متین ارجانزندان اوین – ناراحتی کلیویدیده بان حقوق بشر کردستان ۱۱/۹/۸۸

۲-هادی (همایون) عابدباخداقطع نخاع –رشتفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران۸/۹/۸۸

۳-حسن ترلانیزندان کرمان –ناراحتی گوارشی و کمردردفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۱/۹/۸۸

۴-سعید متین پور زندان اوین-تهرانساوالان سسی ۲۳/۹/۸۸

۵-عبداله مؤمنیزندان اوین تهرانادوارنیوز ۲۶/۹/۸۸

۶-فاطمه ضیائیزندان اوین تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۷/۹/۸۸

عدم اطلاع از وضعیت

۱-جواد لاریتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۷/۹/۸۸

۲-مرتضی اسدیدانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی هرانا ۱۱/۹/۸۸

بلاتکلیف

۱-زهرا جباریازدستگیر شدگان روز قدس-تهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۲/۹/۸۸

ضرب و شتم

۱-ناصح یوسفیزندان رجائی شهر – کرجهرانا ۱۴/۹/۸۸

۲-متین ارجان زندان اوین – تهراندیده بان حقوق بشر کردستان ۱۱/۹/۸۸

۳-سلمان سیمازندان اوین – تهرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

۴-ودود سعادتیزندان اردبیلساوالان سسی ۲۱/۹/۸۸

۵-رحیم غلامی زندان اردبیلساوالان سسی ۲۱/۹/۸۸

۶-بهروز علیزادهزندان اردبیلساوالان سسی ۲۱/۹/۸۸

جلوگیری از آزادی از زندان

۱-حسین کاظمینی بروجردی بند ویژه روحانیت زندان اوینهرانا ۱۸/۹/۸۸

۲-حسین نورانی نژادزندان اوین-تهراننوروز ۲۳/۹/۸۸

۳-مهدی محمودیانزندان اوین تهراننوروز ۲۳/۹/۸۸

تهدید و ارعاب خانواده

۱-خانواده زندانی سیاسی محسن دکمه چیتهرانفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران۴/۹/۸۸

اعتصاب غذا

۱-کژال شیخ محمدیزندان مهابادکمیته گزارشگران حقوق بشر ۷/۹/۸۸

۲-محمدیوسف رشیدیزندان اوینهرانا ۱۸/۹/۸۸

انتقال و جابجائی در زندان

۱-هادی امینی از بند عمومی به ۳۵۰ اوینهرانا ۱/۹/۸۸

۲-صالح دلدم انتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۳-سعید متین پور انتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۴-حامو روحی نژادانتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۵-شهرام چینیانانتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۶-مجید علیانتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۷-اسغندیارانتقال به بند زندانیان خطرناک قزل حصار تغییر ۱/۹/۸۸

۸-افشین بایمانیانتقال به سلول انفرادیفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۸/۹/۸۸

عمومی

قتلهای مشکوک

۱-امیر اسلامیاندانشجوی دانشگاه یاسوججرس ۱۱/۹/۸۸

۲-مجید سلیمانی پورمدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین-تهرانایستنا ۲۰/۹/۸۸

۳-همسر مجید سلیمانی پور تهرانایستنا ۲۰/۹/۸۸

قتل شهروند توسط نیروی انتظامی

۱-گرمان عمری شیره نی از توابع سردشتهرانا ۱۸/۹/۸۸

۲-بدون هویت ۲ نفرشیره نی از توابع سردشتهرانا ۱۸/۹/۸۸

۳-بدون هویت به رده سپی – سردشتهرانا ۲۱/۹/۸۸

تهدید و ارعاب

۱-بهرام افشارگوینده خبر شبکه اول تلوزیون –تهرانرویداد ۸/۹/۸۸

مرگ در زندان

۱-کمال احمدی زندان سنندجهرانا ۳/۹/۸۸

۲-خسرو ایزدی زندان سنندجهرانا ۳/۹/۸۸

۳-قلی رجبیزندان اوین – تهرانهرانا ۱۴/۹/۸۸

۴-بدون هویتزندان اوین – تهرانهرانا ۱۴/۹/۸۸

۵-عادل اکبری جاهدبند ۶ زندان گوهردشت کرجفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۹/۹/۸۸

۶-بدون هویتبند ۲۴۰ زندان اوین-تهرانهرانا ۲۰/۹/۸۸

بازداشت دست جمعی

۱-بدون هویت ۶۰ نفردر ارتباط با یک سایت همسر یابیمهر ۲۱/۹/۸۸

احکام صادر شده قصاص

۱.حمیدچشم چپ و لاله گوشت راست – تهراناعتماد۱۹/۹/۸۸

 

اعدامها

احکام صادر شده اعدام

۱-نعمت صفوی همجنسگرائی – اردبیلهرانا ۱/۹/۸۸

۲-قاسم بشکول همجنسگرائی – اردبیلهرانا ۱/۹/۸۸

۳-لقمان همزه پورهمجنسگرائی – سردشتهرانا ۱/۹/۸۸

۴-حمزه چاوشیهمجنسگرائی – سردشتهرانا ۱/۹/۸۸

۵-محسن قبرایهمجنسگرائی – شیرازهرانا ۱/۹/۸۸

۶-حمید طاقیهمجنسگرائی – تبریزهرانا ۱/۹/۸۸

۷-ابراهیم حمیدیهمجنسگرائی – تبریزهرانا ۱/۹/۸۸

۸-مهدی پورانهمجنسگرائی – تبریزهرانا ۱/۹/۸۸

۹-محمد رضائیهمجنسگرائی – تبریزهرانا ۱/۹/۸۸

۱۰-اسماعیل ۲۱ ساله قتل –تهرانایسکانیوز ۱/۹/۸۸

۱۱-محی الدینقتل –تهراناعتماد ۱/۹/۸۸

۱۲-ریحانه ۱۹ سالهقتل –تهراناعتماد ۲/۹/۸۸

۱۳-حمید ۲۷ سالهقتل –تهرانایران ۵/۹/۸۸

۱۴-رضاقتل –تهرانجام جم ۵/۹/۸۸

۱۵-امید برکقتل –تهراناعتماد ۱۰/۹/۸۸

۱۶-صادق ۵۱ سالهقتل –تهرانایسکانیوز ۱۱/۹/۸۸

۱۷-بدون هویت(۵ نفر)قاچاق مواد مخدر – زاهدانفارس ۱۲/۹/۸۸

۱۸-رضا ۶۰ سالهقتل – تهرانایسکانیوز ۲۱/۹/۸۸

۱۹-علیرضا قتل – تهرانایران ۲۴/۹/۸۸

۲۰-مسعود ۲۱ سالهتجاوز – لواسانایران ۲۵/۹/۸۸

۲۱-محمد ۲۰ ساله تجاوز – لواسانایران ۲۵/۹/۸۸

۲۲-پیام ۲۲ سالهقتل تهرانایران ۲۹/۹/۸۸

۲۳-امیر ۲۵ سالهتجاوز – تهرانایسکانیوز ۲۹/۹/۸۸

احکام تائید شده توسط دیوان عالی کشور

۱-علیرضا ۲۸ سالهقتل – تهرانایسکانیوز ۵/۹/۸۸

۲-سعیدقتل – شیرازاعتماد ۵/۹/۸۸

۳-حمید قتل – شیرازایسکانیوز ۸/۹/۸۸

زندانیان سیاسی محکوم به اعدام

۱-ایوب پرکار تهرانهرانا ۱۱/۹/۸۸

احکام اجرا شده

۱-محمد . الف۲۵ سالهزنا، شرب خمر –کرجایران ۵/۹/۸۸

۲-محمد . صقاچاق مواد مخدر – آمل (تبعه افغانستان) فارس ۸/۹/۸۸

۳-محمد صادق ۲۷ سالهقتل – نورایران ۲۴/۹/۸۸

۴-بدون هویتتجاوز – بجنوردهرانا ۲۶/۹/۸۸

۵-موسی . مقاچاق مواد مخدر – زاهدانایرنا ۲۸/۹/۸۸

۶-قادر . رقاچاق مواد مخدر – زاهدانایرنا ۲۸/۹/۸۸

۷-خالقداد . فقاچاق مواد مخدر – زاهدانایرنا ۲۸/۹/۸۸

۸-حمد . خسرقت مسلحانه – اهواز (ملاءعام)ایسکانیوز ۲۳/۹/۸۸

۹-بدون هویتسرقت مسلحانه – اهواز (ملاءعام)ایسکانیوز ۲۳/۹/۸۸

۱۰-بدون هویتقتل – اهواز (ملاءعام)ایسکانیوز ۲۳/۹/۸۸

۱۱-علی . سقتل – اهواز (ملاءعام)ایسکانیوز ۲۳/۹/۸۸

۱۲-قدرت . ققاچاق مواد مخدر – اصفهانهرانا ۲۹/۹/۸۸

۱۳-خان محمد . دقاچاق مواد مخدر – اصفهانهرانا ۲۹/۹/۸۸

۱۴-مصطفی . چقاچاق مواد مخدر – اصفهانهرانا ۲۹/۹/۸۸

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی”

ihrnena@gmail.com 30/09/1388 برابر ۲۱/۱۲/۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۶ دی, ۱۳۸۸ ۱۱:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!