دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۴

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۴

درخواست تامین حقوق مردم و برقراری صلح و آشتی در کردستانبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی ملیت کرد در ایران رسمیت قانونی داده شده و اداره امور محلی و منطقه ای شامل امورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مردم کرد واگذار شود.

مردم کرد که به عنوان اولین پدید آورندگان مدنیت در تاریخ منطقه، با تشکیل اولین اتحادیه های قبیله ای- قومی و ایجاد سازمان های مدنی – قانونگذاری و حکومتی، نخستین حکومت های قانونی مبتنی برمشارکت جمعی و سامانه فدرالیزم را در زاگرس و بخش های عظیمی از میزوپوتامیا بنا نهادند، از عهد باستان تا به امروز با اقوام و ملل ساکن در فلات ایران هم زیست و متحد در برابر تجاوزات متجاوزان هم سرنوشت بوده اند. این مردم که سرزمین های محل سکونتشان همواره مورد تجاوز و تهاجم بوده و یا بارها توسط قدرت های متجاوز تسخیر گردیده است، به رغم این تسخیر و تسلط های مکرر موجودیت و هویت خود را حفظ کرده و با تغییر و تعویض ، ظهور و سقوط و یا زوال و فروپاشی قدرت ها و حکومت های چیره گر، وحدت، موجودیت و انسجام ملی- قومی و هویتی خود را از دست نداده است.
عالیجناب،
همانگونه که آگاهید مردم کرد چه در هزاران سال پیش و چه در سده گذشته و چه در دهه های اخیر از حق حیات و موجودیت خود دفاع کرده، برای وحدت ملی- قومی خویش مبارزه کرده و امروز نیز برای صیانت از هویت فرهنگی و زبانی خویش تلاش می کنند. این مردم با زنان و مردانش در پاسداری از ارزشهای ملی، فرهنگی، زبانی، مذهبی، انسانی و تاریخی قوم خویش و جامعه ای که بدان تعلق دارند متحمل رنج ها، آزارها، آوارگی ها، آسیب ها و صدمات فراوانی گردیده اند.
عالیجناب،
همانگونه که مطلعید، سرزمین به هم پیوسته مردم کرد در چند سده گذشته بر مبنای منافع استعمارگران تقسیم شد و امروز تنها یک چهارم از جمعیت ۳۵ میلیون نفری و سرزمین چهارصد هزار کیلومتری محل سکونت شان در چارچوب مرزهای ایران باقی مانده است. مردم کردستان ایران که امروز در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و بخش هایی از استان های همدان و لرستان در غرب کشور، استان خراسان شمالی و بخش هایی از شمال خراسان رضوی در شرق ایران زندگی می کنند نه تنها از حقوق ملی، فرهنگی و زبانی خود محرومند و از هیچگونه حقوق سیاسی و حمایت رسمی، حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشند، بلکه به عنوان مردمی به حاشیه رانده شده از حق مشارکت در اداره امور سیاسی، تصمیم گیری، اجرایی، قانونگذاری و اداری و قضایی کنار گذاشته شده اند. این مردم که به نسبت جمعیت شان از قدرت و ثروت و منابع و بودجه و امکانات بهره مند نیستند و با عدم امکان برخورداری عادلانه از حق رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی عقب نگه داشته شده اند، با انواع ستم ها و تبعیض های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز مواجه می باشند.
عالیجناب،
انکار واقعیت وجودی موجودیت و هویت ملی و فرهنگی و تاریخی مردم کرد به عنوان یک ملیت و نفی و پایمالی حقوق سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برگرفته از وجدان حقوقی بشر این جامعه که از حقوق اساسی جوامع انسانی است، صدمات روحی و روانی و فیزیکی فراوانی به آحاد مردم کرد وارد آورده و این ملت را به رنج دیده ترین مردم منطقه تبدیل نموده است.
عالیجناب،
آزاد ساختن مردم کرد از رنج و تبعیض و ستم و رسمیت بخشیدن به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی این مردم و فراهم آوردن امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت که از حقوق سیاسی و اساسی آنها و به عنوان حقوقی جداناپذیر از حقوق بشر از وظایف دولت است و دولتی را بعنوان دولت طرف میثاق های بین المللی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بر حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری خلق ها و ملت ها تاکید دارند، مکلف گردیده به اینکه تحقق خودمختاری اقوام و ملل را تسهیل و احترام به این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت کند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مرجع و مقام جمهوری اسلامی ایران که هم اینک در آستانه عزیمت به استان کردستان هستید، درخواست می نماید تا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مسئولیت های قانونی، اخلاقی و وجدان حقوقی و انسانی جنابعالی و توجه به خواسته های ذیل تمهیداتی اساسی برای پایان بخشی به رنج و آلام و بی حقوقی مردم کردستان اندیشیده شود:
۱. به سیاست «در حاشیه قرار دادن اجباری مردم کرد» و رفتارهای تبعیض آمیز حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علیه این مردم پایان داده شود.
۲. با اعلام عفو عمومی در کردستان و آزاد نمودن زندانیان سیاسی وجدانی و دعوت از افراد و گروه های مخالف کرد برای بازگشت به موطن خود، صلح و آشتی و آرامش در مناطق کردنشین برقرار گردد.
۳. به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی ملیت کرد در ایران رسمیت قانونی داده شده و اداره امور محلی و منطقه ای شامل امورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مردم کرد واگذار شود.
۴. برای جبران توسعه نیافتگی اقتصادی، عمرانی ،صنعتی و عقب ماندگی مناطق کردنشین، تمهیدات ضرور در نظرگرفته شده و سهم مشارکت مردم کرد نیز نسبت به جمعیت شان در اداره امور کشور و دولت مرکزی تضمین و تامین گردد.
سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان
تهران: ٢١ اردیبهشت ١۳٨(١١مه٢٠٠٩)

تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۹:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…