چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۰

همسوئی و اشتراک نظر نیروهای جنبش اعتراضی

همسوئی بخش اعظم نيروهای جنبش اعتراضی در نفی انتخابات مديريت شده و خواست برگزاری انتخابات آزاد، ضربه جدی به حکومت و پيروزی برای جنبش به حساب می  آيد. فاکت ها حاکی از آن است که نيروهای جنبش اعتراضی در ارزيابی از انتخابات آتی و اتخاذ موضع نسبت به آن، اشتراک نظر دارند. اين نيروها انتخابات آتی را انتخابات مديريت شده، غيرآزاد و غيردمکراتيک ارزيابی می کنند و مشارکت در چنين انتخاباتی را مجاز نمی شمارند و حاضر نيستند که به انتخابات مديريت شده و امنيتی تن دهند.

با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، برنامه بلوک قدرت برای انتخابات آتی مجلس و صف بندی ها در درون حکومت روشن تر می گردد، سمت گیری نیروهای سیاسی اپوزیسیون مشخص تر می شود و به تدریج گسترده ترین همسوئی و همراهی بین بخش اعظم نیروهای جنبش اعتراضی در نفی انتخابات مدیریت شده مجلس و خواست برگزاری انتخابات آزاد شکل می گیرد. انتخابات مدیریت شده و امنیتی سخنان چندی پیش ولی فقیه نشان می دهد که بلوک قدرت به شدت نگران کنشگری جنبش سبز و پدید آمدن حرکت اعتراضی در جریان انتخابات و یا امتداد یافتن نزاع های درون حکومت به میان مردم و خیابان ها است. وضعیت منطقه خاورمیانه، خیزش مردم کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، احتمال سقوط دولت بشار اسد و تاثیر بهار عربی برکشور ما، بر میزان نگرانی حکومت ایران می افزاید. به همین خاطر بلوک قدرت به برگزاری انتخابات مدیریت شده اکتفا نکرده و می خواهد انتخابات را در فضای امنیتی برگزار کند تا انتخابات به حرکت اعتراضی راه نبرد. ولی فقیه از گرم کردن تنور انتخابات صرفنظر کرده است. چرا که گرم کردن تنور انتخابات، الزامات خود را دارد که حداقل آن رقابتی کردن انتخابات و باز کردن نسبی فضای قبل از انتخابات است. در حالی که بلوک قدرت نگران است که باز کردن کردن نسبی فضای قبل از انتخابات، به حضور پرتوان جنبش اعتراضی بیانجامد و صحنه انتخابات را تغییر دهد. مشارکت در انتخابات حق هر شهروند ایرانی است. حکومت تصمیم گرفته است که حق انتخاب را از دایرە باز هم وسیعتری از مردم سلب کند، نیروهای مخالف و منتقد را از حق انتخاب شدن محروم سازد و انتخابات را در دایره تنگ اصول گرایان و در فضای امنیتی برگزار نماید. ما با انتخابات مدیریت شده و امنیتی روبرو هستیم. شکاف در درون اصول گرایان بر سر انتخابات تلاش بلوک قدرت برای شکل دهی ائتلاف بین دو جریان اصلی در درون اصول گرایان ـ راست سنتی و راست افراطی ـ و تهیه لیست مشترک، تا کنون حاصلی به بار نیآورده است و کشاکش بین آندو جریان دارد. راست افراطی احساس کرد که اگر دیر بجنبد، در این انتخابات قافیه را خواهد باخت. لذا سریع دست به کار شد و جبهه پایداری را با پشتیبانی مصباح یزدی راه انداخت و وارد رقابت با راست سنتی شد. جبهه پایداری که از حمایت بخش قابل توجهی از نیروهای امنیتی ـ نظامی برخوردار است، قصد دارد که در همکاری با احمدی نژاد و بهره گیری از امکانات دولتی بر مجلس چنگ بیاندازد. راست سنتی نگران بهره گیری احمدی نژاد از امکانات سازمانی و مالی دولت و تقلب در انتخابات است. تاکنون گفتگو بین کمیته ٨+٧ با جبهه پایداری به جائی نرسیده است. شکاف بین دو جریان اصلی اصول گرایان، می تواند برای حکومت در جریان انتخابات بحران زا باشد. استفاده از امکانات دولتی در انتخابات به نفع راست افراطی، موجبات اعتراض راست سنتی را فراهم خواهد آورد. ناکامی حکومت برای شکاف انداختن در صفوف جنبش اعتراضی بلوک قدرت کوشیده است که در صفوف نیروهای جنبش اعتراضی بر سر انتخابات شکاف و چند دستگی بیندازد. آن ها با پیغام رسانی، مراجعات متعدد، لیست جعلی درست کردن، اعمال فشار بر حلقه های ضعیف اصلاح طلبان، برجسته کردن مواضع اصلاح طلبان زرد و تهدید برخی فعالین جنبش سبز، می خواهند به هدف خود دست یابند. ولی تاحال حاضر بلوک قدرت در کار خود ناکام مانده است و تنها گروه اندکی از کسانی که در طیف اصلاح طلبان قرار داشتند، حاضر به شرکت در انتخابات شده اند. سازمان های سیاسی اصلاح طلب و چهره های شاخص جنبش سبز هم چنان در مواضع خود پایدار مانده و بر تحقق مطالبات خود تاکید دارند. اشتراک نظر نیروهای جنبش اعتراضی همسوئی بخش اعظم نیروهای جنبش اعتراضی در نفی انتخابات مدیریت شده و خواست برگزاری انتخابات آزاد، ضربه جدی به حکومت و پیروزی برای جنبش به حساب می  آید. فاکت ها حاکی از آن است که نیروهای جنبش اعتراضی در ارزیابی از انتخابات آتی و اتخاذ موضع نسبت به آن، اشتراک نظر دارند. این نیروها انتخابات آتی را انتخابات مدیریت شده، غیرآزاد و غیردمکراتیک ارزیابی می کنند و مشارکت در چنین انتخاباتی را مجاز نمی شمارند و حاضر نیستند که به انتخابات مدیریت شده و امنیتی تن دهند. ما در بیانیه اول بر ضرورت برآمد مشترک نیروهای جنبش سبز تاکید کردیم و اهمیت و تاثیرگذاری آن را بر روندهای انتخابات بیان کردیم. شواهد موجود نشان می دهد که هم سوئی وسیعی در بین نیروهای جنبش سبز بر سر عدم شرکت در انتخابات در حال شکل گیری است. بی تردید این همسوئی با اسقبال گسترده نیروهای آزادیخواه کشور روبرو شده، زمینه را برای همکاری نیروهای تشکیل دهنده جنبش اعتراضی فراهم خواهد ساخت، فشار را بر حکومت افزایش خواهد داد و امکانات وارد آوردن ضربه جدی در انتخابات به حکومت را بالا خواهد برد. حضور فعال در روند انتخابات فضای انتخابات فرصتی است برای کنشگران جنبش اعتراضی که فعالانه در روند انتخابات مشارکت ورزند، نسبت به انتخابات مهندسی شده و امنیتی اعتراض کنند، علیه دیکتاتوری مبارزه کنند و خواست انتخابات آزاد را طرح نمایند. چند تجربه ارزنده در زمینه تاثیر گذاری مردم در انتخابات وجود دارد. از جمله تجربه ماه های قبل از انتخابات سال ١٣٧۶ و ١٣٨٨. در آندو مورد، جوانان، زنان و فعالین سیاسی و اجتماعی بحث و گفتگوهای وسیعی را در مورد انتخابات به راه انداختند و فضای تاثیرگذاری را به نفع کاندیدای مورد نظر خود شکل دادند. لازم است آن دو تجربه را پشتوانه فعالیت امروز در روند انتخابات قرار داد و به شکل گیری حرکت اعتراضی در افشای برنامه های حکومت در انتخابات آتی و نفی انتخابات مهندسی شده یاری رساند. حکومت ایران به منابع قدرت نرم افزاری و سخت افزاری مجهز است و منتقدین و مخالفین حکومت به جنبش های اجتماعی، طبقات و گروه های اجتماعی تحول طلب و حوزه عمومی متکی است. گرچه حکومت جنبش های اجتماعی را سرکوب کرده و فعالیت در حوزه عمومی را سخت تر کرده است، با این وجود امکاناتی در حوزه های عمومی وجود دارد که می توان از آن بهره گرفت. می توان در خانواده ها، محافل، مدارس، دانشگاه ها، واحدهای تولیدی و ادارات بحث و گفتگو پیرامون انتخابات را راه انداخت، در دانشگاه ها برنامه سخنرانی ترتیب داد، در شبکه های مجازی بحث و گفتگو حول انتخابات را پیش برد، در مناطق ملی ـ قومی و در شهرهای کوچک و روستاها مطالبات مردم را طرح نمود، بردامنه فعالیت سازمان های غیردولتی برای ارائه مطالبات اجتماعی افزود، جنبش های اجتماعی را برای طرح مطالباتشان فعال نمود، به سازمان های بین المللی مراجعه کرد و آن ها را در جریان برنامه حکومت برای برگزاری انتخابات مهندسی شده و مطالبات جنبش اعتراضی قرار داد. جنبش اعتراضی در این انتخابات خواستار آزادی زندانیان سیاسی، از حصار درآوردن خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و برگزاری انتخابات آزاد است. آزادی بیان و مطبوعات، اطلاع رسانی و اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سندیکاها و نهادهای مدنی و اعمال نظارت بینالمللی از الزامات انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد بدون فضای باز سیاسی و مشارکت همه نحله های فکری و سیاسی در آن، فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی است. لازم است انتخابات مدیریت شده را افشا کرد، هزینه برگزاری چنین انتخاباتی را برای حکومت بالا برد، فضا را برای برآمد اعتراضی مساعد کرد، حکومت را برای پذیرش مطالبات جنبش اعتراضی تحت فشار گذاشت، اقدامات حکومت را برای شکاف انداختن در صفوف جنبش خنثی نمود و دامنه نفی انتخابات مدیریت شده را وسعت بخشید. همسوئی و اشتراک نظر بخش اعظم نیروهای جنبش اعتراضی، زمینه را برای برآمد مشترک در روند انتخابات فراهم ساخته است. سازمان ما بر همکاری و همراهی نیروهای جنبش اعتراضی در روند انتخابات تاکید دارد. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۵ مهرماه ١٣٩٠ (٢٢ سپتامبر ٢٠١١)

تاریخ انتشار : ۶ مهر, ۱۳۹۰ ۹:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت