سیل بخش وسیعی از جنوب بلوچستان را ویران کرده و مردم این مناطق را با دشواری های بسیار زیادی مواجه ساخته است و تعداد نامعلومی از هموطنان توسط سیلاب ویرانگر کشته و ناپدید شده اند. نهادهای حکومتی اقدامات چندان موثری انجام نمیدهند و مردم این مناطق در وضعیت فاجعه‌باری قرار دارند. به یاری هم‌میهنان سیل زده بشتابیم!

اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

تزهائی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

اوضاع سیاسی طی چند هفته‌ی گذشته دچار دگرگونی اساسی شده است. ما شاهد رویدادهائی بودیم که در این روند پر شتاب هرکدام تاثیر خود را در فضای متحول جامعه گذاشته‌اند... با برآمد اعتراضی دانشجويان در تعدادی از دانشگاه‌های کشور، فضای سياسی کشور به زيان حکومت تغيير کرد و حکومت در موضع تدافعی قرار گرفت. در...

اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

پیرامون حادثه‌ی غمبار کرمان و سانحه‌ی اندوهناک هوایی تهران

عمیقاً از هر دو فاجعه‌ی انسانی در فاصله‌ی دو روز متاسف و متأثریم!
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به خانوادهای داغدار سقوط هواپیما تسلیت می گوید، خود را در غم آن‌ها شریک می داند. هم چنین، افسوس مضاعف خود از پرپر شدن زودهنگام جوانان مستعد کشور را اعلام می‌داریم. ما خواهان تحقیق در مورد علت این سانحه‌ی دلخراش و پاسخگوئی به خانواده‌های داغدار هستیم.

دیدگاه‌ها

یاد حمید ارض پیما گرامی باد!

نقی

دو سه روز پیش از دادگاه مرا از آن اطاق عمومی به سلولی بردند که فریبرز سنجری، اصغر ایزدی و رحیم اسکوئی بودند. برای اولین بار بود که این رفقا را می دیدم. در نیمه دوم دی ماه 50 ما را به دادگاه بردند و در آن جا بود که حیرت بقیه را و از جمله حمید ارض پیما هم دیدم. دادگاه جمعی ما یک روز و نیم بیشتر...

آرشیو نویسندگان