حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ترور محسن فخری زاده توطئه ای است در جهت تشدید فضای تشنج!

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) این اقدام تروریستی را که خطری علیه صلح و آرامش در منطقه است محکوم می کند و نتیجه آن را تشدید هر چه بیشتر فضای تنش و جنگ در منطقه می داند. بازنده این اقدامات تروریستی مردم دو کشور ایران و اسرائیل و به خصوص کارگران و زحمتکشان کشورمان خواهند بود. ما از احزاب سیاسی و...

مسائل چپ

در قرن بیست‌ویکم چطور می‌توان سوسیالیست بود؟

ویوک چیبر

اکثر روشنفکران پیشرو دچار نگاهی محدود، قبیله‌ای و سرشار از تحقیر نسبت به کارگران شده‌اند. موانع ایجاد یک نظم اجتماعی برابری‌طلبانه و انسانی [بدیل] آنقدر دلهره‌آور است که بسیاری از سوسیالیست‌های سابق دستان خود را [به نشانه‌ی تسلیم] بالا گرفته و بازی را واگذار کرده‌اند. این مایه‌ی اعتبار رایت است...

دیدگاه‌ها

کنگرۀ چشم‌اندازی نو

احمد فرهادی

آری دستاوردهایِ کنگره میوۀ کوششِ جمعی بود. آرزویِ من این بود که دستاوردهایِ کنگره بسیار بیشتر از این‌ها می‌بود. ولی دستاوردها را با آرزوها سنجیدن و از وزن آن‌ها کاستن، در بهترین حالت نیرویِ کارِ انسان را کاهش می‌دهد و در بدترین حالت احساسِ شکست را به‌جایِ احساسِ پیروزی می‌نشاند. امیدوارم ما...

آرشیو نویسندگان