سخنران: رفیق بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

درسی امین سالگرد کشتار تابستان 1367

بزرگداشت نام و یاد قربانیان چهار دهه سرکوب و کشتار حکومت ولائی

سخنرانان: رئوف کعبی، رضا علوی، مهدی فتاپور

اطلاعیه‎های گروه‎های کار و تشکیلات کشورها

تحصیل به زبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست!

اعلامیه به مناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید
گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فداييان خلق)

حزب چپ ایران (فداييان خلق) دوشادوش همه نیروهای دموکراتیک کشور و دست در دست همه مبارزان برابر حقوقی ملی - قومي، خواهان رسمیت تحصیل بزبان مادری برای همه ساکنان ایران است و از هیچ کوششی برای تحقق این خواست عادلانه باز نخواهد ماند.

انديشه سياسی

استقلال هستی سوز!

بهزاد کریمی

پس، از استقلال اسلامی باید اسلام زدایی کرد تا در معنای ملی اش سر بر آورد؛ ولایت فقیه و رویکرد دین بنیادی را هم حذف نمود تا جمهوری مبتنی بر آزادی و دمکراسی تاسیس گردد. جمهوریتی در مسیر توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی. استقلال اسلامی، هستی سوز بوده و هست!

دیدگاه‌های تحول

(دردفاع از سوسیالیسم ٦٠)

ارزیابی اوضاع سیاسی کشور و بیان دیدگاه‌های ما
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

چپ وقتی می‌تواند در تحولات اجتماعی کشور موثر باشد و کارایی فکری و سازمانی خود را در بطن جنبش جاری سازد که حضور سازمانی و عملی در تحولات داشته باشد. فائق آمدن بر یکی از تشکیلاتی¬ترین و ایدئولوژیک¬ترین رژیم¬ها، بدون تجهیز به ابزارهای سازمانی لازم، بدون تشکیلات و بدون داشتن برنامه‌ی اقدام عملی و...

احزاب و سازمانهای سیاسی

اقدام تروریستی و جنایتکارانه در اهواز

اتحاد برای دموکراسی در ایران

حادثه تروریستی امروز در اهواز برای جمهوری اسلامی همچنین مفری خواهد بود که افکار عمومی را از نابسامانی های بیشمار کشور منحرف کند و در سفر روحانی به نیویورک نیز دستاویزی باشد برای گریز از پاسخگویی به ترورهای دولتی و اعدام های اخیر در کردستان. ما ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و ضد انسانی،...

دیدگاه‎ها

نظری بر اوضاع سیاسی روز

دنیز ایشچی

صحبت کردن از "انتخابات آزاد" در شرایطی که نفش ماهیت کلمه آزادی با هویت ماهوی نظام شریعتی ولایت فقیه کاملا بیگانه می باشد، تکرار مکرر اشتباهات گذشته بیش نیست. نمی شود از یک طرف از "عبور از نظام" و استراتژی تحول صحبت نمود، و از طرف دیگر صجبت از احتمال "انتخابات آزاد" در نظام اسلامی شریعتی بر زبان...

جامعه مدنی

بیانیه ۴۷۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با گرایش های مختلف فکری و سیاسی

در محکومیت خشونت و ترور و در آرزوی صلح و همزیستی

ما همانقدرکه عملیات تروریستی و چرخه خشونت را محکوم و مذموم می دانیم از بین بردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را از طریق عمران و آبادی و توسعه همه جانبه لازم می دانيم، و رفع هرگونه تبعیض بین همه اقوام و گروه های مذهبی، زبانی و قومی ایرانی را ضروری ارزيابی می كنيم. استخدام بدون تبعیض در مشاغل...

اجتماعی

فقر

این یک روش اندازەگیری عمومی است کە 'شاخص های چند بعدی فقر' نامیدە می شود(MPI). این روش بجای اینکە حساب کند کە چقدر آدم فقیر وجود دارند، درجە شدت آن را اندازەگیری می کند. این بە همان اندازە روش قبلی می تواند شمولی باشد، اما چیزهای بیشتری را اندازەگیری می کند، بطوریکە ما تصویر بهتری از پیچیدگی فقر...

گزارشها

گزارش مراسم یادمان جانباختگان کشتار سال ۱۳۶۷

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ـ برلین

آری، قربانیان سرفراز تابستان ۶۷ توانسته‌اند فریاد خود را از فراز ۳۰ سال به امروز ما برسانند و ستون یادبودی باشند برای همهٔ قربانیان استبداد ۴۰ ساله. باشد تا همهٔ ما این بار با عزمی آگاهانه و هم‌گام مبارزه با کشتار و نقض ابتدایی‌ترین حقوق ذاتی مردمان‌مان را پاس داریم و با تلاش متحد و یک‌پارچه...

جهان امروز

فلسفه هایدگر؛- میان روایت ایرانی و نقد دانشگاهی

هایدگر،- و شکست اسطوره هستی شناسی متافیزیکی
آرام بختیاری

هایدگرگرایان ایرانی بر این باورند که او با باعث شد تا ایرانیان به شناخت بهتر غرب و درک تاریخ و هویت خود برسند. طبق ادعای این گروه، "کورمن"، شرق شناسی هایدگر را به عرفان ایرانی اسلامی نزدیک نمود، و هایدگر باعث شد تا ایران در برابر غرب و مدرنیته آن بایستد و دچار غرب زدگی نشود. یکی از افراد این...

گوناگون

چرا نام رضا شاه از پستوی تاریخ سر برون کرد

نگاهی به شعار رضاشاه روحت شاد
عیسی پهلوان

ذهن اسطوره پرور ایرانی با استفاده از دوگانه های خیر و شر، سیاه و سپید و روشن و تاریک و... بویژه در بن بست ها و بحران ها بیش از پیش فعال می شود و به طرح شعارها و راهکارهایی که عنصر نیرومند خیال در آن نقشی اساسی ایفا می کند، می پردازد. خرد به اسطوره بدل می شود و آدمی با فراخوانش گذشته و گم شدن...

هنر و ادبیات

خلیفەای کە خلیفە ماند

افسانە سیاسی
فرخ نعمت پور

بە یکبارە ناگهان سالهای سال پشت سر هم نە بارانی بارید و نە برفی. دیگر بمانند سابق نە از جمع شدن ابرها در افق خبری بود، نە از وزش بادهای مفرح مرطوب، نە از رعدوبرق های سهمگین و نە از شرشر آب در ناودانها. همە چیز بە یکبارە بە خشکی گرائید و سرزمین پهناور ما بە داغ مرگ آب نشست.

شعر

در منتهای بیداری

علی رضا جباری (آذرنگ)

آیا شراره های امید است این،

گلنوش آفتاب،

درجام باده ام،

سرشار عطر گلِ ِ خورشید؟

خواندنیها و...

تروریسم محکوم است، در هر شکلش!

ابوالفضل محققی

هر دو محکوم اند! اما این محکوم کردن چه دردی را دوا می کند؟ زمانی که جانیان داخلی شمشیر بر دست در میانه میدان می چرخند و کلامی جز الدور و بیلدورم نمی دانند و امام جمعه تهرانش کشته شدن مردم بیگناه را سعادتی می داند که چهل سال است جمهوری اسلامی به مردم هدیه کرده! همان گونه که خمینی جنگ را نعمت می...

علمی

پس لزره های 500 میلیون سالۀ منظومه های ستارگان

این کشفیات پیامدهای قطعی ای در ستاره شناسی خواهند داشت. هلمی می گوید: "ما تا این اواخر فکر می کردیم که هر منظومۀ ستاره ای برای خود جزیرۀ تک افتاده ای است و آثار این دست رودرروئی ها را ناچیز می دانستیم." براون هم بر این نظر است که روش تحقیقات کنونی در پرتو این کشفیات باید به تاریخ سپرده شوند. او...

مناسبتها

متن سخنرانی رفیق عفت ماهباز

من در راهروی رو به روی اتاق‌ صد و سیزده، نشسته بودم و روزنامه‌های روز قبل را می‌خواندم. ناگهان صدای همهمه گنگی از دور به گوش رسید. در آن شب، در آن سکوت این صدا عجیب می‌نمود. همه آن‌هایی که بیدار بودند گوش تیز کردند. صدا نزدیک شد. زندانیان به هم نزدیک‌تر شدند. صدای چکمه پاسدارها و همهمه می‌آمد....