دروغ استقلال
نوروز
دروغ استقلال
استقلال، آزادی و عدالت اهداف اساسی انقلاب بهمن بودند. حتی اگر نظام اسلامی، مد نظر اکثریت مردم هم بودەباشد، چنانکە آیت اللە منتظری تاکید می کند هدف از ایجاد چنین سیستمی تحقق آرزوهای تاریخی مردمی بود کە در زیر بار استبداد، فقر و ستم رنج می کشیدند. مردمی کە گمانشان...
راستهای افراطی اسرائیل هم خواب شرقی شدن را می بینند!
بحران اسرائیل کە متعاقب تلاش راستهای افراطی جهت بە زیر سئوال کشیدن استقلال قوە قضائیە پدید آمدە، این کشور را با یکی از جدی ترین بحرانهای خود روبرو کردەاست. در مورد علل بروز این پدیدە و اینکە چرا راستهای افراطی ریسک بالای چنین عمل خطرناکی را پذیرفتند، می توان بە...
تاثیر مثبت توافق ایران و عربستان بر منطقه
سرانجام ایران و عربستان بعد از هفت سال روابط دیپلماتیک در کمارفته خود را احیا کرده‌اند. بهرحال تجدید رابطه ایران و عربستان در میانه افزایش تنش ها بین ایران و غرب تاحد زیادی غیرمترقبه بود؛ این اقدام ایران نگاهی را شکل بخشید که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی مسیر قبلی را...
نوروز
*سروده نوروزی امسال من پر از بی قراری و دلتنگی ست قبل از اینکه دلی را بیازارد می‌سپارم ش به باد تا ببرد به باغ عاطفه ها ! آنجائی که می کشد سر پرنده خوشبختی و عشق را حرمتی ست. * اینک شما بگین! از کدام خوشبختی باید نوشت. وقتی...
دور جدید درگیری های نظامی در سوریە
درگیری های اخیر میان نیروهای نظامی ایالات متحدە آمریکا و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە کە منجر بە کشتە و زخمی شدن تعدادی از طرفین شد، سطح تشنج میان دو کشور را بالا برد. درگیری کە امروز هم ادامە داشت و حملە دیگری بە نیروهای آمریکائی صورت گرفت. این...
حکم میرنوروزی
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در کتاب «روزها» نقل می کند: «… نخستین نشانه روزهای عید، از ۲۵ اسفند شروع می‌شد… این پنج روز آخر اسفند می‌بایست مقدمات آمدن نوروز را فراهم بکنیم… در کنار خانه تکانی و نظافت کامل چراغ‌ها، لامپاها، سماور، شیشه‌ها و پنجره‌ها و ظرف‌های مسی را می‌دادند...
باغ آلبالو
هنوز هم «پایین‌باغ» روستای آبا و اجدادی در خیالم زنده‌است… درختان پرحاصل… سیب سرخ‌ که مزه‌ای مَلس داشت با رنگ صورتی درونش. گلابی که شاه‌میوه بود درشت و پرآب. درختان گردو که هرکدام‌شان جلوه‌ای خاص داشتند در کناره‌ی باغ… هم بخشی ازسایه‌سار کوچه‌‌باغ بودند و هم نگهدارنده دیوارهای سنگ‌چین… و...
دروغ استقلال
استقلال، آزادی و عدالت اهداف اساسی انقلاب بهمن بودند. حتی اگر نظام اسلامی، مد نظر اکثریت مردم هم بودەباشد، چنانکە آیت اللە منتظری تاکید می کند هدف از ایجاد چنین سیستمی تحقق آرزوهای تاریخی مردمی بود کە در زیر بار استبداد، فقر و ستم رنج می کشیدند. مردمی کە گمانشان این بود در نظامی کە بعد از سرنگونی رژیم شاە...
نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
جمهوری خواهان بعد از دو دهە!
همگامی  جمهوریخواهان بدنبال دو سه سال رایزنی مابین پنج تشکل سیاسی برون مرزی در تداوم جنبش زن زندگی آزادی، اعلام شد. علیرغم عدم گستردگی نفری، همراهی این پنج تشکل تکرار گامی دیگر در نزدیکی نیروهای سیاسی خارج کشوریِ جمهوریخواه است. کسانیکه در همایش موسس اتحاد جمهوریخواهان ایران در ژانویه ۲۰۰۴ در برلین حضور داشتند، میتوانند هنوز احساس خوشدلی جمعی را...
نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
اعتراض تاثیرگذار است

باید توجە داشت کە از سرگیری رابطە دوبارە میان تهران و ریاض نتیجە مستقیم انقلاب ژینا هم هست. اعتراضات قهرمانانە مردم ایران و حضور ممتدشان در خیابان، رشتەهای رژیم در حوزە تندروی مداوم در بخش سیاست خارجی را پنبە کرد و آنان را ناچار بە سوی تعدیل سیاستهایشان سوق داد. خامنەای کە بشدت علاقمند بە دور نگەگذاشتن مردم از حوزە تاثیرگذاری بر سیاست خارجی بود، و صراحتا در این مورد هشدار دادەبود، بناچار راە دیگری را برگزید.

نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : شورای سردبیری کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در گرامیداشت روز جهانی زن – "جنبش زن، زندگی، آزادی" و مطالبات برابری‌طلبانهٔ زنان ایران

رهایی زنان از بند تبعیض‌های جنسیتی، رهایی جامعه است. راه زیبای مبارزە که بی‌گمان روزی به خورشید می‌رسد، پرسنگلاخ و ناهموار است. چه بی‌شمار زنانی که این مسیر پر فراز و فرود را پیموده‌اند، و چه بی‌شمار زنانی که بە این کاروان خستگی‌ناپذیر می‌پیوندند تا به فردای روشن آزادی و برابری برسند.

نویسنده : گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
گروسی در تهران

بە نظر می‌رسد کە نمی‌توان در این مورد خوش‌بین بود. سران رژیم در تلاش برای رهایی از بن بست وضعیت اقتصادی موجود و رهایی از خطر فروپاشی اقتصادی هستند کە کل نظام را تهدید می‌کند. بە همین جهت ما در هفتەهای آیندە باز بە احتمال زیاد شاهد فرازونشیب‌ها و پیچیدگی‌های خاصی در رفتار سیاسی و دیپلماسی آن‌ها خواهیم بود.

نویسنده : شورای سردبیری کار
نویسنده : شورای سردبیری کار
مولد سازی, چوب حراج بر سرمایه های ملی

اینکه مصوبه ‎مولدسازی موجب فساد و رانت می شود و باز هم دست عده ای را برای چپاول باز می کند یک بحث است, اما تغییر در صحنه کلان اقتصادی, که قدرت و مالکیت را مصلوب می نماید و در دست عده ای معلوم الحال می سپارد, باب منازعه جدی و جدیدی را بین حکومت دیکتاتوری اسلامی و ملت باز می کند که پایان ناپذیر خواهد بود. بدعتی دستوری و بی‌سابقه‌ که در نابود کردن نظام حقوقی و قانونی کشور برداشته شده است و خوشبختانه از چشم نهاد های حقوقی و مجامع مردم نهاد دور نمانده است.

نویسنده : رضا کاویانی
نویسنده : رضا کاویانی
داستان غم انگیز اقتصاد ایران
داستان تلاش تندروها در ایران برای بر هم زدن روابط معین کشور با غرب، داستان فاجعەباری است. آنها سالهاست کە تلاش می کنند رابط نسبی موجود را علیرغم همە کم و کاستیهای آن بە هم زدە و کشور را در سراشیب بحرانهای دشوار قرار دهند. البتە در این امر هم موفق شدە و آنچە هم اکنون در ایران می گذرد...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
عادی‌سازی روابط میان ریاض و تهران، خوب اما هنوز دشوار

و می‌دانیم کە همین همسایەها با ایالات متحدە چە روابط خوبی دارند! بنا بر این، این سئوال مطرح می‌شود کە آیا جمهوری اسلامی می‌تواند مکانیسمی را بیابد کە مناسبات با این کشورها را چنان متوازن نگە دارد کە دچار تنش‌های خطرناکی کە در این هشت سال با آن‌ها مواجە شدە، نشود؟ تجربە نشان می‌دهد کە متأسفانە خیر! فرازونشیب‌های به شدت متغیر سیاست خارجی نظام مسلط بر ایران، پایانی ندارد؛ ... بە این دلیل سادە کە غرب‌ستیزی در آن نهادینە شدە است.

نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
حیوان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی

شاید راە برون‌رفت از این وضعیت، فعال شدن این قشر از جملە بر اثر بحران‌های لاجرمی است کە نظام‌های غیردموکراتیک و توتالیتر را در می‌نوردند. اما در یک معنای اگزیستانسیالیستی، فعال شدن لاجرمی هم بدون وجود یک تصمیم و یا انتخاب، بی‌معنی و اساساً ناکافی‌ست. برای گذار از حیوان اقتصادی بە حیوان سیاسی، ارادە از اجزای لاینفک است.

نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
پیروز بغض فروخفتهٔ مدنیت ما شد!

سحرگاه نهم اسفند پیروز ایران در گذشت. یوزپلنگ ایرانی که ده ماه پس از تولد به امید ده‌ها میلیون مردم این سرزمین تبدیل شده بود، او مُرد تا آرزوی دیگری بر خاک شود. از آن روز که نامش بر سر در «برای» یک آهنگ مردمی به شهادت و برای امیدها و آرزوهای جوانان ایرانی ثبت شد، چند ماهی بیشتر نمی‌گذرد. آن‌روز، تمام روز اما همه جا پر بود از یاد او، و اشکی که در چشم تیماردارش علیرضا شهرداری حلقه زده بود، بر چشمان میلیون‌ها نفر به بغض نشست. همهٔ ما نه در غم او که به سوگواری خویش نشسته بودیم. به سوگواری نسلی که بر خاک شده است، به سوگواری آرزوهایی که به باد رفته است.

نویسنده : گودرز اقتداری
نویسنده : گودرز اقتداری
بحث بر سر دین زدایی نیست, بحث بر سر جدایی دین از دولت است

در واقع باید تاکید کرد مردم کشور ما پس از سال های تحمل داغ و درفش حکومتی, به این نتیجه رسیده اند که نه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و نه دین اسلام رفورم پذیر می باشد. و صحنه منازعه ملت و دولت نیز, گویا.همین امر است و هر آن چه که به تجربیات جنبش افزوده می شود, منطق جمعی جامعه هم به این نکته نزدیک تر می شود و تاکید خود را بر جدایی دین از دولت و امور حکومتی, با حقانیت بیشتری مطالبه می نماید و در پای آن جان عزیز خود را هم بر سر آن گذاشته است.

نویسنده : رضا کاویانی
نویسنده : رضا کاویانی
حکومت نمی‌تواند مقدس باشد

حکومت و یا قدرت نمی‌تواند مقدس باشد، زیرا پیشاپیش برای خود حقانیتی قائل می‌شود که به هیچ وجه، امکان حقوق شهروندان نمی‌تواند در سایهٔ چنین حکومتی لحاظ گردد. حکومتی که دین و یا ایدئولوژی را در مقابل منافع ملی ارجح می‌داند، در برابر هر گونه نقد، واکنشی تند و دفاعی و یا حذفی از خود نشان می‌دهد. تا به امروز در پی اعتراض‌های مطالباتی مردم، پاسخ همین حکومت مقدس! خشونت و مشت آهنین بوده و طی سه ماه اخیر، بیش از ۵۵۰ نفر را در کوچه و خیابان‌های شهرها با سلاح جنگی کشته که برای چندمین بار مشمول اتهام جنایت علیه بشریت شده است.

نویسنده : رضا کاویانی
نویسنده : رضا کاویانی
راستهای افراطی اسرائیل هم خواب شرقی شدن را می بینند!
بحران اسرائیل کە متعاقب تلاش راستهای افراطی جهت بە زیر سئوال کشیدن استقلال قوە قضائیە پدید آمدە، این کشور را با یکی از جدی ترین بحرانهای خود روبرو کردەاست. در مورد علل بروز این پدیدە و اینکە چرا راستهای افراطی ریسک بالای چنین عمل خطرناکی را پذیرفتند، می توان بە موارد  متعددی اشارە کرد؛ اما شاید مهمترین مسئلە همانا تمایل...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
دور جدید درگیری های نظامی در سوریە
درگیری های اخیر میان نیروهای نظامی ایالات متحدە آمریکا و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە کە منجر بە کشتە و زخمی شدن تعدادی از طرفین شد، سطح تشنج میان دو کشور را بالا برد. درگیری کە امروز هم ادامە داشت و حملە دیگری بە نیروهای آمریکائی صورت گرفت. این درگیری ها در زمانی صورت می گیرند کە اخیرا واشنگتن،...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
تغییر انسان ایرانی، کابوس حاکمیت
اجماع جهانی در تحریم جمهوری اسلامی (مانند آنچە در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد)، تورم پنجاە درصدی (البتە اگر آمارهای جمهوری اسلامی حقیقت را بە مردم بیان کنند)، و نیز دلار بالای پنجاە هزار تومان آن مرزهائی هستند کە گیرندەهای جمهوری اسلامی بە آن حساسیت ویژە نشان می دهند و درست زمانیکە وضعیت بە چنین سمت و سوئی گرایش پیدا...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
بازی با کلمات وزیر خارجە
طبق اخبار، امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با وزیر خارجە سوئیس حول مسائل مختلفی تبادل نظر کردەاند. او در این تماس، با اشارە بە آمادگی تهران برای بازگشائی سفارت عربستان در ایران در تاریخ موعود، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی کشورها از جمله کشور اوکراین، اظهار داشتە کە جمهوری اسلامی مخالف تداوم جنگ است و...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
طرح چین، فرصتی برای پایان دادن بە جنگ
سفر شی جین پینگ، رهبر چین بە روسیە، در روزهای اخیر در صدر اخبار جهان قرار گرفت. رهبر دومین قدرت اقتصادی جهان در شرایط جنگ اوکراین و بحرانهای پی در پی ای کە دنیا را در می نوردند، بیگمان از اهمیت خاصی برخوردار است. بویژە اینکە شی جین پینگ با خود حامل یک طرح ١٢ مادەای برای خاتمە دادن بە...
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نظامیگری لجام گسیختە از ایران و مردم ما دور باد!

وزارت دفاع چین می گوید کە قرار است این کشور با ایران و روسیه در خلیج عمان در فاصله ۲۴ تا ۲۸ اسفند (۱۵ تا ۱۹ مارس) رزمایش مشترک دریایی برگزار ‌کنند. از سوی دیگر جزئیات بیشتری از پیمان سە جانبە اوکوس میان سە کشور ایالات متحدە آمریکا، بریتانیا و استرالیا برای مقابلە با چین در شرق دور بە گوش می رسد. قرار است در آیندە استرالیا دست کم سە فروند زیردریائی هستەای از واشنگتن دریافت کند.

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
نماینده‌ای از سوی سازمان ما در تجمع استنفورد حضور ندارد!
اطلاعیهٔ دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نماینده‌ای از سوی سازمان ما در تجمع استنفورد حضور ندارد      
نویسنده : ‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : ‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تجمعات سراسری مطالبه‌محور سه‌شنبه، ۱۶ اسفند، در راستای رسیدن به حقوق حقّهٔ مردم است!

اینک فراخوانی برای تجمع‌هایی در تهران و شهرستان‌ها از سوی "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران" منتشر شده است، همهٔ مطالبات برحقّ مندرج در فراخوان مورد پشتیبانی ما قرار دارد. ما هم‌صدا و همراه با دیگر نهادها و شخصیت‌های مدنی، صنفی و سیاسی که از این فراخوان حمایت کرده‌اند، این تجمعات را در راستای دست‌یابی به حقوق حقهٔ مردم ایران می‌دانیم!

نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تبهکاری مسموم کردن دختران دانش‌آموز، نشانۀ زوال حکومت است!

با نگرانی عمیق نسبت به تأثیر عواقب این تبهکاری بر سلامت فرزندان مردم، ارتکاب آن را شدیداً محکوم و اعلام می‌کنیم حکومت مسئول تأمین و تضمین سلامتی فرزندان مردم است. هر قصوری در این امر از سوی مردم بخشوده نخواهد شد. در عین حال، از تمامی شخصیت‌ها و نهادهای مردمی می‌خواهیم تا به پشتیبانی از خانواده‌های دانش‌آموزان که با نگرانی بسیار برای جان فرزندان خود به اشکال مختلف در صحنه حضور دارند، به میدان آمده و در رویارویی با تهدیدات خطرناک علیه کودکان و نوجوانان این سرزمین و علیه ناامن کردن محیط آموزشی برای دختران، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند.

نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، مدنی و فرهنگی یک خواست محوری میهنی و ملی است!

باور ما این است که هم دستگیری‌های وسیع و هم تصمیم و اقدام به آزادی زندانیان تحت لوای «عفو»، نتیجهٔ اقتدار و توان فزایندهٔ این جنبش است؛ جنبشی که در حیات شش‌ماههٔ خود میهن ما و مطالبات، توان، انگیزه و روحیهٔ مردم را گام‌های بلندی به پیش برده و نه تنها خواست و ارادۀ خود را به حاکمیت تحمیل کرده، بلکه نوید پایان نظام فقاهتی و گذار از جمهوری اسلامی را می‌دهد.

نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در سال‌گرد انقلاب بهمن ۵۷ – مبارزه در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی!

فرارسیدن ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، سالگرد انقلاب بهمن امسال موقعیت و دورنمایی متفاوت با سال‌های پیشین دارد. روند تحولات تاکنونی کشور نشان‌گر آن است که اعتراضات و تلاطمات اجتماعی و سیاسی ظرفیت‌ها، امکانات و چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را فراهم کرده و جامعه آبستن تغییرات وتحولات تعیین کننده‌ای است.

نویسنده : بیانیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : بیانیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در سال‌گرد روی‌داد حماسی سیاهکل: «یک پا ننیهم قدمی به عقب!»

جنبش فداییان خلق ایران میراث‌دار جنبش عدالت‌خواهی تاریخی در سرزمین ما و رزم مبارزان و مبارزات نیروهای چپ سوسیالیستی است که از اوان راه‌یابی به میهن ما تحت تعقیب، دستگیری، سرکوب، شکنجه و کشتار حکومت استبدادی دو شاه مشروطه‌ستیز بودند. نبرد نیروهای چپ در تمامی این بیش از یک قرن در میهن ما بلاوقفه ادامه یافته است. سازمان ما بدان مفتخر است که پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از اوان شکل‌گیری هسته‌های اولیهٔ جنبش فداییان خلق هنوز در راه همان آرمان‌، آماج‌ها، اهداف، ارزش‌ها، «در راه خدمت به مردم و میهن و در راستای تحقق منافع کارگران و زحمتکشان» مبارزه می‌کند و می‌کوشد به عنوان تشکلی خلاق و پویا با سیاست‌گذاری مسئولانه در انجام وظایف مبارزاتی خود در قبال مردم و میهن بکوشد.

نویسنده : پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت خانم هلن کرولیش (نسرین قاسملو)
روز جمعه، نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ (۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی) خانم هلن کرولیش (نسرین قاسملو) همسر زنده‌یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر جان‌باختهٔ حزب دمکرات کردستان ایران، در سن ۸۹ سالگی در پاریس درگذشت. خانم کرولیش یا آن‌گونه که اعضای حزب دمکرات کردستان ایران ایشان را می‌نامیدند “خوشکه نەسرین” (خواهر نسرین) در دههٔ پنجاه میلادی در دوران دانشجویی دکتر قاسملو در پراگ...
نویسنده : ‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : ‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
به فرخندگی نوروز و با امید به پیروزی جنبش «زن، زندگی، آزادی»!

فرارسیدن نوروز و آغاز بهار و سال ۱۴۰۲ خورشیدی، برای ما ایرانیان ویژه و ماندگار است. نیروی گستردهٔ آزادی‌خواهان، برابری‌طلبان و عدالت‌پژوهان ایران در سالی که رو به پایان است، موفق به برافراشتن درفش جنبش گسترده‌ای شد که با ژرفا بخشیدن به مطالبات مردم و قوام‌بخشیدن به درهم‌تنیدگی جنبش‌ها و نیروهای توانمند اجتماعی، مُهر ماندگار خود را بر نیمهٔ دوم سال حک کرد.

نویسنده : هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در استقبال از تشکیل «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»

بدین ترتیب، ما، بر اساس اهداف برنامه‌ای و سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در تأکید بر استقرار عدالت اجتماعی در یک جمهوری سکولار، مردمی و دموکرات به عنوان بدیل جمهوری اسلامی، اهداف اعلام شده در سند «همگامی» را در راستای مواضع سازمان می‌دانیم و آمادگی خود را برای هم‌اندیشی، گفت‌وگو و هم‌کاری در «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» با شما که در تدارک اجلاس تأسیسی آن هستید، اعلام می‌داریم.

نویسنده : هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
از مطالبات برحقّ بازنشستگان کشورمان پشتیبانی می‌کنیم!

بازنشستگان ایران در ادامهٔ اعتراضات و تجمعات مطالبه‌محور یک‌شنبه‌های اعتراضی خود، فراخوانی برای تجمعات سراسری برای فردا، سه‌شنبه، ۹ اسفند، منتشر کرده‌اند. هم‌چنین بخشی از تشکل‌های کارگران و فرهنگیان با صدور فراخوان‌های جداگانه‌ای پشتیبانی خود از تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مشارکت خود در آن را اعلام کرده‌اند. ما از مطالبات برحقّ بازنشستگان کشورمان حمایت می‌کنیم.

نویسنده : پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیانیهٔ میرحسین موسوی، همراهی با جنبش «زن – زندگی – آزادی»

ما بیانیهٔ اخیر ۲۰ تشکل مدنی و صنفی را سرآغاز اتحاد عمل اقشار و طبقات آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و سکولار می‌دانیم، که با پیش‌نهاد مهندس موسوی هم راستا است. ما این‌گونه اقدامات برنامه‌محور که تجمیع آگاهانهٔ تشکل‌ها را برای نیل به هدفی واحد فرامی‌خواند، تدقیق مسیر دستیابی به آن می‌بینیم که جنبش اعتراضی مردم به آن دست یافته است.

نویسنده : گروه خرداد، هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور
نویسنده : گروه خرداد، هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور
حافظهٔ تاریخی از شکنجه‌های ساواک را نمی‌توان به آسانی زدود!

به نمایندگی از اعضای سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) که هم‌چون بسیاری از کنش‌گران سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی به خوبی از شکنجه‌های ساواک در دوران شاه مطلع و بسیاری نیز خود آن را لمس کرده‌اند، مایلیم بدین وسیله اعتراض خود را به رویهٔ «بی بی سی» در این برنامه که خلاف هر نوع اخلاق و استاندارد رسانهٔ حرفه‌ای است، بیان کنیم، علیرغم عمل اخیر شما ما هنوز امیدواریم که گوشی هم در آن سوی این نامه یافت خواهیم کرد. ما که «بی بی سی» را استاندارد کلاس روزنامه‌نگاری می‌دانستیم اینک مانده‌ایم که از این مدعی شکایت به کجا بریم. شما به جای ایستادن در سمت حقیقت، بلور اعتماد ما را در چنین لحظهٔ تاریخی ملتمان بدجور شکسته‌اید.

نویسنده : گودرز اقتداری و هم‌اندیشان دیگر
نویسنده : گودرز اقتداری و هم‌اندیشان دیگر
تاثیر مثبت توافق ایران و عربستان بر منطقه
سرانجام ایران و عربستان بعد از هفت سال روابط دیپلماتیک در کمارفته خود را احیا کرده‌اند. بهرحال تجدید رابطه ایران و عربستان در میانه افزایش تنش ها بین ایران و غرب تاحد زیادی غیرمترقبه بود؛ این اقدام ایران نگاهی را شکل بخشید که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی مسیر قبلی را کنار گذاشته، و نگاه واقع بینانه به حل چالش های...
نویسنده : مهرزاد وطن آبادی
نویسنده : مهرزاد وطن آبادی
پرسش‌هایی پیرامون صحت و سقم سندنشست سرداران سپاه و خامنه‌ای؟
تا چه اندازه می توان به صحت سند ۴۰ صفحه ای نشست سرداران سپاه و خامنه ای اعتمادکرد؟ چه اهدافی برای القاء‌به اذهان عمومی در این سند وجود دارد؟ طبیعی است که هیچ تحلیل گرواقعی نمی تواند مبنای ارزیابی خود را بر انتشاریک سند بی نام و نشان و بدون فایل صوتی و… بگذارد. این که مثلا کسی با خواندن...
نویسنده : تقی روزبه
نویسنده : تقی روزبه
نمایش فیلم پورن در مدارس دخترانه برای انتقام از انقلاب «زن، زندگی، آزادی»!

مستند «ایکسونامی» ضمن بیان این تاریخچه از زبان یک راوی زن که خودش شرکای جنسی متعددی را تجربه کرده بود و اکنون منتقد آن سبک زندگی و جریان است، نشان می‌دهد که چگونه آزادی‌های جنسی به مشکلات عدیده‌ای هم‌چون گسترش بیماری ایدز، استثمار زنان، افزایش تولد فرزندان بدون پدر و گسست بنیان خانواده می‌انجامد.

نویسنده : بهرام رحمانی
نویسنده : بهرام رحمانی
منشور شش نفره، منشور همبستگی یا تفرقه (١)

می توان گفت غایب بزرگ این منشور، در حقیقت همان «مسأله زن» است. مساله زن مساله این انقلاب هست. در نظام کنونی اعمال آپارتاید گسترده‌ و کنترل بدن زن و سرکوب سیستماتیک آن‌ها در حکم تضمین بازتولید اجتماعی نظام هست. از همین روست که رهائی جامعه از رهائی زنان می گذرد (تقریبا از جهتی و صرفا از جهتی مشابه نقش و اهمیت سیاه پوستان در انقلاب آفریقای جنوبی).

نویسنده : تقی روزبه
نویسنده : تقی روزبه
رونمایی از منشور شش نفره!

بعد از مدت‌ها وعده و وعید رضا پهلوی و پنج همکار دیگرش، بالاخره ساعاتی پیش، منشور شش نفره از خارج کشور و هزاران فرسخ دورتر از ایران، اما برای جامعه ۸۵ میلیونی ایران صادر و در برخی شبکه‌های اجتماعی رونمایی شد؟!
مبارک باد!

نویسنده : بهرام رحمانی
نویسنده : بهرام رحمانی
امید آفرینی، اعتمادسازی و همبستگی در راه شکل گیری اراده ملی برای گذار به دمکراسی وظیفه همه ماست

توافق میان ثقل (بلوک) جمهوری خواهی سکولار دمکرات با بلوک یا بلوک های دیگر نیروهای سکولار دمکرات حول گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک از جمهوری اسلامی به دمکراسی، نیاز عاجل جنبش زن زندگی آزادی و جنبش های اجتماعی جامعه ما، در خدمت گسترش امیدآفرینی، اعتمادسازی، خودباوری و همبستگی در راه گذار به دمکراسی است.

نویسنده : مجید عبدالرحیم پور
نویسنده : مجید عبدالرحیم پور
بولتن کارگری، دوره جدید، شماره ۲۵۱

دوره جدید بولتن کارگری، شماره ۲۵۱ منتشر شد!

نویسنده : گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده : گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
نگاهی به چالش‌های مزدی ۱۴۰۲

«هیچ جای دنیا ثروتمند شدن به این آسانی نیست» توفیقی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: فشار به طبقه‌ی کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرده است؛ این وزارتخانه با پایین آوردن مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، در صدد پاک کردن صورت مساله است

نویسنده : گزارش: نسرین هزاره مقدم
نویسنده : گزارش: نسرین هزاره مقدم
«منشور مطالبات حداقلی» و ضرورت مبارزۀ سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر

«اتحاد و به هم پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی» به خودی خود برای «پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» کافی نیست. برای «پی افکنی ساختمان جامعه ای نوین» طبقۀ انقلابی و متحدان او به برنامه، استراتژی و تاکتیک، تشکیلات و رهبری نیاز دارند و با «برافراشتن پرچم مطالبات حداقلی» این مسأله حل نمی شود. بی گمان طرح خواست ها و تدقیق و تبیین و ترویج آنها – بویژه در میان طبقات ذینفع - اهمیت زیادی دارد. اما بخودی خود کافی نیست. تشکل سیاسی طبقاتی کارگران و تشکل های توده ای کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان، دهقانان و دیگر زحمتکشان ضرورت حیاتی دارند.

نویسنده : کارگران انقلابی متحد ایران
نویسنده : کارگران انقلابی متحد ایران
سازمان‌های جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی سازمانی کارگران

هرچند در طی سالهای دهه‌ی نود بارها نسبت به این‌گونه مداخله جویی‌ها در مبارزات کارگران به بهانه ترویج اتحادگرایی و تشکیل سندیکا یا هر نهاد دیگری به دست غیرکارگران برای کارگران و به نام کارگران مطالبی منتشرگردیده و تاثیرات منفی و زیانبارِ آن بارها هشدار داده شده‌ است اما بخوبی واقفیم که این شیوه برخورد، جز با آگاهی بخشی به کارگران و آشکار گویی درباره‌ی نیاتی که در پس این رفتارها وجود دارد و برشمردن ثمرات زیانبار آن برای طبقه‌ی کارگر ؛ از میان نخواهد رفت.

نویسنده : حسین اکبری
نویسنده : حسین اکبری
روز کارگر و جنبش کار در آمریکای شمالی

عدم وجود یک حزب کارگری در آمریکا ممکن است مساله بزرگی به نظر نرسد، به خصوص با توجه به سابقه اخیر چنین احزابی در کشورهایی که در آن وجود دارند. اما تاریخ نشان می دهد که برای کارگران تنها چیزی که بدتر از داشتن یک حزب میانه است—که مشغول فروش طبقه باشد، آنست که اصلا هیچ حزبی بنام طبقه کارگر نداشته باشند. بسیاری از عقب ماندگی های سیاست در ایالات متحده –به خصوص فقدان یک سیستم بهداشت و درمان عمومی و آن سیستم پیزوری و تنبیهی تامین اجتماعی—می تواند حداقل در بخشی از دلایل به فقدان حزب کارگر برگردد.

نویسنده : گودرز اقتداری
نویسنده : گودرز اقتداری
تحول خواست‌های اتحادیه‌های کارگری آلمان

تا به امروز، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان و اتحادیه‌های عضو آن با اطمینان برای پیشرفت اجتماعی مبارزه می‌کنند. از جمله نمونه‌های این مبارزه سیاست چانه‌زنی جمعی نوآورانه، تعیین قانونی دستمزد حداقل در۱ ژانویه ۲۰۱۵، و حمایت از قانون بیمه‌های اجتماعی است. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان، به جامعه و اقتصاد آلمان شکل داده‌اند و به این کار ادامه خواهند داد.

نویسنده :   رضا کاویانی
نویسنده :   رضا کاویانی
فرجامِ پس از برجام

در نهایت، پیشگیری از بحران ها ممکن است بهترین کاری باشد که ایالات متحده در این لحظه می تواند انجام دهد. برای آینده قابل پیش‌بینی، هیچ راه‌حل دگرگون‌کننده‌ای وجود ندارد که غرب بتواند آن را ابداع یا بر ایران تحمیل کند و این کشور تهدیدی عمیق و غیرقابل پیش‌بینی برای ثبات منطقه، منافع ایالات متحده و شهروندان خود باقی خواهد ماند. اعتراضات باید به جهان امید بدهد: برای اولین بار در یک نسل، به نظر می رسد حکومت دینی در خطر است. اما تا زمانی که رژیم سقوط نکند، هیچ راه حل معجزه آسایی برای جلوگیری از رفتار بد ایران وجود نخواهد داشت.

نویسنده : سوزان مالونی، برگردان بفارسی: گودرز اقتداری
نویسنده : سوزان مالونی، برگردان بفارسی: گودرز اقتداری
ظهور دوبارهٔ پرویز ثابتی، نماد شکنجهٔ مبارزین ضد دیکتاتوری پهلوی

زمینه‌سازی رونمایی از نماد داغ و درفش، به معجزهٔ رسانه‌ها، در خدمت به فراموشی سپردن جنایات پرویز ثابتی است که به صورت‌های متفاوت سعی در تحریف تمامی حقایق دوران پهلوی، جنایات و شکنجه‌ها و خشونت‌های ساواک دارند. سلطنت دشمن دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی است. هیچ نکتهٔ امیدوارکننده‌ای در این تفکر و سیستم وجود ندارد که اساساً خوش‌بینی نسبت به طالبان سلطنت چه مشروطه و چه پهلویست را برانگیزاند تا مشوقی برای حمایت از آنان و یا حتی هم‌کاری با آنان شود.

نویسنده : مهرزاد وطن‌آبادی
نویسنده : مهرزاد وطن‌آبادی
مسابقه در اردوگاه چپ جهت پیوستن به پروژه امپریالیستی کودتای رنگی

اگر این سادگی محض نباشد، باید بلاهت سیاسی تلقی گردد، اگر قبول نکنیم که پروژه موج سواری رنگی با هدف به راه انداختن یک کودتای رنگی از طریق سوار شدن بر امواج خروشان جنبش های توده ای مردم ایران اخیر بصورت یکی از پروژه های عمده در دستور کار اردوگاه جهان امپریالیستی برای ایران در نظر گرفته نشده است. البته بخش قابل توجهی از نیروهایی که امروز خود را "چپ" تعریف می کنند، خیلی وقت می باشد که با متدولوژی تحلیل تاریخی طبقاتی اقتصادی اجتماعی سوسیالیسم علمی خداحافظی کرده و به پردایم فکری جهانی رقابت و پیکار مابین اردوگاه ساختاری فکری "دموکراتیک" در چالش برای گذار از نظام های " دیکتاتوری" روی آورده اند.

نویسنده : دنیز ایشچی
نویسنده : دنیز ایشچی
ویژگی رژیم های در آستانه سقوط

رﮊیم های در آستانه سقوط، در همان حال که نسبت به جامعه ملی بیگانه می ‌شوند، توانائی برقرار نگاه ‌داشتن تعادل خود را با قدرت های خارجی را، از دست می ‌دهند: این واقعیت در مصر و تونس دوران جنبش قابل مشاهده بود. در مورد تونس، وزیر خارجه فرانسه، نخست به حمایت از رﮊیم بن ‌علی برخاست. اما حکومت فرانسه زود تغییر رویه داد. هیچ ‌یک از دولت ‌های در حال سقوط، چه در موقعیت مسلط و ابر قدرت («شوروی » سابق) و خواه در موقعیت زیر سلطه (ایران و مصر و تونس) نتوانستند برجا بمانند. از عوامل مهم، یکی مشکل شدن برقرار کردن تعادل با دولت های خارجی در دورانی است که این دولت ها موقعیت پیشین را نداشتند و دولت های بیگانه توانا به برقرار کردن تعادل دراز مدت با رﮊیم های در حال سقوط نبودند. یک ‌بار دیگر بایستی یادآور شد که فشار دولت در حال سقوط به جامعه، متکی به فشار بیگانه بر کشور است.

نویسنده : عباد عموزاد
نویسنده : عباد عموزاد
…حکایت همچنان باقی‌ست

قتل ژینا امینی دختر کرد ۲۲ ساله در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد تهران در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ جرقه‌ی شعله‌ور شدن اعتراضات وسیعی شد که جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت. مسئولان جمهوری اسلامی به جای درک پیام اصلی این جنبش، تنها با سرکوب، زندانی کردن و سپس اعدام عده‌ای از جوانان معترض، تلاش کردند که این بار هم اعتراض‌ها را «جمع کنند». جان باختن بیش از ۵۰۰ جوان و هزاران مجروح تاکنون نتیجه‌ی این اشکال گوناگون خشونت حکومتی بوده است. این قتل‌ها، چوبه‌های دار، توهین و تحقیر، شکنجه و آزارهای جنسی در بازداشتگاه‌ها، آسیب‌های سهمگینی بر روح و روان دختران و پسران جوانی که برای «حسرت یک زندگی معمولی» – مثل بقیه‌ی جوان‌های دنیا – به خیابان‌ها آمده بودند، بر جای گذاشته است. خشم و نفرت علیه این سرکوب‌ها در جامعه‌ی ایران و افکار عمومی جهان و احترام و همبستگی با جوانان و زنان ایرانی، حاصل این سرکوب‌های بی‌رحمانه بوده است.

نویسنده : علیرضا بهتویی
نویسنده : علیرضا بهتویی
جامعه نمایشی و بازنشسته کردن چپ!

انکار و نادیده گرفتن نقش چپ در جغرافیای سیاسی کنونی از سوی گرایش های راست امرتازه ای نیست. ولی چپ را تا وقتی راست وجود دارد نمی توان بازنشسته کرد. برعکس با بحران های فزاینده سرمایه داری جهانی شده و بن بست هایی که جهان با آن مواجهه است و از قضا در ایران با قرارگرفتن محوریت زندگی در کانون انقلاب ایران برنقش راهگشای چپ بازهم افزوده می شود.

نویسنده : تقی روزبه
نویسنده : تقی روزبه
انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه

به‌نظر می‌رسد بسیاری از مردم ترکیه با توجه به بحران‌های فزاینده و با آگاهی از دیکتاتوری و زیاده‌خواهی‌های رجب طیب اردوغان که درصدد بود خود را به «سلطان» ترکیه تبدیل کند و به‌نوعی سلطنت یا امپراطوری عثمانی را بازتولید نماید، از رای دادن به حزب او خودداری خواهند کرد تا او در رسیدن به اهدافش ناکام بماند!

نویسنده : بهرام رحمانی
نویسنده : بهرام رحمانی
نگاهی کوتاه بر بودجه سال ۱۴۰۲

بودجه سال ۱۴۰۲ با سی و پنج روز تاخیر به مجلس داده شد. در ظاهر امر بودجه تلاش دارد تا تورم زا نباشد، به رشد اقتصادی کشور کمک بکند، و بالاخره در مسیر تامین رفاه عمومی بوده باشد. حالا ببینیم تا چه اندازه در مسیر رسیدن به این اهداف موفق خواهد بود. در مورد بودجه باید به این امر مهم نیز تاکید نمود که بودجه ای که بر روی کاغذ نوشته میشود، یقینا با آنچه که در عمل پیش خواهد رفت تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. در این مورد باید به تجربه عملیاتی بودجه های قبلی توجه نموده و آموخته های خود از آنها را در تحلیل بودجه سال ۱۴۰۲ منظور نمود.

نویسنده : دنیز ایشچی
نویسنده : دنیز ایشچی
داستان مالکیت در ایران

ایران کشوری است کە بعلت فضای عمومی سیاست، هیچ گونە مالکیتی چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن، متاسفانە نمی توانند جوابگو باشند. در کشوری کە همە، مالکیت واحدهای تولیدی را بە هم پاس می دهند، و هیچ سرمایەداری، چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن قادر بە راەاندازی تولید نیستند، امر فن اقتصاد در کلیت خود بە زیر سئوال رفتەاست.

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
سنگلاخهای دیالکتیک گذار به جهان چند قطبی

یکی از اقدامات اصلاحی اقتصادی بعد از بحران کلان مالی جهان سرمایه داری به سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲۹، تصویب لایحه گلاس ، استیگل در آمریکا بود که به سال ۱۹۳۲ به تصویب رسید. به موجب این لایحه، اندوخته های پس انداز بانکی مردم عادی، باید در حساب جداگانه ای از دیگر حساب های سرمایه گذاری آنها نگه داری گردد، تا در شرایط پیش آمدن بحران های مالی، اندوخته های پس انداز مردم عادی سالم در حساب های بانکی آنها مانده و از ضربات بحران مصون باشند. این لایحه از آن نظر مهم بود، که در زمان بحران نامبرده، مردم به بانک ها هجوم می آوردند، و بانک ها بخاطر زیان های ناشی از بحران، پول در صندوق های خود نداشتند تا سپرده های مردم را پرداخت نمایند.

نویسنده : دنیز ایشچی
نویسنده : دنیز ایشچی
پایگاه های اجتماعی استبداد را نشانه رویم

در مطالعه و مرور وجدان تاریخی، امرها و مجموعه هایی پدید آمده اند که ذکر آن خالی از لطف نیست. در این ‌جا، خاطر نشان می ‌کنم که، در دنیای معاصر، در جامعه ‌ها، شبکه ‌های تارعنکبوتی که از روابط شخصی قدرت پدید آمده‌ اند، نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و هنری و فرهنگی و... را مهار می‌‌ کنند: در ایران، از مشروطیت تا سقوط پهلوی ‌ها، نخست وزیر ها از ۲۴ خانواده بوده ‌اند. با سقوط سلسله قاجار، خانواده پهلوی در تار عنکبوت روابط قدرت خانواده ‌های حاکم جذب شد. پیش از نهضت ملی ایران، ایران را کشوری می ‌خواندند که ۱۰۰۰ فامیل برآن حکومت می‌ کرد.

نویسنده : عباد عموزاد
نویسنده : عباد عموزاد
شرایط و موقعیت ویژه مبارزات رهایی بخش با شعار زن, زندگی، آزادی را درک کنیم!

خیزش انقلابی مردم ایران با شعار زن، زندگی، آبادی شصت وششمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. مردم ایران به تناسب موقعیت های خود در شهرهای مختلف در اعتلای این خیزش نقش داشته و دارند و اما یک واقعیت عریان امروز پیش روی همه ماقرار دارد و آن برجستگی مبارزات مردم کوردستان و مناطق کردنشین در این خیزش انقلابی است.

نویسنده : راهکار سوسیالیستی
نویسنده : راهکار سوسیالیستی
پیشگیری از انحراف و به سرقت رفتنِ انقلابِ «زن٬زندگی٬آزادی» با تدوین میثاقِ اجتماعی

این مقاله به‌صورت یک پروژه متن‌باز (منبع‌باز)[i] تقدیم خوانندگان می‌شود. با ویرایش، پیرایش، تلخیص، اقتباس و روزآمد کردن آن در جهت تکامل و تدوین متن نهایی مشارکت فرمایید. می‌توانید با توجه به تغییرات اعمال‌شده در متن، عنوان مقاله را تغییر داده و به نام خودتان و به هر شکل ممکن منتشر کنید. این نخستین بخش از این پروژه است...

نویسنده : امین سحربین
نویسنده : امین سحربین
صد و چهارمین سالگرد قتل رزا  لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در برلین

  شرکت کنندگان در تظاهرات و بزرگداشت رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت با خواندن سرود اینترناسیونال و درخواست همبستگی و نشان دادن مشارکت هرچه بیشتر در روند سیاست گذاری های احزاب, و اعتراض به نظام سرمایه داری در ادامه جنگ افروزی ها,و تسلط بانکها بر سرنوشت و اراده مردم، نابرابریهای اجتماعی, تبعیض روز افزون, کم شدن امکانات و رفاه عمومی, خصوصی سازی آموزش و بهداشت عمومی, گرانی و بالا رفتن هزینه اجاره خانه شدند. تظاهرکنندگان به تشدید بحران و جنگ افروزی توسط کشورهای سرمایه داری و بی خانمان شدن میلیون ها نفر از خانه و کاشانه شان اعتراض کردند.

نویسنده : رضا کاویانی
نویسنده : رضا کاویانی
هژمونی و آلترناتیو چپ چگونه شکل می‌گیرد؟

تضادهای ساختاری در بطن بحران‌های مرکب ساختاری در ایران، درهم تنیده‌اند، هم‌پوشانی و برهم‌کنشی دارند. این بحران‌ها وتضادها و جنبش‌ها قابلیت تبدیل شدن به یک‌دیگر و استارت زدن به یک‌دیگر را دارند، هم‌چنان که دیدیم جرقۀ قتل دولتی مهسا امینی مسئلۀ ملی را شعله‌ور کرد؛ همان، زنان را به طغیان کشید و بلافاصله جوانان سراسر ایران علیه نظام سیاسی حاکم شوریدند. کارگرانی که چپ را نسبت به ستم‌ها، زخم‌ها و مطالبات جنسیتی و ملیتی و سنی و… خود بی‌اعتناء و بی‌تفاوت ببینند، نسبت به آن چپ بی‌اعتناء خواهند بود.

نویسنده : شهاب برهان
نویسنده : شهاب برهان
سوسیالیسم، جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

بورژواها در آغاز بخشی از دمکرات های انقلابی بودند. آنها در طول کمتر از یک قرن حاکمیت طبقاتی خود بیش از تمام نسل های پیش از خود، نیروهای تولید عظیمی خلق نمودند یا سازماندهی کردند. و زمانیکه در غرب برای سگها نیز مالیات وضع کردند، روزنامه ای به طنز نوشت: حالا سگها را هم در ردیف انسان قرار داده اند.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
فراخوان به «هم‌اندیشی چپ»

ارتباط‌های اولیه‌ی جمع ما برای شکل‌دادن به یک فضای هم‌اندیشی و هم‌گرایی و تجدیدِ آرایش چپ پیش از خیزش انقلابی جاری آغاز شده بود. اما، شتاب تحولات و صف‌بندی‌های کنونی تشدید تلاش در این راه را ضروری کرد. ما دست همه‌ی پیکارگران چپ را که در این جهت قدم و قلم برداشته‌اند و برمی‌دارند می‌فشاریم و آن‌ها را صمیمانه به هم‌اندیشی و نقد و مشارکت در این راه دعوت می‌کنیم.‍

نویسنده : جمعی از کنش‌گران چپ، سوسیالیست و کمونیست
نویسنده : جمعی از کنش‌گران چپ، سوسیالیست و کمونیست
چریک سابق به عنوان رئیس جمهور کلمبیا سوگند یاد کرد

گوستاوو پترو، رئیس جمهور جدید کلمبیا، کار خود را آغاز کرد. این سیاستمدار جناح چپ، روز یکشنبه در میدان بولیوار در مرکز بوگوتا پایتخت کلمبیا سوگند یاد کرد و گفت: مشارکت بیشتر و دموکراسی بیشتر چیزی است که من به جامعه کلمبیا برای پایان دادن به خشونت در کشورمان پیشنهاد می کنم. برای اینکه صلح در کلمبیا امکان پذیر شود، ما نیاز به گفت و گو داریم، گفت و گوهای فراوان، درک یکدیگر، جستجوی راه های مشترک برای ایجاد تغییر.

نویسنده : ترجمه، رضا کاویانی
نویسنده : ترجمه، رضا کاویانی
مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟
 مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی گوو هووم!   مکتب فرانکفورت (۱۹۷۵-۱۹۲۵.م)، نوعی از مارکسیسم نو بود که مفسر و منتقد مارکسیسم؛ ولی مخالف مارکسیسم-لنینیسم بود،و در میان جریانات و گروههای چپ  قرن ۲۰ در غرب، توانست بشکل مکتب و سیستم فلسفی درآید و حدود نیم قرن در جوامع صنعتی اروپا، بعد از جنگ جهانی دوم تاثیرگذار...
نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
بابف اعدام شد، بلانک حبس ابد گرفت، مارکس جهانی شد

بابف‌گرایان مبارزه علیه: ایدئولوژی بورژوازی و خرده‌بورژوازی، علیه روحانیون مسیحی، و علیه مالکیت خصوصی بورژوایی، جویای یک سیستم جهان‌بینی ماتریالیستی - کمونیستی، خواهان تغییر مرام دینی به نوعی کمونیسم، و ادامهٔ خط آته‌ایستی بابف بودند.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
ارسطوگرایی؛ تحریف و تفسیرهای اسلامی- مسیحی از آن.

ارسطو گرایی، جهانبینی و جریانی است ۲۳۰۰ ساله که توسط شاگردان، مریدان، مفسران و مترجمان افکار ارسطو در شرق و غرب وارد فلسفه، دین و فرهنگ شد. آن همچون خود فلسفه ارسطو چند جانبه و متناقض است. نخستین نسل بعد از مرگ ارسطو(۳۲۲-۳۸۴ پ.م) کوشید تفسیری ماتریالیستی از اندیشه های او ارائه دهد.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
رنسانس،- چگونه غرب غرب شد و ما شرق هم نشدیم.

دوره رنسانس یا عصر نوزایی، حدود ۶ قرن پیش در اروپا علیه کلیسا و نظام فئودالی آغاز شد. آن واژه ای است فرانسوی و به معنی بیداری و رستاخیز نیروهای خلاق و فرهنگی؛ مفهومی است تاریخی فرهنگی میان قرون ۱۶-۱۳ میلادی؛ که شامل تحول و پیشرفت در: هنر، ادبیات، فلسفه، علوم طبیعی، آموزش، تکنیک، موسیقی،تئاتر، مد، و سیاست میباشد. محتوای فکری ایدئولوژی رنسانس، هومانیسم سکولار مادی این جهانی ضد کلیسایی ضد فئودالی بود. فلسفه رنسانس علیه:  مسیحیت اسکولاستیک، روحانیون، عرفان مسیحی، و کوشش برای آزادی از زنجیر الهیات، و زمینه ساز جنبش رفرماسیون مذهبی بود.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال

تاریخ فلسفه غرب؛ بیشتر از فلسفه شرق، گواهی است بر مبارزه ماتریالیست ها با ایده آلیست ها، مبارزه بین ترقی خواهان و مرتجعین، بین علم و خرافات؛ چون نیروهای پویا و مترقی نیاز به جهانبینی مادی داشتند و خواهان تغییر و پیشرفت بودند و نیاز به شناخت جامعه و طبیعت و انسان داشتند. ایده آلیست ها ولی خواهان حفظ جامعه طبقاتی بودند که نیاز به دین و خرافات و اسطوره و عرفان داشت، تا جهان را غبرقابل شناخت و غیرقابل تغییر معرفی کنند. در حالیکه ایده الیسم مانع شکوفایی علوم و تجربه و تحقیق بود، ماتریالیسم با علوم دیگر متحد شد و از آنان در مقابل فرهنگ ایستا، خرافاتی و ارتجاعی دفاع نمود.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

مارکس در باره فلسفه ایده آلیستی بورژوایی پیش از خود گفته بود: تفسیر جهان کافی نیست، تغییرآن مهم است. او فلسفه هومانیستی کمونیستی و آینده نگر خود و انگلس را، ماتریالیسم تاریخی- دیالکتیکی نامید. فلسفه کمونیستی تحولات: طبیعت، جامعه، و تفکر را نشان میدهد. آن رابطه زیربنا و روبنا، و رابطه هستی با آگاهی بشر را به بحث می کشاند و خواهان گره خوردن: تئوری انقلابی با عمل انقلابی است. فلسفه کمونیستی پاسخ به سئوالات و مشکلات زندگی بشر و پایبند به حل مشکلات زندگی انسان هاست. فلسفه کمونیسم علمی نتیجه جمع بندی ضروری: مارکسیسم، اقتصاد سیاسی، و علم مبارزه طبقاتی است.

نویسنده : آرام بختیاری
نویسنده : آرام بختیاری
نهمین جلسه دادگاه استیناف بررسی پرونده حمید نوری در استکهلم برگزار شد
  نهمین جلسه دادگاه استیناف سوئد برای بررسی پرونده حمید نوری در استکهلم، روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲-‌۲۲ مارس ۲۰۲۳، برگزار شد! دادستان نکاتی از شهادت‌های شاکیان مجاهدین خلق محمد زند، مجید صاحب جمع، اصغر مهدیزاده، محمود رویایی، اکبر صمدی و حسین فارسی از اشرف‌۳، در مورد قتل‌عام زندانیان مجاهد و نقش حمید نوری را به اطلاع قضات دادگاه استیناف...
نویسنده : بهرام رحمانی
نویسنده : بهرام رحمانی
کمپین حقوق بشر در ایران

با توجه به مسئولیت حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدامات فجیع و ضرورت پاسخگویی شفاف، از شما می‌خواهیم از تمام ابزارهای موجود در شرح وظایف و مأموریت‌های خود استفاده کرده تا اطمینان حاصل کنید که این حوادث فوراً و به طور شفاف طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و عاملان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنین مطمئن شوید که راهکارهایی برای حمایت خاص از این دسته از دختران دانش آموز ایرانی در نظر گرفته می شود.

قربانی بعدی پیوند سلطنت منسوخ و ساواک کیست.

در تظاهرات طرفداران رضا پهلوی در بروکسل ، اتفاق تاسفباری رخ داد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این تظاهرات یکی از شرکت کنندگان به نام حسن حبیبی مورد تهاجم اوباش انتظامات پهلویستی قرار گرفته است. موضوع از این قرار بوده، وی هوادار جمهوری یا مجاهدین بوده است و پلاکارد « نه شیخ، نه شاه، نه تاج و نه عمامه » در دست داشته که از سوی منادیان دمکراسی پهلویستی مورد حمله قرار گرفته و با یک جسم سنگین بر سر وی کوبیده اند که براثر شدت این ضربه به بیمارستان منتقل می شود. مسئولین بیمارستان وضعیت جسمی او را وخیم اعلام کردند.

نویسنده : مهرزاد وطن آبادی
نویسنده : مهرزاد وطن آبادی
شاهزاده با امنیتی ها می آید

بسیاری این روزها از رضا پهلوی می پرسند که چرا او کشتار و شکنجه و جنایات دوران پدربزرگ و پدرش را که در گذشته اتفاق افتاده است و هنوز بسیاری از خانوده های داغدار آنها زنده هستند را محکوم نمی کند تا مرهمی بر زخم روح و روان آنها باشد و باز بسیاری دیگر از او سوال می کنند که حداقل چرا امروز رفتار فاشیستی طرفدارانش با مخالفین نظام سلطنتی در خارج از کشور را تقبیح ‌نمی کند؟

نویسنده : رضا فانی یزدی
نویسنده : رضا فانی یزدی
نامه هفت زن زندانی سیاسی «علیه اعدام» و پشتیبانی از فعالان محیط‌ زیست

مجازات «اعدام» با سلب «حق حیات» یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق‌ بشر است که جراحت ناشی از آن هرگز التیام پیدا نمی‌کند. دهه‌هاست که جامعه ایران درد اعدام عزیزانش را بر دل نشاند و این روزها دوباره شاهد اعدام تعدادی از جوانان معترض بوده‌ایم که تعدادی از آن‌ها هنوز در معرض خطر اعدام قرار دارند. ما تعدادی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین تصمیم گرفتیم به بهانه پنجمین سالگرد بازداشت فعالان محیط‌ زیست حمایت خود را از آن‌ها اعلام نموده و خواهان پشتیبانی نهادهای بین‌المللی، حقوق‌ بشری، افکار عمومی و آزادی خواهان برای آزادی آن‌ها شویم.

نویسنده : نامه هفت زن زندانی سیاسی «علیه اعدام» و پشتیبانی از فعالان محیط‌ زیست
نویسنده : نامه هفت زن زندانی سیاسی «علیه اعدام» و پشتیبانی از فعالان محیط‌ زیست
هفتمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!

هفتمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری، امروز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱-۲۵ ژانویه ۲۰۲۳، در استکهلم سوئد برگزارشد. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است. هفتمین جلسه دادگاه استیناف نوری‌(عباسی) در دادگاه منطقه‌ای استکهلم «سولنتونا» سوئد برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع حمید نوری، ادامه ادله و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. بخش نخست دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در جلسه ششم دادگاه که در روز دوشنبه سوم بهمن ماه، برگزار شد، مطرح شده بود.حمید نوری، دیرتر از معمول به سالن هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسید و پس از ورود، باز چاپلوسی کرد و به‌تمامی حاضران از جمله قاضی سلام کرد.

نویسنده : بهرام رحمانی
نویسنده : بهرام رحمانی
در گرامی‌داشت روز جهانی زن و مبارزات زنان ایران

بااین‌همه، آن‌سوی دیوارهای زندان، از گوشه‌وکنار همین جامعه‌ که دلاوری‌های زنان و دخترانش را می‌ستاید و پرچم‌دار جنبش آزادی‌خواهی می‌شماردشان، هم‌چنان اخباری به گوش می‌رسد از زن‌کُشی به‌نام «قتل ناموسی»، از بدرفتاری با زنان حبس‌کشیده، از سرزنش قربانیِ تجاوز به‌جای تجاوزگر، تا جلو‌گیری از رشد فزاینده‌ی شمار زنان دانش‌آموخته با ترویج مزورانه‌ی کودک‌همسری، و ظهور ناگهانی جریان‌های انحرافی برای ترساندن پدرومادرها از شرایط آموزش به‌ بهای به‌خطر انداختن جان دختربچه‌ها.

نویسنده : کانون نویسندگان ایران
نویسنده : کانون نویسندگان ایران
مکتب مصدق

مصدق همواره به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تاکید داشت. او به منظور حمایت از کارگران و زحمتکشان، سازمان تامین اجتماعی را بنیان گذاشت. مصدق در مدت زندگی سیاسی خود هرگز به مردم دروغ نگفت، و وعده دروغ به آن ها نداد و در صدد فریب مردم و خدعه کردن برنیامد.

نویسنده : شورای مرکزی جبهه ملی ایران
نویسنده : شورای مرکزی جبهه ملی ایران
پیام دکتر عادله چرنیگ بلند، صدر کمیتۀ مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

مرتجعین حاکم بر خلق های ساکن ایران حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که مردم از تفکرات قرون وسطایی آنان فاصله گرفته و اینک حاملِ آرمان ها و ارزش های مترقی هستند و دیگر همچون گذشته نمی توان زنان را در خانه محبوس کرد و از فعالیت اجتماعی محروم ساخت. ولی تردیدی نیست که نسل فعلی و بخصوص زنان، نقش ویژه ای در ساختار آینده ایران و دگرگونی این سیاست ها ایفاء خواهد کرد.

نبرد منشوری؛ نبردی مصنوعی! راهکار واقعی چیست؟

جمهوری اسلامی با سرکوب مستمرِ خیزش مردمی که با شعار زن، زندگی، آزادی  اقبالی همگانی و حتی فراملی یافته است؛ اکنون به خاطر وضعیت موجود در بین اپوزیسیون فرصت آن را پیدا کرده تا به ارزیابی موقعیت کنونی بنشیند. این موقعیت را در اصل مدیون شرایطی است که اپوزیسیون ارتجاعی رقم  زده است و شاید در نگاه کلی‌تر بتوان گفت که این فرصت حاصل توان سنجی جریان امپریالیستی از نیروهای اپوزیسیون رژیم و تحریک به آلترناتیوزایی برای جمهوری اسلامی است.

نویسنده : راهکار سوسیالیستی
نویسنده : راهکار سوسیالیستی
بیانیه میرحسین موسوی، گامی به جلو در راستای گذار از جمهوری اسلامی است

میرحسین موسوی در بیانیه ای تحت عنوان "برای نجات ایران" از مواضع ۱۳سال پیش خود فاصله گرفته و اعلام کرده است: "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.

نویسنده : جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور
نویسنده : جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور
قیاممان را سال ۵۷ آغاز کردیم و به زودی به انقلاب ختمش خواهیم کرد!

خیزش انقلابی ما مردم ایران در واقع برآیند خشمهای به سرانجام نرسیده ی دوران مشروطیت، غلیان ۲۸ مرداد، قیام ۵۷ و ۴۴ سال اعدام، شکنجه، زندان، فقر و تنگدستی است. دست کم طی ۱۰۰ سال گذشته حاکمیت مستبد شاهی و اسلامی سرمایه داری یک طرف و مردم تحت ستم و عدالت خواه ایران در طرف دیگر این تضاد آشتی ناپذیر قرار گرفته اند. از یک طرف آنانی که از استثمار و بگیر و ببند سود می برند و از طرف دیگر آحاد مردمی که برای دست یابی به کمترین امکانات انسانی از جان مایه می گذاشتند.

نویسنده : جوانان انقلابی محلات کردستان
نویسنده : جوانان انقلابی محلات کردستان
اعتراضات در فرانسه، این رشته سر دراز دارد!
آمارهای متعددی نشان میدهند که طرح رییس جمهور فرانسه اقای امانول مکرون و دولتش برای تغییر رژیم بازنشستگی کنونی که از بعد جنگ جهانی دوم توسط «شورای ملی مقاومت» فرانسه از بطن مبارزاتشان بیرون آمده و به اجرا گذاشته شد با پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و سخت کردن شرایط برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی...
نویسنده : فرهاد دوردانی
نویسنده : فرهاد دوردانی
"مانیفست برای صلح" نه ساده لوحانه است و نه غیر اخلاقی

زهرا واگن کنشت و آلیس شوارتزر در "مانیفست برای صلح" خود, نسبت به تشدید جنگ اوکراین به دلیل تحویل تسلیحات از غرب هشدار می دهند. در عوض، تاکید دارند که طرفین مناقشه باید فورا در پشت میز مذاکره بنشینند و از گسترش جنگ جلوگیری کنند و به آن خاتمه دهند. در آخرین گزارش ها، تا امروز بییش از یک میلیون نفر در یک نظر سنجی، با امضاء خود، به این مانیفست اعتبار داده اند. اما نویسندگان آن نیز از طرف برخی از احزاب، نهاد ها و افراد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند.

نویسنده : هربیرت برانتل: ترجمه رضا کاویانی
نویسنده : هربیرت برانتل: ترجمه رضا کاویانی
خیزش مردم، قربانی جنگ اوکراین

با گذشت هر روز از جنگ اوکراین، بیش از پیش این پیام را از زبان رهبران کشورهای غربی می شنویم کە پایان جنگ بدون شکست روسیە اساسا برایشان غیر قابل تصور است؛ و برای همین مشاهدە می کنیم کە کشورهای اروپائی و آمریکا بیش از پیش با ارسال اسلحە و ارسال کمک مالی بە اوکراین، درگیر جنگ می شوند. روسها هم بارها اعلام کردەاند کە حالا عملا با ناتو در جنگ اند. و یا اینکە ;ینس استولتنبرگ; دبیرکل ناتو گفتە کە حال اوکراین عملا عضو ناتو است! در واقع اصلی ترین تکلیف جهان غرب در لحظە کنونی شکست دادن روسیە، و برندەشدن در جنگیست کە بنیانهای اروپا و ژئوپولیتیسم غربی را بە لرزە انداختەاست.

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
چگونه امریکا خط لوله نورد استریم را تخریب کرد؟

دولت بایدن به سختی در حال دست و پا زدن در مشکلات بود، که در اواسط ماه نوامبر ۲۰۲۱، رگولاتورهای انرژی آلمان تصویب دومین خط لوله نورد استریم را به حالت تعلیق درآوردند. قیمت گاز طبیعی در عرض چند روز ۸ درصد افزایش یافت، در میان ترس های فزاینده در آلمان و اروپا که تعلیق خط لوله و احتمال رو به رشد جنگ بین روسیه و اوکراین منجر به زمستان سرد بسیار ناخواسته خواهد شد. برای واشنگتن مشخص نبود که اولاف شولز، صدراعظم تازه انتخاب شده آلمان، در کجا ایستاده است.

نویسنده : سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده : سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
بیانیهٔ فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در مورد آخرین گزارش آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران

ما دولت‌های فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توجه می‌دهیم که بر مبنای آن ایران بدون اطلاع‌رسانی پیشاپیش به آژانس، تغییر قابل توجهی را در پیکربندی برخی از سانتریفیوژهای خود به اجرا گذاشته است. این سانتریفیوژها اورانیوم غنی‌شدهٔ بالا تا ۶۰ درصد را تولید می‌کنند و در کارخانهٔ غنی سازی فردو قرار دارند.

نویسنده : وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده آمریکا، دفتر سخنگو
نویسنده : وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده آمریکا، دفتر سخنگو
ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل کیست ؟

در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام شد که ایتامار بن‌ گویر قرار است به عنوان وزیر امنیت ملی منصوب شود، . در دهه ۱۹۹۰، بن گویر به طور فعال در اعتراضات اسرائیل علیه توافقنامه اسلو شرکت داشت. یکی از اولین حضورهای عمومی او در سال ۱۹۹۵ بود، چند هفته قبل از ترور نخست وزیر اسحاق رابین: او با یک قطعه ازماشین کادیلاک اسحاق رابین را که دزدیده بود در تلویزیون ظاهر شد و گفت: "ما ماشین او را گرفتیم و ما او را هم خواهیم گرفت".او همچنین تصدیق کرد که عکسی از باروخ گلدشتاین، یکی از پیروان "کاهان" که ۲۹ مسلمان را در نمازصبح شهر الخلیل در کرانه غربی در سال ۱۹۹۴ به قتل رساند، تا سال ۲۰۲۲ در اتاق نشیمن خود آویزان کرده است. او ساکنان فلسطینی را با تپانچه تهدید کرد و از پلیس خواست که به سمت تظاهرکنندگان فلسطینی شلیک کند و فریاد زد: «ما صاحب این خانه هستیم، یادتان باشد من صاحب خانه شما هستم».

نویسنده : ترجمه: رضا کاویانی
نویسنده : ترجمه: رضا کاویانی
نوروز
*سروده نوروزی امسال من پر از بی قراری و دلتنگی ست قبل از اینکه دلی را بیازارد می‌سپارم ش به باد تا ببرد به باغ عاطفه ها ! آنجائی که می کشد سر پرنده خوشبختی و عشق را حرمتی ست. * اینک شما بگین! از کدام خوشبختی باید نوشت. وقتی که در کوچه های شهر  ناتوان مردمانی غلتیده در رنج...
نویسنده : شمسی صلواتی
نویسنده : شمسی صلواتی
شب عید

پیرمرد نگاهی به خیابان پررفت و آمد می‌اندازد. دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های این روزها، پیشِ کلام و صدا و نگاه مردِ همسایه رنگ می‌بازد... به روزهای پر طراوت فصلی نو می‌اندیشد؛ فصلی که در راه‌است...

نویسنده : پهلوان
نویسنده : پهلوان
گذر از ضحاک زمان

آن غزل، آن شراره ها،عالمی در مستی بود
نطفه ای بود پر از آغاز و شرر
مثل بوس اول که آتش می زند بر جان
چتری بود.

نویسنده : کاوە داد
نویسنده : کاوە داد
ای کاش

و هنوز باورم این است
ما عبور خواهیم کرد، از فصل زمستان
باز ما عشق را، در خِطه‌ی موج، در مسیر زمان پرواز خواهیم داد
باز ما، با عاشقان این نسل جوان همراهیم
این سکوت و اضطراب با هم می‌شکنیم

نویسنده : کاوە داد
نویسنده : کاوە داد
خوشەها

سخن من صداقت نیست
ثمر است، از باغچه ی عمر، به روند تاریخ
در کجاییم امروز؟

نویسنده : کاوە داد
نویسنده : کاوە داد
بازگشت بیهودە

ناگهان از دور صدای ترسناک انفجارها را شنید. صدای مبهم گلولەهای سرگردانی کە پی چیزی می گشتند. صدای غریو وحشتناک هواپیماها. و یادش آمد کە چقدر عاشق نیروی هوائی آن زمان آلمان بود. نیروئی کە معجزە می آفرید. هواپیماهائی کە مصداق واقعی دوختن زمین و آسمان بە همدیگر بودند، و این ضرب المثل قدیمی زندگی را بگونەای شگرف، مادیت و واقعیت بخشیدەبودند.

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
بهارِ جاریِ شادی به ارمغانِ وطن (نوروزانهٔ ۱۴۰۲)
بهارِ جاریِ شادی به ارمغانِ وطن (نوروزانهٔ ۱۴۰۲)   چه ساده می‌دمد آتش ز جنس فروردین به جسم و جان چمن، دشت و کوه و راغ و دمن چه بی‌بهانه، چه ساده، چه خوش‌نفس، چو نسیم به ارمغان بزند گل نصیب میهن من   در این بهار خجسته، به دور حسن چمن ولی تبار وطن بی‌کرانه غمگین است ز فرط...
نویسنده : بیژن اقدسی
نویسنده : بیژن اقدسی
خاوران - جمعه آخر سال
نخستین شکوفه بدون بهار غروبِ روزهای آخر پاییز شکفته بود در باغ و من آخرین جمعه ى امسال معطر بودم از گلاب شاخه گلی روییده در من و دستانم جمعه غروب آفتاب را انتظار می کشید کنارِ سنگ گوری نگاهِ رنگ پریدهِ ستاره پیچ و تابهایِ بی قرار وز سالها فراق نشست در نگاهم شاید به یاد می آورد که...
نویسنده : رحمان-ا
نویسنده : رحمان-ا
بهار

در این چاردیواری سکوت وُ غوغا
که سّحر از گوشه پنجره
بی صدا می گذرد
و ستاره ای شبها
از کورسویِ امید سوسو میزند
هفت سینی چیدم
تو بیایی

نویسنده : ا. رحمان
نویسنده : ا. رحمان
برو بهار

بیا که صحن چمن داغدارِصدلالهَ ست
چه زخمهاست به دلها که کس دوا نکند
بنوش باده خونرنگ و دَم مزن مستور
که دل پریش دگر،رغبتِ صفا نکند

نویسنده : محمد تقی نادری گرجی (مستور)
نویسنده : محمد تقی نادری گرجی (مستور)
به بی‌باکی آلالهٔ خونین!

تو به آکندگیِ معنیِ باران بودی،
تو به دریاییِ امواجِ فراوان بودی
که رقم بر نفس هستیِ یاران دادی
به تبلورگه وش از دل طوفان زادی

نویسنده : بیژن اقدسی
نویسنده : بیژن اقدسی
بە یاد رفیق احسان طبری

چه خیالِ بیهوده‌اى!
در سرایِ تاریکی
بوالهوسان کباده‌کش، عربده‌جو
کف بر دهان،
یاوه می‌بافند، ابلهان

نویسنده : اـ رحمان
نویسنده : اـ رحمان
حکم میرنوروزی
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در کتاب «روزها» نقل می کند: «… نخستین نشانه روزهای عید، از ۲۵ اسفند شروع می‌شد… این پنج روز آخر اسفند می‌بایست مقدمات آمدن نوروز را فراهم بکنیم… در کنار خانه تکانی و نظافت کامل چراغ‌ها، لامپاها، سماور، شیشه‌ها و پنجره‌ها و ظرف‌های مسی را می‌دادند که سفید کنند. همه گوشه و کناره‌های دوردست خانه رُفت...
نویسنده : پهلوان
نویسنده : پهلوان
یاد خاطره رفیق هدایت سلطان زاده ماندگار‌باد!

سال ۴٨ بود، سال اول دانشکده بودم و در پردیس دانشگاه تهران روزنامه کیهان را ورق مى زدم که تیتر "دستگیرى گروه فلسطین" در صفحه اول روزنامه چشم ام را گرفت. یک صفحه تمام درونى به چندین زندانى اختصاص داشت که عکس هاشان دورادور صفحه را مزین کرده بود. یکى از آنان، هدایت سلطان زاده دانشجوى سال سوم دانشکده حقوق همین دانشگاه بود.

نویسنده : یوسف عزیزى بنى طرف
نویسنده : یوسف عزیزى بنى طرف
صدا

غم و شادی گویا عجین شده در روزگارما و در این میان مادران، خواهران و همسران رازداران این زمانه اند... از بهمن۵۷ به بعد شاید در باورمان اینگونه بود که این بغض های فروخفته به پایان می رسد؛ اما همانند سرنوشت بسیاری ماند در حافظه تاریخی مان... و باقیست در همین روزها و سالها...

نویسنده : پهلوان
نویسنده : پهلوان
فروغ فرخزاد شاعر معاصر

فروغ فرخزاد: «آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن‌ها با مردان است… من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان می‌برند، کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن‌ها به کار می‌برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی هنری و اجتماعی زنان است.» فروغ فرخزاد، زنی که هر چند تنها، در آستانه فصلی سرد ایستاد و دستانش را در باغچه کاشت تا با گذشت ۵۶ سال از درگذشتش هر بار در باغچه سبز شود. زنی که زندگی و آزادی در امتداد اسمش قرار دارند.

نویسنده : گرد آورنده: رضا کاویانی
نویسنده : گرد آورنده: رضا کاویانی
درسوگ رفیق توده ای رازمیک آقاخان گایکان

با اندوه فراوان با خبر شدیم که رفیق رازمیک دیگر در میان عزیزان و رفقای خویش نیست. ما وعزیزانی که در این ایام پرتلاطم، سالها از دیدار او محروم بودیم، این جان شیفته و رفیق پر شور را دیگر در کنارخود نخواهیم داشت.

نویسنده : سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - ایتالیا
نویسنده : سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - ایتالیا
به یاد علی کرمی‌زاده

در یکی از یادداشت‌های اخیرش نوشته بود: «من هیچ‌گاه لحظه‌ای هم، از راهی که رفته‌ام پشیمان نیستم، من فدایی‌ها را فقط به خاطر مرام‌شان انتخاب کردم.»
امیدوار بود این خیزش نسل جوان تیزپا وبا هوش به بار نشیند و استبداد کور و کر را از ملک و ملت دور سازد و به تاریخ بسپارد. اما دریغ که بیماری و بیمارستان فرصت‌اش نداد، این یار مهربان و پر شور را از مینای مهربانش و از دوستانش گرفت و در این روزگار پرجنب‌وجوش، خانواده و دوستانش را در غم و حسرت با هم دیدن و بودن روزهای تلخ و شیرین حال و آینده تنها گذاشت.

نویسنده : دل نوشته‌ای از دوستان
نویسنده : دل نوشته‌ای از دوستان
باغ آلبالو
هنوز هم «پایین‌باغ» روستای آبا و اجدادی در خیالم زنده‌است… درختان پرحاصل… سیب سرخ‌ که مزه‌ای مَلس داشت با رنگ صورتی درونش. گلابی که شاه‌میوه بود درشت و پرآب. درختان گردو که هرکدام‌شان جلوه‌ای خاص داشتند در کناره‌ی باغ… هم بخشی ازسایه‌سار کوچه‌‌باغ بودند و هم نگهدارنده دیوارهای سنگ‌چین… و درخت زردآلو که به فصل‌اش، کسی از نوبرانه آن بی‌نصیب...
نویسنده : پهلوان
نویسنده : پهلوان
جنگ و گلهای یاس مادر (۵۴)
نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
جنگ و گلهای یاس مادر (۵۳)

و من موقعیکە داستان را برای سعید تعریف کردم، بعد از مکثی چند گفت کە زیاد عجیب نیست. مدتهاست کە سربازان زیادی از جبهەها فرار می کنند، و دیگر نمی خواهند جان خود را فدای جنگ احمقانەای بکنند کە معلوم نیست می خواهد بە کجا بکشد. او می گفت کە جنگ مدتهاست بە حالت آچمز رسیدە، و هر دو طرف نە توان پیشروی دارند و نە عقب نشینی و همانطور نیروهای همدیگر را بیرحمانە از بین می برند. و بعد با تبسمی گفت کە اینها همە خبرهای خوبی اند کە بگوش می رسند، و باید قدر آن را دانست. بعد دستی بە شانە من زد و گفت "دیگە مطمئنە دنیا عوض خواهد شد،... آرە بزودی عوض خواهدشد!"

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
جنگ و گلهای یاس مادر (۵۲)

و نمی دانم چرا، اما من برگشتم و بە عقب نگاە کردم. بە پنجرەای کە چند لحظە پیش آنجا بودیم. و آیا بهتر نبود همان جا می ماندیم؟ و سایە مادر را بر بستر پنجرە در اتاق دیدم کە بە ما خیرە شدەبود. و سایە مادر چە وحشتناک بە نظر می رسید. و گلهای یاس کە انگار صف جلو جنگل سیاهی بودند.

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
جنگ و گلهای یاس مادر (۵۱)

و من در نگاە و رفتار پدر بە دنبال تائید اشکها و حرفهای مادر می گردم، اما پدر مثل همیشە گرفتار است. گرفتار دنیای رادیو. او انگار عین خیالش نیست کە شیخ احسان اللە مردەاست، و برای همیشە دارفانی را وداع گفتەاست. و ناگهان عصبانی می شود کە زن بس کن گریە گناە دارد! و مادر گریەاش تمام می شود.
احسان اللە پیرمردی بود با ردای مذهبی بلند و عمامەای سفید بر سر کە هر روز از کوچە ما بە مقصد مسجد می گذشت، و درست از همان مسیر باز بە خانە باز می گشت. مردی خوش رفتار و همیشە تبسم بر لب کە با مهر تمام بە همگان می نگریست و جواب سلام همە را مهربانانە می داد.

نویسنده : فرخ نعمت‌پور
نویسنده : فرخ نعمت‌پور
جنگ و گلهای یاس مادر (۵۰)

و من آن شب از حادثە چرنوبیل خوشم آمد. بە خودم گفتم مثل اینکە باز تنها ما نیستیم کە دچار بلای خانمانسوز جنگ هستیم و بقیە جهان هم زیاد خوش نمی گذرانند. و از اینکە با وجود جنگ ما می توانستیم هنوز در شهر و منطقەامان باقی بمانیم، و اما مردم اطراف چرنوبیل نە، تبسمی بر روی لبانم انداخت. و راستی این مقولە جنگ چە بلائی سرش آمدەبود کە بدون حضور خودش می توانست این همە ویرانی و بدبختی درست کند! حال بحث مبتلاشدن نسلهای بعدی بە سرطان، دیگر هیچ کە گویندە رادیو این همە در مورداش داد و هوار می کرد!

نویسنده : فرخ نعمت پور
نویسنده : فرخ نعمت پور
ضرورت توانمند سازی نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحولات بنیادی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نویسنده : راحله طارانی
نویسنده : راحله طارانی
مسمومیت‌های سریالی مدارس دخترانه، ادامه سرکوب!؟

موضوع این برنامه پیرامون مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه که ابتداء در مدارس شهر مذهبی قم رخ داد. حاکمیت با کتمان این وقایع و متوهم قلمداد کردن کسانی که دست به افشاء این جنایات زدند، سعی در لاپوشانی و مسکوت کردن این جنایات شد.

نویسنده : گودرز اقتداری
نویسنده : گودرز اقتداری
سازمان یابی واقعی و مستقل و فراگیر ، پایدار و کارآمد کارگران ضرورت هر گونه تغییرات اساسی و بنیادین در جامعه

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی یکشنبه ۷ اسفند   ساعت ۹  شب ایران

موضوع:  سازمان یابی واقعی و مستقل و فراگیر ، پایدار و کارآمد کارگران ضرورت هر گونه تغییرات اساسی و بنیادین در جامعه "

میهمان:حسین اکبری ، پژوهشگر و فعال کارگری 

لینک:

https://t.me/+YNxze2Z5-E05NWFh

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی با حسین اکبری

نویسنده : راحله طارانی
نویسنده : راحله طارانی
بررسی بیانیه میر حسین موسوی و بازخوردها

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نویسنده : راحله طارانی
نویسنده : راحله طارانی
سیاستهای امریکا درقبال افغانستان

رفیق اسدالله کشتمند متولد ۱۹۴۹ میلادی در شهر کومه افغانستان متولد و تحصیلات خود تا درجه ماستری در رشته اقتصاد زراعتی گذراند. از اولین مدیران مسئول روزنامه « حقیقت صلح » ، ارگان دولتی جمهوری دمکراتیک افغانستان و عضو کمیته مرکزی حزب بود.

نویسنده : اسدالله کشتمند
نویسنده : اسدالله کشتمند
نگاهی به اوضاع ایران و جهان و وظایف ما

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نویسنده : راحله طارانی
نویسنده : راحله طارانی
هشتادمین سالگرد پایه‌گذاری تشکیلات زنان

"هشتادمین سالگرد پایه‌گذاری تشکیلات زنان" گفت‌وگوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی در سال ۱۳۸۳ با نجمی علوی، آخرین بازمانده از بنیان‌گذاران "تشکیلات زنان"
تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی – برلین

نویسنده : حمید احمدی
نویسنده : حمید احمدی
کارگران و انقلاب در شرایط کنونی

با شرکت محمد صفوی، مجید تمجیدی گرداننده همایون ایوانی
بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌های طبقاتی، اجتماعی و هویتی

نویسنده : هم اندیشی چپ
نویسنده : هم اندیشی چپ
شر رادیکال و جمهوری اسلامی

تذکر ضرور: پخش این میزگرد در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و پخش مجدد آن صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نویسنده : مصطفی مهرآیین
نویسنده : مصطفی مهرآیین
مصاحبه با رفیق شعله زمینی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

مصاحبه با رفیق شعله زمینی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سخنان رفیق دکتر حسن نایب هاشم در مراسم سالروز جهانی حقوق بشر

سخنان رفیق دکتر حسن نایب هاشم در مراسم سالروز جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سخنان رفیق شعله زمینی در مراسم سالروز جهانی حقوق بشر

سخنان رفیق شعله زمینی در مراسم سالروز جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده :  گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پرده‌نشنیان سخن‌گو

ماگه رحمانی در سال ۱۹۴۲ کتابی به نام «پرده نشینان سخنگو» نوشت و به نشر سپرد. ولی زمان هنگامه برپا کرد و بلاثر خانه‌نشین گردید و دستش از کار گرفته شد. ولی ماگه‌خانم دست از فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتش هرگز برنداشت و در زمان خانه‌نشینی وی، اکثرا از شخصیت‌های که آغشته به کارهای سیاست بودند، به دیدن او می‌رفتند و با وی پیوسته ملافات‌ها داشتند.

نویسنده : ماگه رحمانی
نویسنده : ماگه رحمانی
دهه‌ی خونین

دولت اسلامی با جان‌مایه خونریزی، آتش‌افروزی و ویرانگری آغاز به کار کرد و خودخواهی‌ها و دوام جنگ‌های خانمان‌سوز میان گروهی، هستی مادی و معنوی یک سرزمین تاریخی را به کام خود فرو برد؛ تا اینکه جنگجویان‌طلب در نقش اجیران مزد‌بگیر، افغانستان را به پرتگاه نیستی رسانیدند.
از همان لحظه‌ی نشستن گروه‌های جنگی تنظیمی‌بر بر اورنگ قدرت، مردم ستمدیده‌ی افغانستان به دشوار ‌ترین، مصیبت‌بارترین و غم‌انگیزترین گردشگاه زندگی خود پا نهادند و واپس‌گرایی بر دانش، سیاست، اقتصاد،ادب، هنر، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی سودمند، حاکم گردیدند تا اینکه آمریکا، انگلس، پاکستان و عربستان در همدستی با متحدان خویش، از میان فرمان‌هان و جنگجویان تنظیم‌های جهادی، دهشت‌افکنان‌طلب را سرو‌سامان دادند و به میدان‌های جنگ گسیل کردند تا جنگ و خونریزی و ویرانگری شکل خشن‌تری را به خود بگیرد.

نویسنده : غفار عریف
نویسنده : غفار عریف
نامه‌های زندان

در کشوری که شما ممکن است به جرم بی‌حجابی یا بد‌حجابی و یا مشروب‌خوردن یا شرکت در یک مهمانی مختلط، به جرم بهایی بودن، به جرم تغییر مذهب از مسلمان بودن به هر مذهب دیگری، به جرم کمونیست بودن،دگرباش بودن، یا هر بودن دیگری بازداشت شوید، من دو بار بازداشت شدم، و هر دو بار به‌خاطر انجام وظایف حرفه‌ام که وکالت بوده است.

نویسنده : نسرین ستوده
نویسنده : نسرین ستوده
ادیسه چریکی

کتاب حاضر فقط تا حد معینی به تاریخ می‌پردازد، اما این فرضیه را رد می‌کند که در پشت عنیت تاریخی، عقلانیتی جهانشمول و هدفمند وجود دارد که تاریخ را به حرکت درمیآورد. به‌علاوه، این تحقیق پشت دیدگاهای امروزی به گذشته و تحمیل ارزشهای امروز به دیروز موضع نمی‌گیرد، هر چند درک ما لاجرم وابسته به یاد گرفتن از گذشته باشد. اینطور است که برای اجتناب از نگاه عینی به گروه، به فداییان این فرصت را می‌دهیم که خود آنها، از طریق نوشته‌هایشان، از خود بگویند، نه اینکه مطالعه فداییان را آلوده به انتظارها یا یأس امروز از سیاستهای آنها کنم.

نویسنده : پیمان وهاب‌زاده
نویسنده : پیمان وهاب‌زاده
ریشه در خاک

انتخاب راه مبارزه همواره با تاریخ، فرهنگ، و سطح دانش یک ملت ارتباطی تنگاتنگ دارد.بعلاوه ارتباطات جهانی و شیوه‌های مبارزه مسلط بر جهان نیز درتعیین آن نقش به سزایی ایفا میکند. ما ایرانیان با تاریخ دیرینه سالمان دارای برخی خصلتهای مبارزاتی قوی به‌ویژه  در مورد مبارزه با اعراب، مغولان و این اواخر غربیان استعمارگر هستیم.

نویسنده : زهره تنکابنی
نویسنده : زهره تنکابنی
 فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر : امید اقدمی و علی صمد
همکاران این شماره: حسین غبرایی، دکتر سعید پیوندی، فرخ نعمت پــور، دکتـر رضـوان مقـدم، دکتـر پری عیسی زاده، دکتر حسـن نـادری، دکتـر رضـا قرشـی، دکتر حسن مکارمـی، بهروز خلیـق، وهاب انصـاری، دکتـر کوروش پارسـا، دکتر گودرز اقتــداری، امید اقدمی و علـی صمد
صفحه آرایی و گرافیک : امید اقدمی

نویسنده :  فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲
نویسنده :  فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲
سخن روز
یادداشت
بیانیه ها
پیام ها

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت خانم هلن کرولیش (نسرین قاسملو)

روز جمعه، نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ (۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی) خانم هلن کرولیش (نسرین قاسملو) همسر زنده‌یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر جان‌باختهٔ حزب دمکرات کردستان ایران، در

مطالعه »
بیانیه ها
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان