در سوگ دوست

منصور خاکسار شاعر پر احساس، یار مهربان و مبارز پایبند ارزش ها ی انسانی و اخلاقی سرشته با جان و روان، در بیست وهفتم اسفند ماه ۱٣٨٨ در مرگی اندیشیده جهان را واگذاشت و ما را در اندوه و حسرت تلخ تنها گذاشت.

منصور خاکسار در دههی چهل خورشیدی همراه شماری از نویسندگان و شاعران خوزستان نشریهی «ادبیات و هنر جنوب» را منتشر کرد.

در دههی پنجاه خورشیدی با جنبش فدائی همراه شد و در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی پیگرد و شکنجه و زندان را تجربه کرد و در همه حال حرمت انسان و کلمه را پاس داشت و کلمه و انسان را زیبا خواست.

او عضو کانون نویسندگان ایران، مدتی ویراستار دفترهای کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و نیز همراه مجید نفیسی مسئول صفحه شعر نشریه آرش بود.

منصور خاکسار به راستی و با همهی احساس و اندیشه، خدمتگزار شعر و فرهنگ و ادبیات ایران بود.

در سوگ درگذشت ناباورانهی منصور خاکسار همدرد بازماندگان و خانواده و همهی یاران هستیم و یاد و خاطرهی عزیز او را گرامی میداریم.

محمود بهنام، ف. تابان، رضا اکرمی، بهروز خلیق، مجید سیادت، ثریا علی محمدی، مهدی خسروی، بهروز خسروی، علی پور نقوی، هبت غفاری، هایده مغیثی، سعید راهنما، حسن جعفری، ناصر پاکدامن، سهیلا گلشاهی، بهزاد کریمی، ناصر کاخساز، رضا علامه زاده، فریدون احمدی، مهشید راستی، نسرین سلمانی مظفر، رئوف کعبی، محمد صادق عسگری، صادق کارگر، حسن نادری، فرزانه عظیمی، مسعود فتحی، میهن جزنی، اصغر ایزدی، حسن زهتاب، ژینوس پزشکی، پرویز نویدی، علی مختاری، مهناز متین، حسن مهاجر، رسول آذرنوش، ناصر رحیم خانی، مریم سطوت، مهدی فتاپور، مصطفی مدنی، شهلا هوشیار، اکبر صوری، فرود سیاوش پور، رضا ناصحی، خاطره معینی، رحمان ساکی، مجید عبدالرحیم پور، وهاب انصاری، عفت قلی زاده، ایرج نیری، هایده قهرمانی، بهمن امینی، مانی ارشدی، عزیزه ارشدی، شیدا نبوی، حماد شیبانی، منوچهر مقصودنیا، مریم اسکندانی، احمد اسکندانی، شهرزاد چگنی، منصور انصاری، داوود نوائیان، مرضیه دانش، سیروس کسرائیان، حجت کسرائیان، مهدی اخوان، مهرداد باباعلی، بهروز داوودی، شیدان وثیق، ذبیح موسوی، محمد ساکی، زری تاثریان، فرهمند رکنی، ملیحه فرهنگ، مقصود کاسبی، ایران انصاری، مهدی اصلانی، احمد آزاد، میر شجاع ملکوتیان، جلیل مبشری، داریوش فریدونی، اکبر سیف، فلور جاوید، علی جاوید، مهران اعظمی، جعفر مسعودی، فخری ذرشگه، محم

منبع: 
اخبار روز

افزودن نظر جدید