ولادیمیر زاخارین

در حسرت آینده

همه خلقها و ملیت ها در دوره زندگی در مجموعه اتحاد جمهوریهای سوسیالیستی شوروی، از امکان دستیابی به ذخایر مادی، مالی و دیگر منابع کشور بزرگ برخوردار شدند، فرصتهای زیادی را برای توسعه فرهنگ ملی خود (حتی برای ایجاد آن) بدست آوردند. همه خلقهائی که داوطلبانه به اتحاد پیوستند، از فرصتهای موجود بهره مند شدند.

اشتراک در RSS - ولادیمیر زاخارین