دیدگاه‌ها

نامدار بی نام

رفرم محصول فرعی مبارزه انقلابی است، انقلابیون از رفرم برای بیداری و تشكل توده ها و پیشبرد اهداف انقلابی خود استفاده می كنند، در جریان مبارزه برای تحقق این رفرمها توده های مردم تجربه سیاسی مهمی كسب...

حسین خضرا

کسانی که از طرحهای تطبیقی وعملیاتی فراخوان های اکبرگنجی ایراد می گیرند، عملا نظراو را نقد ونفی علمی نمی کنند بلکه صرفا ابراز ناخرسندی احساسی خود را به نمایش می گذارند و حتی چه بسا اینان تلاش می...

توفیق وثوقی

ما بدون اينکه از اهمیت تلاش مطبوعاتی افرادی که به کشف و افشای رفتار افراد خودسر پرداختند بکاهیم، باید بگوییم که متاسفانه در فرصت و شرایط به دست آمده پس از خرداد 76 براي بازکاوی رفتار بازجوها و...

سهرابی

پرداختن به این جوانب، كار متفكرین است؛ و از دل این كار باید "عواید" ی ناشی شوند كه شكلگیری دولت (استیت)، شكلگیری حكومت (گاورنمنت)، كه بترتیب دیكتاتوری وحدت گرای یك طبقه، و دموكراسی تنوع گرای تمام...

تراب ثالث

پس انتخابات ایران یک بار دیگر نشان داد، نه تنها آن تضاد عمده ای که تحولات جاری سیاسی در جامعه ما را به جلو می راند، کماکان تضاد بین شکل عقب افتاده آسیایی رژیم سیاسی و دولت سرمایه داری است، بلکه کم...

پیام مومنی

باید باور کرد که شرایط به هیچ روی به زمان قبل از انتخابات بر نخواهد گشت و در ادامه روند، باید پذیرفت که از حالت کنونی نیمه مسالمت آمیز به حالتی رادیکال تر و انقلابی فرا می روید

سئوال امروز برای من این است که درک ما از آزادی و احترام به عقاید دیگران ودفاع از حقوق انسانی، آیا تنها یک بازی لفظی است؟ عکس العمل اخیر برخی در رابطه با حمایت ساکنین اشرف، نشان دهنده عدم نهادینه...

بيانيه ي تحليلي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر در باره ي شرايط منتهي به رخدادهاي اخير كشور اكنون درپرتو بلوغ انديشگي وهمبستگي اجتماعي بر خاسته از رشد فراكير فن آوري اطلاعات ونيز به سبب در هم...

کانون مدافعان حقوق کارگر

انتخابی و یا پاسخگو بودن کلیه ی مقامات با رفع کلیه تبعیض های جنسیتی و برابری زن و مرد، تبعیض های ملی، مذهبی، برقراری عدالت اجتماعی و زندگی شرافتمندانه ، کار و اشتغال برای کل آحاد جامعه و ایجاد...

تاریخ جهان و ایران ما، نمونه های زیادی از جنگ میان حریصان قدرت را بیاد دارد. شاه عباس صفوی سر فرزندش را در راه تحکیم حاکمیت خود برید، نادر شاه افشار، برای حفظ قدرت خویش چشم فرزندش را کور کرد، و...

تا این موج برخاسته مردم فروکش نکرده و یا به بی راهه نرفته است باید با طرح برنامه هائی که راه حلی برای این بیکاری و بحران سیاسی ارائه دهد، به تحرک این جنبش توان بیشتری بخشیم و خواسته های اکثریت...

این تجربه ها را میتوان در تاریخ خواند و استفاده کرد. یکی از این تجربه های ارزشمند که لطفالله میثمی، از چریکهای قبل از انقلاب 57، مدون کرده این است که ما برای به نتیجه رسیدن دو انتخاب بیشتر نداریم...

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود ، نیروهای ملی و دموکرات آذربایجان نیز با چنین درکی، تحلیل اتفاقات قبل و بعد از انتخابات را امری ضروری...

بر پایه ی این چنین شرایط طبیعی و راهبردی- جغرافیایی، زمینه های توسعه و نیز گرایش های عقیدتی امكان مركزیت جهانی اسلام برای دولت ایران وجود نداشته و ندارد، و تلاش هایی نیز كه تاكنون دولت مردان...

مهار و کنترل بحران روبه رشد اجتماعی و سیاسی از وظایف اصلی دولت کودتا خواهد بود و در حقیقت چون بی برنامه و ناکارآمد است، عامل ناخواسته خیزش ها، نارضایتی ها و اعتراض های مردمی جدیدی خواهد شد

ملیحه محمدی

اینجا ناگزیر از طرح مطلبی هستم که من در بیان آن همیشه تنها هستم و مورد ایراد نزدیکترین همفکرانم اما باز همینجا به گمانم به جدیت بروز می یابد و آن اینکه تمام قدرت در دست رهبری و ناشی از او نیست!...

احمد طباطبایی

دولت پر اشتباه و بی لیاقت او توان مالی مردم را تحلیل داد و بنیه اقتصاد کلان جامعه را به کمترین حد ممکن رساند. کارخانه جات یکی پس از دیگری بسته شدند و کارگرههای بیشتری در کنار خیابان به انتظار...

برخلاف آنچه که رسانه های حامی احمدی نژاد وانمود می کنند، اساسا مصوبه مورد اشاره، نسبتی با اصل 15 قانون اساسی ندارد و حتی با عملیاتی شدن کامل مصوبه مذکور هم به هیچ روی نمی توان مدعی تحقق وعذه های...

ما غالبا واژه ی مشروعیت را به عنوان معادل Legitimacy به کار می بریم که معادل دقیقی نیست. از این کلمه در زبان انگلیسی معانی مختلفی مستفاد میشود. در درجهٌ اول معانی درستي ، برحق بودن ، حقانيت،...

موید حرف من رفتار بازیگوشانه و سرخوشانه تظاهرات کنندگان و خاصه جوانان از ایشان است. این سرخوشی چیزی در خود دارد که شکست ناپذیر است. .اصلا ناشی از حس پیروزی است. یکی از بهترین چیزهایی که از مشاهدات...

صفحه‌ها