دیدگاه‌ها

بيانيه ي تحليلي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر در باره ي شرايط منتهي به رخدادهاي اخير كشور اكنون درپرتو بلوغ انديشگي وهمبستگي اجتماعي بر خاسته از رشد فراكير فن آوري اطلاعات ونيز به سبب در هم...

کانون مدافعان حقوق کارگر

انتخابی و یا پاسخگو بودن کلیه ی مقامات با رفع کلیه تبعیض های جنسیتی و برابری زن و مرد، تبعیض های ملی، مذهبی، برقراری عدالت اجتماعی و زندگی شرافتمندانه ، کار و اشتغال برای کل آحاد جامعه و ایجاد...

تاریخ جهان و ایران ما، نمونه های زیادی از جنگ میان حریصان قدرت را بیاد دارد. شاه عباس صفوی سر فرزندش را در راه تحکیم حاکمیت خود برید، نادر شاه افشار، برای حفظ قدرت خویش چشم فرزندش را کور کرد، و...

تا این موج برخاسته مردم فروکش نکرده و یا به بی راهه نرفته است باید با طرح برنامه هائی که راه حلی برای این بیکاری و بحران سیاسی ارائه دهد، به تحرک این جنبش توان بیشتری بخشیم و خواسته های اکثریت...

این تجربه ها را میتوان در تاریخ خواند و استفاده کرد. یکی از این تجربه های ارزشمند که لطفالله میثمی، از چریکهای قبل از انقلاب 57، مدون کرده این است که ما برای به نتیجه رسیدن دو انتخاب بیشتر نداریم...

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود ، نیروهای ملی و دموکرات آذربایجان نیز با چنین درکی، تحلیل اتفاقات قبل و بعد از انتخابات را امری ضروری...

بر پایه ی این چنین شرایط طبیعی و راهبردی- جغرافیایی، زمینه های توسعه و نیز گرایش های عقیدتی امكان مركزیت جهانی اسلام برای دولت ایران وجود نداشته و ندارد، و تلاش هایی نیز كه تاكنون دولت مردان...

مهار و کنترل بحران روبه رشد اجتماعی و سیاسی از وظایف اصلی دولت کودتا خواهد بود و در حقیقت چون بی برنامه و ناکارآمد است، عامل ناخواسته خیزش ها، نارضایتی ها و اعتراض های مردمی جدیدی خواهد شد

ملیحه محمدی

اینجا ناگزیر از طرح مطلبی هستم که من در بیان آن همیشه تنها هستم و مورد ایراد نزدیکترین همفکرانم اما باز همینجا به گمانم به جدیت بروز می یابد و آن اینکه تمام قدرت در دست رهبری و ناشی از او نیست!...

احمد طباطبایی

دولت پر اشتباه و بی لیاقت او توان مالی مردم را تحلیل داد و بنیه اقتصاد کلان جامعه را به کمترین حد ممکن رساند. کارخانه جات یکی پس از دیگری بسته شدند و کارگرههای بیشتری در کنار خیابان به انتظار...

برخلاف آنچه که رسانه های حامی احمدی نژاد وانمود می کنند، اساسا مصوبه مورد اشاره، نسبتی با اصل 15 قانون اساسی ندارد و حتی با عملیاتی شدن کامل مصوبه مذکور هم به هیچ روی نمی توان مدعی تحقق وعذه های...

ما غالبا واژه ی مشروعیت را به عنوان معادل Legitimacy به کار می بریم که معادل دقیقی نیست. از این کلمه در زبان انگلیسی معانی مختلفی مستفاد میشود. در درجهٌ اول معانی درستي ، برحق بودن ، حقانيت،...

موید حرف من رفتار بازیگوشانه و سرخوشانه تظاهرات کنندگان و خاصه جوانان از ایشان است. این سرخوشی چیزی در خود دارد که شکست ناپذیر است. .اصلا ناشی از حس پیروزی است. یکی از بهترین چیزهایی که از مشاهدات...

در شرایط فعلی وحدت ملی و مدنی اصلاحات ضرورت انکار ناپذیر است، و جا دارد صفوف مدنی "مطالبه محور" و "جنبش سبز ها" به بازنگری اندیشه های دینی دست یابند تا گفتمان گسترده و بی مرز مدنی امکان های بیشتری...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

امروز چرا هیچ حزب و جبهه ای در کشور نداریم که بتواند جنبش مردم را هدایت و تقویت کند. موسوی را در کنار خود قرار دهد و در برابر این همه سرکوب در داخل کشور جنبش را یاری و تداوم آن را با اتخاذ...

نامدار بی نام

همه احزاب و سازمانهای اپوزیسیون با وجود تفاوتهای بسیار باید بتوانند بر سر پلاتفرمی دمکراتیک اتفاق نظر نمایند. تجربه نشان میدهد تنها راه رسیدن به استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، سرنگونی...

خطاب به اساتید علوم ارتباطات روزگار غریبی است. می گویند آدم ها را در موقعیت های دشوار بهتر می توان شناخت. آری درست می گویند. این نکته را وقتی بهتر می توان فهمید که موقعیت ها پی در پی هم می آیند و...

اگر دستگاه دولت علیه نظام اجتماعی موجود به کار گرفته شود، یا نتواند خدمتگزار نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود برای دستیابی به رشد وتوسعهای متوازن و پایدار باشد، دولت دچار بحران شده است. بحث ما در این...

نرگس نوروزی

متأسفانه در مقطعهای مشخص و حساس در جنبش مبارزاتی مردم ایران، این رهبران جنبشها بوده و هستند که مسئولیت رهبری را نمیپذیرند و مردمی که تشنۀ آزادی و خواهان بدست آوردن کمترین حق شهروندی هستند را رها...

عیسی صفا

عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده...

صفحه‌ها