تسليت

سرانجام در برگ ریزان پائیزی، خزان عمر، نماد برگ زرین بیش از پنچ دهه پیکار، مادر سلاحی را از درخت پرشاخ و برگ تاریخ فدائیان جدا کرد. از خاطرم نخواهد رفت که در سالیان دیکتاتوری و خفقان دوشادوش هم حماسه چریکهای فدائی خلق و رمز و راز همبستگی مادران با فرزندان مبارزمان را فریاد کردیم.

خبردار شديم که رفقای گرامی ما توران همتی و کاوه داد پدران عزيز خود را از دست دادند. برای رفقای ما از دست دادن عزيرانشان، آنهم در غربت، درد سنگينی است.

رفيق و دوست گرانقدر ما، بهزاد کريمی در عرض چند روز، عزيزی ديگری را از دست داد. خبردار شديم که برادر بزرگ او، نادر کريمی پس از دست و پنجه نرم با بيماری درمان ناپذير در چند سال گذشته، از ميان ما رفت. بهزاد عزيز مدتی قبل هم برادر ديگر خود را از دست داده بود. درد از دست دادن عزيران، آنهم در غربت و در فاصله زمانی کوتاه، درد سنگينی است.

نظر4
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفيق محمد حسین دهقان از فردای انقلاب بهمن به صفوف فداییان خلق پيوست، در مبارزه عليه استبداد مشارکت جست و
تا آخر عمر به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه وفادار ماند.

نظر3

دکتر علی اکبر تقی پور جراح، شاعر, نویسنده و پژوهشگر کرمانشاهی در روز 29 مهرماه بر اثر بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس درگذشت. دکتر تقی پور در سال 1315 در روستای برف آباد اسلام آباد غرب متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر کرمانشاه به پایان رساند و پس از دریافت مدرک پزشکی از دانشگاه تبریز به کرمانشاه بازگشت و در یکی از محله های فقیرنشین کرمانشاه بنام چهارراه آخرت مطب خود را دایر کرد و معاینه و معالجه بیماران تهیدست را در این محله آغاز کرد.

نظر1
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفیق داریوش سال های طولانی از زندگی خود را برای آرمان عدالت خواهانه و انسانی رزميد و در اين راه به اسارت هر دو رژيم استبدادی درآمد و سال  هائی چند از عمر خود را در زندان ها گذراند. او در سال های ٥٢ و ٥٣ مدتی در اسارتگاه های رژيم شاه به سربرد و بعد از انقلاب به صفوف فدائيان پيوست. داريوش در يورش سراسری وزارت اطلاعات در سال ٦٥ به تشکيلات سازمان دستگير شد و باز مدتی را در زندان سپری کرد.

هیچ کس را از مرگ گریزی نیست. لیک چهره مهربان و دوست داشتنی خانم زلیخا شیری در خاطره همه دوستان، خویشان و
آشنایان او بجا خواهد ماند. ما، در گذشت این مادر مهربان را به یاران گرامی، پرویز و ژینوس و آیلا و خویشان و آشنایان آنان، تسلیت می گوئیم
و در این روزهای اندوهبار خود را همدرد و در کنار آنان می دانیم.

نظر1

ما همبندان سابق حسین رضائی که خاطرات خوبی از او به یاد داریم و مورد احترام همه ما بود، یاد وخاطر او را گرامی می داریم و درگذشت او را به خانواده و دوستان، همرزمان او در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و همه زندانیان سیاسی دوران شاه تسلیت می گوئیم.

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما درگذشت احترام عزیز، کە حکم رفیق را برای ما داشت بە شما و فرزندان دلبنتان صمیمانە تسلیت می گوییم وخود را درغم شما عمیقا شریک میدانیم. احترام رفت ولی خاطرە فداکاریها ومحبت های وی همچنان نزد ما زندە خواهد ماند وما هموارە از وی بە نیکی یاد خواهیم کرد، چرا کە چیزی جز نیکی ازاین زن کە وجودش مملو ازعشق وعاطفە بە مردم وکارگران بود ندیدیم.

جبهه ملی ایران

ما این ضایعه بزرگ را به خانواده دوستمان حسین رضائی، یاران هم مسلک و سایر دوستان وی از صمیم قلب تسلیت می گوئیم.

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کارآنلاین درگذشت این مادر و یار دیرین را بە خانوادە، بستگان و همە فدائیان خلق تسلیت می گوید. باشد کە وفا، صداقت و پایداری این انسان شریف چراغ راە امروز و آیندەمان باشد در مبارزە خستگی ناپذیر برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد.

نظر2

خاطره خلیل با آن نشانه های بسیار از باور به عدالت اجتماعی در رفتار و شخصیتش، با جنب و جوش های مبارزه جویانه اش، و با طنزهای مهربانانه اش در جمع یاران، همواره در یادها خواهد ماند. روح سرکش او نشان از کوه های سرکش زادگاهش ایلام داشت و او با غرور تمام، سی و پنج سال از زندگی خود را صرف مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی کرد.

نظر1

او از یادگارهای برجسته سه نسل تلاشگر معاصر برای رسیدن مردم ایران به آزادی و دمکراسی بود. کشاورز صدر در میان همه بازماندگان این سه نسل از احترامی مخصوص برخوردار بود و کارکردی خود ویژه داشت. او اهل دانش اجتماعی و تحقیقات اجتماعی بود و در میدان مبارزات سیاسی، مرد بزرگ تفاهم ها.

خبر در گذشت رفیق علی اکبر شالگونی همه ما را بسیار اندوهگین کرد

رفیق شالگونی از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بود. او دردفاع از مردم ایران، از کارگران و زحمتکشان، در برابر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی با فداکاری و پایداری مبارزه کرد. در این نبرد در سال ۶۲ به اسارت رژیم درآمد و زیر شکنجه‌های قرون وسطایی قرار گرفت. او پس از رهایی از زندان به مبارزه ادامه داد. سرانجام در پنجشنبه دهم ژانویه، در پی بیماری در شهر برلین آلمان چشم از جهان فروبست. ما با ارج گذاری مبارزات او در راه آزادی و بهروزی مردم، یادش را گرامی داشته، به خانواده، دوستان و رفقایش تسلیت می گوییم

او بعداز قتل دلخراش و ناجوانمردانه شیرلی توماچ، حاجی طوواق واحدی، حکیم مختوم و حسین جرجانی چون زنی شجاع و مادری فداکار، به مبارزین راه آزادی و عدالت همواره امید می داد.

ما بر عهد و پیمان خود برای ایجاد جامعه بشری که دید آن در ژرفای آرزوی شایگانها ریشه داشت و شعله های احساس آن سر به فلک می کشید پا می فشاریم: احساس رهایی بخش هم چراغی!
مرگ این رادمرد را به همسر گرامی٫ فزرندان٫ خانواده محترم و رفقا و هم رزمانش تسلیت می گوییم. از آن جهت که نمی توانیم به استقبال این نازنین برویم و در مراسم معیت او شرکت کنیم٫ پوزش می طلبیم.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

داریوش کارگر، یکی از نویسندگانی بود که در تمام دوران کار ادبی و سیاسی خود در راه دفاع از آزادی اندیشه و بیان کوشید، و با خلق آثار ادبی پیشرو و زیبای خود کمر به خدمت توده مردم و حق آنان برای دست یابی به یک دنیای آزاد و برابر بست و در این راه با تمام نیرو مبارزه کرد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

فرزانه عزیز

دور از میهن و در غربت، در سوگ مادر نشسته ای.

در اندوه از دست دادن عزیزت همراه وشریک تو و مسعود عزیز هستیم.

عدم حضور تو را درروزهای برگزاری همایش، روزهای امید وتلاش احساس می کنیم.

همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران  

دبیرخانە شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعيه دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها