پوپولیسمی کە خواهد باخت

شخصآ در توضیح پدیده ها و اتفاقات سیاسی زیاد موافق ساده کردن مفاهیم نیستم، اما در ارنباط با آنچه در انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 رخ داد این ضرب المثل آلمانها که می گویند "مردمی که بهشون بد می گذره، بد هم انتخاب می کنند"، مصداق کامل دارد .

هسته سخت قدرت سیاسی در ایران با تشبث، توطئه و با سوء استفاده از نارضایتی و عدم حضور مردم بالاخره توانست یک گام مهم در راستای یکدستکردن حاکمیت سیاسی کشور بسود اهداف خود بردارد، آنهم در شرایطی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری تشنه دمکراسی، فضای باز، تکثر و تقویت مناسبات دوستانه با غرب، همسایگان و بخصوص حل مسئله برجام است.

 تکرار خطای سال 84 آنهم با فردی مانند ابراهیم رئیسی درشآن مردم ایران نبود، و نیست.

علیرغم این، ایران امروز با ایران اوائل دهه هشتاد متفاوت است، از جمله اینکه بعید بنظر می رسد بتوان تصور کرد که رئیسی و یارانش با پوپولیزم نوع احمدی نژادی آنهم در غیاب نفت بشکه ای 120 دلاری بتوانند در ایجاد "آرامش" موفق باشند. مهمتر از همه اینکه جامعه مدنی ایران به همت دهه ها مبارزه خستگی ناپذیر آنقدر تجربه آموخته و توانمند شده است که بتواند علیرغم همه فشارهای قابل پیش بینی در مقابل از خود دفاع کند.

علاوه براین برخلاف تصور آنها، تغییرات جدید در قدرت سیاسی ایران نه تنها منجر به یکسویه و یکپارچه شدن قدرت سیاسی بسود این جریان رادیکال امنیتی – قضائی در ایران نخواهد شد، بلکه به دلایلی متعدد از جمله ناتوانی آنها در حل مشکلات اقتصادی و سایر معضلات اجتماعی و افراط در اجرای هرچه سریعتر این توطئه که حتی با حذف و کنار گذاشتن نزدیکترین افراد به شخص آیت الئه خامنه ای همراه بود طوری که به اعتراض او هم منجر شد عملآ شکاف و عرصه جدیدی برای کشمکشهای سیاسی در راس قدرت ایجاد خواهد کرد.

مردمی را که در طی قرن گذشته دو انقلاب بزرگ به همراه دهها جنبش کوچک و بزرگ را پشت سرگذاشته اند را نمی توان با این دسیسه ها خاموش کرد، این غول را نمی شود به شیشه بازگرداند.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

در مجموع حق باشماست، در پروسه تاریخ نمی توان ملتی را برای همیشه متوقف کرد یا فریب داد. اما اپوزیسیون بی تدبیر می تواند، بارها او را متوقف و در مجموع پروسه پیشرفت مبارزه را عقب بیاندازد. فرامشو هم نکنید که تصمیم اخیر بر اساس سازشهایی که با غرب تدارک شده و به هر حال گشایش اقتصادی معینی را در ایران ایجاد می کند کشیده شده بود.