در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ نوزدهم سازمان، در خدمت میهن و مردم!

در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ نوزدهم سازمان

در خدمت میهن و مردم!

در راستای تحقق منافع کارگران و زحمت‌کشان!

 

رفقا، دوستان، هم‌میهنان گرامی!

به این وسیله به آگاهی شما می‌رسانیم که کنگرهٔ نوزدهم سازمان ما به زودی برگزار خواهد شد.

برگزاری کنگرهٔ ما هم‌زمان با روزهای دشواری است که مردم و میهن ما از سر می‌گذرانند؛ در شرایطی که حکومت با وقوف بر هر چه محدودتر و کوچک‌تر شدن پای‌گاه اجتماعی‌اش، در پی تثبیت ادامهٔ حیات از طریق یک‌دست‌تر کردن خود با محوریّت هستهٔ سرسخت تمامیت‌خواه آن است؛ در شرایطی که فساد عمیق و همه‌جانبه و سیاست‌های نابخردانهٔ حکومت در کنار تحریم‌های غیرانسانی و جنایت‌کارانهٔ آمریکا سفرهٔ بسیاری از هم‌میهنان ما را هر چه کوچک‌تر کرده است و در شرایطی که بسیاری از همسایگان منطقه‌ای ما درگیر جنگ‌های خانمان‌سوزند و جهان در آستانهٔ معضلات بغرنج و بزرگی قرار دارد که حلّ آن‌ها اراده‌ای بزرگ و همگانی می‌طلبد.

در این شرایط ما فداییان خلق با این امید به کنگرهٔ نوزدهم سازمان پای می‌گذاریم که بتوانیم مبارزهٔ خود را که بیش از نیم قرن پای در راه آن داریم، با عزمی جزم و راسخ و در راه خدمت به میهن و مردم و در راستای تحقق منافع کارگران و زحمت‌کشان پی گیریم.

کنگرهٔ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در دو بخش برگزار خواهد شد. کنگره روز یک‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ (۱۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد. بخش دوم کنگره در روزهای جمعه تا یک‌شنبه، ۵ تا ۷ فروردین ۱۴۰۱ (۲۵ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۲ میلادی) برگزار می‌شود.

شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ (۱۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی)

دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

 

افزودن نظر جدید