دعوت به مشارکت در مباحث کنگره

مبارزان راه آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت خواهی!

سازمان ما به تشکیل کنگره چهاردهم نزدیک شده و قرار است بزودی با گرد آمدن نمایندگان کنگره، در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری خود تصمیم بگیرد. موضوعات زير در دستور کار کنگره نوبتی قرار دارند: بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران و روندهای جاری در منطقه و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه، بررسی روندهای تاکنونی پروژه وحدت چپ و سیر بعدی، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور، رسیدگی به قرارهای احتمالی پیرامون عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره سيزدهم، تصمیم گیری نسبت به قرارهای واحده تنظیمی و نیز پاره‌ای مسایل تشکیلاتی، و سرانجام انتخاب ارگان‌های مدیریتی سازمان برای دوره آتی فعالیت.

در این کنگره میزبان مهمانانی از اپوزیسیون ایرانی و نمایندگانی از احزاب خارجی ترقیخواه خواهیم بود و از نظرات و پیشنهادهای آنان در مباحث کنگره برخوردار خواهیم شد. در این همایش، سمیناری با حضور دوستان کارشناس در موضوعات مربوط به روندها و تحولات سیاسی مهم منطقه نیز برگزار خواهد شد.

برای پیشبرد دستور کار پیشنهادی برای کنگره، پیش نویس‌هایی توسط ارگان‌های مرکزی سازمان تهیه شده اند که بهمراه نقطه نظرهای معین راجع به مفاد آنان و طرح‌های بدیل‌ احتمالی نسبت به همین اسناد تدارک دیده شده، در اختیار کنگره قرار خواهند گرفت. ما اسناد پيوست همین اطلاعیه را به آگاهی عموم می رسانیم و از دوستداران آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی دعوت می کنيم تا در نقد و نظردهی نسبت به اسناد پيشنهادی به کنگره، مشارکت کنند.

اسناد پیشنهادی برای کنگره چهاردهم:

١. در باره عمده مسایل جاری کشور

٢. پیرامون روندهای جديد در منطقه

٣. پیشنهاد مبنی بر باز تنظیم برنامه سازمان حول چالش ملی ـ قومی بر اساس استنتاجات از جمع بست گروه کار ملی ـ قومی سازمان. جهت اطلاع خوانندگان جمع بست را هم منتشر می کنیم.

هیئت تدارک کنگره چهاردم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پنجم فروردین ماه ١٣٩٤ (٢٥ مارس ٢٠١٥)

برای تماس:

Behruz.dabiri@gmail.com

بخش: 

افزودن نظر جدید