محمدعلی شعبانی

معنای عمل ایران

انتصاب خوشرو به نمایندگی دانمی ایران در سازمان ملل

 

انتصاب غلامعلی خوشرو به عنوان نمایندۀ دائمی ایران در سازمان ملل، که در تاریخ 31 ژانویۀ 2015 اعلام شد، تحول مهمی است. پرهیز واشنگتن از دادن ویزا به نامزد قبلی، حمید ابوطالبی، به خاطر مشارکت او در اشغال سفارت امریکا در سال 1979، موجب شده بود این پست به مدت بیش از یک سال خالی بماند.

اشتراک در RSS - محمدعلی شعبانی