شورای سردبیران کار آنلاین

در مورد سایت حاضر

سایت جدید، صرف نظر از تفاوت فرم آن با سایت پیشین، امکانات بیشتری را در اختیار خواننده می گذارد. تأخیر در درج مطالب در سایت پیشین از نظر خوانندگان دور نبود و برخی از آنان به حق چاره ی این نقیصه را از شورای سردبیران کار-آنلاین خواسته بودند. ما مقدمتاً امیدواریم که انتقال به سایت جدید موجب تسریع کار نشریه در درج مطالب گردد

اطلاعیه در مورد سایت کارآنلاین

هدف از این تغییرات در اساس آن بوده است که اولاً درج مطالب در نشریه سرعت و سهولت بیشتری یابد و به این ترتیب مطالب مندرج در آن "به روز"تر باشند، و ثانیاً امکان واکنش خوانندگان نسبت به مطالب مندرج در نشریه فراهم آید. علاوه بر این در سایت جدید امکاناتی چون آرشیو، چاپ و ارسال مطالب ایجاد شده و یا گسترش یافته‏اند.

ربع قرن ايستادگی سرفرازانه در مقابل حاکميت فقها

بمنابست سالگرد بازداشت اميرانتظام

اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شورای سردبیران کار آنلاین