راحلە طارانی

جستاری بر دلایل شدت یابی سرکوبگری ها و نفی آزادیها در جمهوری اسلامی ایران

جلسه تلگرامی یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ “جستاری بر دلایل شدت یابی سرکوبگری ها و نفی آزادیها در جمهوری اسلامی ایران، و راههای برخورد ما” میهمان: رفیق دنیز ایشچی، پژوهشگر، فعال سیاسی سوسیالیست

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت

فایل صوتی جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران موضوع جلسه: کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت میهمان: فرید مرجایی ، فعال ملی ، نویسنده و محقق لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix Skriv till

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی

یکشنبه شب ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی میهمان: رفیق احمد جواهریان

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نقش کنشگری فرهنگیان در برقراری عدالت آموزشی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نه بخشیدیم ، نه فراموش کردیم ، دادخواهیم و برای اجرای عدالت مبارزه می کنیم

جلسه تلگرامی با بیژن میثمی ، هنرمند ، از خانواه جانباختگان

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

چلسه تلگرامی با هادی کحال زاده درباره بازگشت به برجام

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ موضوع: سرنوشت برجام و اقتصاد ایران میهمان: هادی کحال زاده ، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه براندایز آمریکا

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه تلگرامی با حسین اکبری، پژوهشگر و فعال کارگری

روند اعتلای جنبش مطالباتی کارگران و تشدید پیگرد ، بازگشت و پرونده سازی به قصد سرکوب آن

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه تلگرامی: چالشها و بحران مدیریت اعتراضات اجتماعی

میهمان: رفیق رضا فانی یزدی ، پژوهشگر و فعال سیاسی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با رفیق مهدی فتاپور یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

نگاهی به شریط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران-یهمان جلسه: ر. مهدی فتاپور

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی به مناسبت اول ماه مه

موضوع جلسه: "اول ماه می" ضرورت همبستگی طبقه کارگر با ترویج خودسازماندهی و مقابله با جانشین گرایی میهمان جلسه: حسین اکبری، پژوهشگر ، فعال کارگری یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

علیه جنگ ترکیبی در اوکراین و برای صلحی فراگیر و همه جانبه بپا خیریم !

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

تاثیرات روانی کشتارهای سال ۶۷ بر فعالین سیاسی

بله عاملان و آمران آن جنایات که همه بشریت را خار و ذلیل می خواستند، برایشان مهم نبود که کسی که جانش را می گیرند توده است یا پیکاری. اسم و عقیده شان مهم نبود، آنچه برایشان مهم بود زخم عمیقی بود که بر سینه مخالفین خود می زدند و خلاء بزرگی بود که ایجاد می کردند.

اشتراک در RSS - راحلە طارانی