مریم اطیایی

گزارش از یک روز بارانی در تخت جمشید. تخت جمشید را فقط با 150میلیون تومان از غرق شدن نجات دهید

بارندگی، موجب آبگرفتگی بخشهای وسیعی از تختجمشید میشود به طوری که کتیبهها و سنگنگارههای تاریخی آن از گزند باد و باران در امان نماندهاند. فرسایش مداوم، رشد گلسنگها، ترکخوردگی و شکستگی از عوارض وجود رطوبت در این اثر یگانه ارزشمند تاریخی کشورمان است

وقتی درهای میراث فرهنگی به روی خبرنگاران و فعالان بسته می شود

سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری با صدور اطلاعيهای در یکم آذرماه سال جاری اعلام کرد: "اين سازمان تنها مرجع رسمی برای اطلاعرسانی در مورد کاوشها و کشفيات باستانشناسی در محوطههای تاريخی است." در ادامه این اطلاعیه آمده است: "از اين پس هرگونه اطلاعرسانی در اين زمينه خارج از اطلاع و حوزه کاری سازمان، تخلف محسوب شده و مستلزم پيگيریهای حقوقی و امنيتی است."

اشتراک در RSS - مریم اطیایی