اریک دومستر

انتخابات رياست جمهورى، چاوز و ونزوئلا

از جنبه بين المللى ونزوئلا توانسته تاثيرات تاريخى آمريكا را درآمريكاى لاتين كاهش دهد و به صورتى خيلى آشكار خود را به عنوان يك آلترناتيو تاثير گزاردر منطقه مطرح سازد. چاوز با توسعه آلترناتيويى در توافقات بازار آزاد توانست روابط تجارى را بر اساس همبستگى و مسئوليت مشترك بوجود آورد. البته اين توافقات بويژه با همراهى كشورهايى چون بوليوى و كوبا انجام گرفت

اشتراک در RSS - اریک دومستر