سیامک سلطانی

نگاهی به مهمترین رويدادهای جهان در هفته ای که گذشت

هفته‌ای که گذشت، برگ سياه ديگری در تقويم نه تنها مردم غزه و فلسطينيان، بلکه تمامی وجدانهای بيدار، در همه جهان، حتی در اسرائيل نيز، به ثبت رسيد. بمباران مردم بيدفاع غزه، توسط جنگنده ها و بالگردهای اسرائيل، جز جنايت عليه بشريت و نسل کشی از فلسطينيان نام ديگری ندارد. استفاده از سلاحهای مرگبار در برابر مردمی که از زن و مرد، کوچک و بزرگ، هدف اين حمله قرار دارند، همانقدر جنايت است، که پرتاب موشک به شهرها ی کوچک و بزرگ اسرائيل.

نگاهی بە چند رویداد مهم خارجی در هفتە گذشتە

روشن است که دخالت ايران، روسيه و آمريکا، در اين مرحله، هرچند در اشکال متفاوت و با اهداف و انگيزه های گوناگون صورت می پذيرند، اما هدف مقطعی هر 3 کشور، جلوگيری از سقوط بغداد، و در صورت امکان اصلاح دستگاه دولتی کنونی عراق، با شرکت نمايندگان همه نيروهای مطرح در عراق چه شيعه، چه سنی و چه کرد های متشکل در دولت اقليم کردستان، و متعاقبا، مهار نيروهای داعش و جلوگيری از تداوم کشتار انسانهای بی گناه در اين کشور از هر مذهب و قومی اند.

گذر و نظری بر چند رویداد بین المللی در هفتە گذشتە

وضعيت کنونی عراق و ديگر کشورهائی که "نسيم اجباری دمکراتيزه کردن کشور" در آنها وزيده شد، تائيدی اند بر اين امر که: نمی توان از وسيله کثيف جنگ و ويرانی، در جهت رسيدن به هدف نيکو ی صلح و دمکراسی در يک کشور، استفاده کرد.

خواسته «ميدان استقلال»، نه فاشيسم بود و نه فدراليسم

اين نگاه يکسويه نمی خواهد بپذيرد که اگر از همان آغاز انقلاب نارنجی، مردم، سياستمداران و قدرتهای اقتصادی اين مناطق که درصد بالائی از روسها را در خود اسکان داده اند، به بازی گرفته می شدند، و به خاطر زبان و فرهنگ روسی، مورد بی توجهی و بی مهری تعيين کنندگان سياست، چه در کيف و چه در پايتختهای حامی و خط دهنده به کيف، قرار نمی گرفتند، هرگز برای دستيابی به حق تعيين سرنوشت، پا به خيابانها نمی گذاشتند

تنوع انتظارات از ژنو-2

هم سازمان ملل متحد، هم آمريکا و فرانسه و روسيه و عربستان، و نيز دولت روحانی، موظفند که مسئولانه در جهت رسيدن به يگانه راه حل، يعنی توقف ارسال سلاح و کمکهای مالی، چه به رژيم سوريه و چه نيروهای مسلح اپوزيسيون، و برقراری آتش بس دائمی با هدف پايان دادن به جنگ و تدارک واگذاری سرنوشت کشور سوريه به دست مردم سوريه، در پی برگزاری انتخابات آزاد با حضور ناظران بين المللی، گام بردارند.

سالی پرتأثیر بر آینده افغانستان و منطقه

می توان گفت که سال 2014 میلادی، سالی بس پرتأثیر بر آینده افغانستان و نیز کل منطقه است. علاوه بر انتخابات ماه آوریل ریاست جمهوری در افغانستان، که از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان نیز قرار است که در این سال تحقق پذیرد. سالهای آتی حیات افغانستان با هر دو موضوع و چگونگی تحقق هریک از این دو که تاثیر مستقیم نیز بر یکدیگر دارند، گره خورده است.

توقف اعدامها را به خواستی عمومی تبديل کنيم

متاسفانه جنبش مخالفت با اعدام در کشور ما، هنوز در مرحله جنينی خود قرار دارد و اغلب، مخالفت با حکم اعدام زمانی صورت می گيرد که برای نجات فرد معينی، چه به جرم سياسی و چه به جرم اجتماعی، تحرکی از جانب فاميل و دوستان و آشنايان شخص محکوم به اعدام ، صورت می گيرد. اما در اکثر موارد، اين فعاليتها جنبه عمومی ندارند و پس از موفقيت و يا عدم موفقيت در موردی خاص، از جانب اکثريت فعالان، به فراموشی سپرده می شوند.

نيروی «صلح» را در برابر تهاجم «جنگ افروزان» تقويت کنيم

اهمیت دارد که دولت روحانی، با توجه به حساسیت اوضاع و واقعی بودن خطر کشیده شدن دامنه جنگ به کشورهای همجوار سوریه و خود ایران نیز، در تعیین و سنگین و سبک کردن میزان "برد و باخت"، سیاستی را اتخاذ نماید که حتی اگر "باختی" هم برای حکومت ایران داشته باشد، این "باخت" در خدمت پایان دادن به جنگ و خونریزی در سوریه، و در سمت و سوی دور کردن خطر جنگ از ایران و منطقه باشد.

يک "خطا" و يا «تصميمی سياسی»

اين «تصميم سياسی» در بحبوحه تلاشهای قربانيان و بازماندگان فاجعه ملی، که به همراه سازمانهای مدافع حقوق بشری در جهت روشنگری هر چه بيشتر از ابعاد اين جنايت دارند، را فقط می توان به مثابه ريشخندی ارزيابی نمود که در پاسخ به انتظار "اميد" دولت «تدبير و اميد»، در قبال ادعای دفاع از حقوق اوليه همه شهروندان ايران، صورت پذيرفت.

"خيابان" با پشتيبانی ارتش، محمد مرسی را برکنار کرد

آيا اين حرکت ارتش که برخی به آن "کودتای خيابان" نام داده اند، را می توان در کاتگوری "جابجائی مثبت" قرار داد، يا اين نيز همان "کودتا" با تعريف کلاسيک آن است که با متدهای مدرن صورت می پذيرد؟ با پيچيدگی وضعيت مصر و بافت طبقاتی حاميان "خيابان" که کاملا متفاوت از بافت طبقاتی حاميان مرسی هستند، آيا می توان گفت که نقش ارتش " مثبت" ارزيابی می شود و اين حرکت برای در نغلطيدن به وضعيت ليبی و در ادامه ان سوريه، لازم و ضرور بود؟ و آيا ...؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سیامک سلطانی