جان چند زندانی سیاسی در خطر است، به دفاع از حق حیات آنان برخیزیم!

تعدادی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره، آزادیخواهان باورمند و پایبند به گذر از جمهوری اسلامی: هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، محمد نوریزاد حدود ۱۶۰ روز است زندانی اند و بیشتر طول مدت زندان شان به حبس انفرادی گذشته است. این زندانیان از هفته ها پیش در اعتراض به انواع اجحافات حقوقی و روحی و جسمی دست به اعتصاب غذا زده اند و اکنون وضعیت جسمانی آنها در نتیجه شرایط زندان و اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است. این وضعیت خطیر در حالی است که برای برخی از آنان وثیقه های میلیاردی درخواست شده و عملاً امکان آزادی موقت را از آنها ستانده است.

اکنون خانواده های زندانیان سیاسی و کسانی که از این جمع چهارده نفره آزاد شده اند، زیر فشار قرار دارند. علی نوریزاد فرزند محمد نوریزاد نزدیک به دو هفته است که بازداشت شده و افردای نیز که آزاد شده بودند، دوباره احضار شده اند. تلاشهای زیادی برای اعتراف گیری از این زندانیان برای اعتراف به کارهای نکرده خود صورت گرفته که خوشبختانه تیر مقامات امنیتی تا کنون به سنگ خورده است. این ۱۴ نفر علیرغم فشارها، چه افرادی که آزاد شده اند و چه آنها که در بند هستند، به ادامه حرکتشان اصرار دارند و اخیرا" دو بیانیه هم از طرف آنها و خانواده هایشان در همین رابطه منتشر شده که بر خواسته های قبلی خود تاکید دارند. در این میان، آزادیخواهان بسیاری به پشتیبانی از این زندانیان برخاسته و از جمله تشکل های متعدد معلمان با صدوربیانیه هایی برخورد سرکوبگرانه حکومت در این زمینه را محکوم کرده اند.

از سوی دیگر فریبا عادلخواه ، پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو)، در یکی از سفرهای خود در هفدهم خرداد به ایران بازداشت شده است. رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی و همکار خانم عادلخواه نیز چند روز بعد پس از سفر به تهران برای دیدار با او بازداشت شد. خانم عادلخواه برای روشن شدن وضعیتش و در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب نموده است. این دو پژوهشگر فرانسوی حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز مرتکب هیچ جرمی نشده اند و صرفاً برای فشار به دولت فرانسه به گروگان گرفته شده اند.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب فعالان سیاسی و گروگان گیری شهروندان فرانسوی و ایرانی - فرانسوی، از همه انجمن ها و نهادهای دموکراتیک، احزاب سیاسی می‌خواهد صدای دادخواهانه زندانیان سیاسی را پر طنین نمایند. برای آزادی هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، محمد نوریزاد و دو پژوهشگر فرانسوی فریبا عادلخواه و رولان مارشال و همه زندانیان سیاسی از زندان های جمهوری اسلامی خاموش نباید نشست.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸- ۲۷ ژانويه ۲۰۲۰

افزودن نظر جدید