بيست نوامبر روز جهانى كودك!

چنین به نظر می آید که روز جهانى كودك در کشورها صرفا تبديل به ياد آورى تصويب اعلاميه جهانی و  كنوانسيون حقوق كودك شده است و ما هر ساله فقط آن را يادآور مى شويم. در بسیاری از کشورهای جهان كنونى، كودكان از رفاه و آرامش برخوردار نيستند. در برخی مناطق جهان كودكان درگير جنگ ها، تحريم ها، خشونت هاى بى پايان و انواع دیگر آزار و اذیت و بى مهرى های جهانی قرار دارند. در جهانى كه فقر و تضاد طبقاتى بيداد مى كند، کودکان با محرومیت و تنگدستی و نداری شب را به روز می رسانند. 

دیگر وقت آن  رسيده كه با کمک هم از این فضای بی عملی و خشونت آمیز بيرون آمده و گام های جدی تر در شناخت واقعى زندگی كودكان فقر، جنگ و تضاد طبقاتی برداریم.

به يمن برويم و ببينيم چگونه كودكان بر اثر  جنگ، قحطى، بيماريهاى واگير دار مانند وبا از بین می روند!

به وضعیت کودکان در عراق و أفغانستان نگاهى بيندازيم؛ تعداد كودكان كشته شده در تجاوز نظامى و حملات انتحاری را بشماريم؛ حقیقتا سر به فلك خواهد كشيد!

به افريقا، رواندا و ليبى بنگريم كه چگونه كودكان در این کشورها مورد تجاوز و بردگى قرار مى گيرند؛ و آنان را در بازار برده فروشان به قروش مى رسانند.

به زندگی پر زرق و برق غرب نگاه كنيم كه هر روزه ده ها هزار كودك، گرسنه سر به بالين مى گذارند؛ و به دليل فقر، مورد انواع تبعیضات و خشونت هاى بی پایان قرار مى گيرند.

به ايران عزيزمان نگاه كنيم كه در آن فقر بيداد مى كند و كودكان از رفاه، بهداشت و آموزش مناسب برخوردار نيستند.
 
به تحريم های ضد انسانی توجه کنیم كه بر اثر آن با کمبود دارو مواجه ایم و كودكان سرطانی و کودکان مبتلا به بيماری هاى خاص بر اساس این کمبودات با مرگ مواجه شده اند.

ماه هاست بلاى كويد ١٩، جهان و از جمله كودكان را درگیر خود کرده است. باید با اقدامات پیشگیرانه تلاش كرد آنان را از اين بحران جهانی نجات داد.

بیاییم بجاى صرف هزینه براى جنگ، جهان صلح آمیزی بسازیم كه در آن كودكان از زندگى بهتری برخوردار شوند!

بیاییم برای کودکان دنيايى بدون جنگ، تحريم و تضاد طبقاتى بسازیم! بدون ساختن جهانی صلح آمیز و بدون فقر، چگونه مى توان به كودكان گفت؛ امروز 20 نوامبر روز جهانى توست؟

بیاییم اميد برای دنیایی بهتر و عادلانه تر را برای صدها ميليون كودك جهان زنده کنیم!
امید را باید همشیه در کودکان زنده نگه داشت. نباید گذاشت کودکان در بی عدالتی و فقر در جهان زندگی کنند! ما با هم می توانیم....!
 
دنا بابا احمدی

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰افزودن نظر جدید