دل، از هرچه بگوید زیباست

دل، از هرچه بگوید زیباست

از سیاست، از عشق

یا چیدن، چند شاخه ی گل

یا از باده ی تلخ

ازخُم آن کوثر،که از آن، در آبگینه ساغر

می فکند، در باده عشق .

...

من هنوز به دنبال دلم 

شط فانوس ونور

جسم و جان تبدار، با دلی پُرآذر

که به دلتنگی خود می نگرد

با بغض و امید می گوید، چون رسولی ناکام

که بر تاریخ خود می نگرد

گله ای از خود ندارد، ونه از دگران

چون، هنوزهم عاشق است.

...

عشق قربانی، مظلوم غرور است هنوز

 

 

 

افزودن نظر جدید