گزارش برگزاری گرامی داشت جان باختگان سال ٦٧ در هلند

گزارش از سیامک کلهر


نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد              

                     تا نگویند که از یاد فراموشانند  

روز یک شنبه هشتم سپتامبر٢٠١٣، مراسم گرامی داشت ٢٥ مین سال گرد قتل عام سراسری زندانیان سیاسی سال ٦٧، به کوشش کمیته همکاری احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی در هلند متشکل از واحد های هلند( حزب توده ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت )، و با حضور جمعی از ایرانیان مقیم هلند در شهر نایمیخن برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، آقای احمد مرتضایی، گرداننده جلسه، ضمن خوشامدگویی به حاضرین، بیاد و احترام این جان باختگان و همه جان باختگان راه آزادی اعلام یک دقیقه سکوت کردند، هم زمان با اتمام سکوت درسالن سرودی حماسی بیاد جان باختگان پخش شد. پس از آن آقای ناصر موذن سخنان شان را با ترسیم آن روزهای شوم و رنج و درد خانواده های زندانیان سیاسی برای اطلاع از وضعیت عزیزان شان پرداخت. وی هم چنین موقعیت در بندیان بی پناه در مواجه با سوال های گروه مرگ را تشریح نمود. آقای موذن در ادامه صحبت هایش به تلاش گسترده فعالین سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بازتاب این جنایت علیه بشریت پرداختند. ایشان در پایان سخنانش، بخشی از داستانش در ارتباط  با آن روزهای تلخ را برای حضار خواندند. وی سخنان خود را با شعر «غریبانه » هوشنگ ابتهاج که تاثیرعمیقا احساسی برحضار داشت به پایان رساند. 

در ادامه برنامه نوبت به سخنران بعدی، آقای فواد تابان رسید. ایشان در ابتدای سخنانش به بیان مقوله کشتار و اعدام دگراندیشان و آزادی خواهان توسط جمهوری اسلامی پرداخته و این روند را همزاد حکومت جمهوری اسلامی و آغاز آن را سال ٥٧ دانست. تابان در ادامه سخنانش،  کشتار مردم بی گناه روستای قارنا در کردستان، کشتار سال ٦٠، قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ و سرکوب و اعدام امروز آزادی خواهان میهن مان را در یک راستا و مرتبط  با هم دانسته و آنرا سیمای برخورد جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفین خود و آزادی خوهان دانستند. آقای تابان، به نقش خمینی و نزدیکانش در تولید این جنایت پرداخته و انتخاب اخیر مصطفی پورمحمدی که از اعضای اصلی گروه مرگ بوده را به عنوان وزیر دادگستری در راستای تایید همان سیاست ها برشمرد. تابان ضمن استقبال از کارهای انجام گرفته در پروسه دادخواهی این جنایت  گفتند: تا زمانی که پتانسیل دادخواهی و مخالفت با اعدام از درون جامعه و از درون جنبش دادخواهی برآمد نکند، کوشش های انجام گرفته کامل نخواهند بود.

پس از صحبت های سخنرانان، خانم نسترن حمیدی اشعاری از سید علی صالحی و هوشنگ ابتهاج را، بسیار زیبا و پر احساس خواندند.

در بخش پایانی سخنرانی به طرح پرسش و اظهار نظر حاضرین در جلسه و پاسخ سخنرانان اختصاص یافت. در لحظاتی از این برنامه نوازندگان کرد به  اجرای موسیقی زنده پرداختند.

 در انتهای برنامه، آقای مرتضایی از حاضرین و سخنرانان تشکر و قدردانی کردند، هم چنین  سیامک کلهر از جانب کمیته برگزاری، از شرکت کنندگان و حضور خانواده قربانیان این جنایت و تنی چند از زندانیان سیاسی و جان بدر بردگان سال ٦٧ در این مراسم سپاس گزاری کردند. کلهر از فیلمبرداران و حضور فعال دوستان تلویزیون روژهلات برای ضبط برنامه سپاس گزاری به عمل آورد. حاضرین با یاد عزیزان جان باخته و با اراده ای مصمم تر برای پیگیری امر دادخواهی و کوشش همگانی برای جلوگیری از وقوع  این جنایت ضد  بشری، سالن گرامی داشت را ترک کردند.

 

 

 

افزودن نظر جدید