اعتصابات معدنچیان بافق، جلوه ای درخشان از پایداری، روشن بینی و همبستگی

 

دومین دور اعتصاب معدنچیان سنگ آهن بافق، امروز نهمین روز خود را پشت سر گذاشت. همزمان با اعتصاب کارگران، گروه وسیعی از خانواده های آنان و مردم، همچنان  به تحصن خود در برابر فرمانداری بافق ادامه می دهند. تحصن خانواده ها به دنبال بازداشت چند تن از کارگران، که اکنون به 9 نفر رسیده، آغاز شد.

نخستین دور اعتصاب قریب به 5هزار معدنچی سنگ آهن بافق در اردیبهشت امسال با خواست لغو خصوصی سازی معدن بافق رخ داد. این اعتصاب پس از 39 روز با اعلام موافقت دولت با خواست اعتصابیون، پایان گرفت. اما در آستانۀ سر آمدن مهلت کارگران به دولت برای لغو فروش باقیماندۀ سهام معدن، هم نشانه های تجدید نظر در این امر و هم تعلل در اجرای دیگر تعهدات دولت نسبت به کارگران آشکار شدند.

دو دور اعتصاب معدنچیان سنگ آهن بافق جلوه درخشانی از پایداری، روشن بینی و همبستگی بوده اند. پیشبرد موفقیت آمیز اعتصاب نخست به مدت 39 روز و استقامت کنونی در دور دوم اعتصاب، مراقبت از دستاوردهای اعتصاب نخست و پیگیری آنها، هوشیاری در برابر سیاست تفرقه افکن دولت، نشاندن مطالبۀ توقف خصوصی سازی بر تارک مطالبات و تعرض به سیاست خصوصی سازی ناعادلانه – به روالی که در جمهوری اسلامی پیش رفته و اکنون نیز به همان روال جریان دارد، پافشاری بر آزادی همۀ کارگران دستگیر شده بدون رعب از کشاندن یگانهای ویژه به میدان مقابله توسط دولت، برخورداری از حمایت و همبستگی مردم بافق در هر دو نوبت اعتصاب، که در نوبت دوم با حضور منظم و دم افزون آنان در تحصن نیز همراه شده است، ... همه و همه تجلیات عالی آن پایداری، روشن بینی و همبستگی اند. اعتصاب اخیر به هر نتیجه ای بیانجامد، بدون تردید این حرکت معدنچیان بافق در تمامیت اش، نقطۀ عطفی را در مبارزات جاری کارگران ایران و برگی زرین از تاریخ این مبارزات را شکل خواهد داد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) موفقیت کارگران بافق را در عرضۀ این تجربه گرانبها، به آنان تبریک می گوید؛ همبستگی خود را با آنان ابراز می دارد، و به همراه شان خواهان زدودن فضای سرکوب که دولت بر اعتصاب تحمیل کرده، و آزادی بی قید و شرط تمام دستگیرشدگان است.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارشنبه 5 شهریور 1393 (27 اوت 2014)

افزودن نظر جدید