حمید فرخنده

نقدی بر گزارش سازمان فدائیان اکثریت درباره ضربات تشکیلاتی دهه 60 (بخش اول و دوم)

اخیرا گزارشی از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره ضربات تشکیلاتی وارده به این سازمان از سوی نهادهای امنیتی حکومت در سال های دهه 60 منتشر شده تحت عنوان "آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" که در نوع خود هم بی نظیر است هم دارای نکاتی قابل تامل چه برای اپوزیسیون، چه برای حکومت. بی نظیر است چون تاکنون هیج یک از سازمان ها و احزاب سیاسی چپ چنین میزانی از شفافیت درونی در کارنامه سیاسی خود ارائه نداده اند.

اشتراک در RSS - حمید فرخنده