اسحاق نجم الدین

نگاهی دیگر

نوشتن در غربت دشوار است، زیرا که فرهنگ میزبان فاقد ابزارهای ادبی لازم برای تبعیدیان است و لاجرم شعر در این حال و هوا از زبان بومی دور می شود. علیر غم این وضعیت ناخواسته ادبیات همگام با جنبشهای تحول طلبی و دمکراسی خواهی پیش می آید تا صدای معترضین را رساتر به جهانیان اعلام کند.

جهان نو، ابزار نو می طلبد

تفکر و اندیشه رادیکالیسم اسلامی از دیرباز ذهن روشنفکران اسلامی را بخود جلب کرده بود و ظهور شخصیت ها، جنبش های مذهبی همانند علی شریعتی، سازمان مجاهدین خلق ایران و ... نمونه ای از رشد رادیکالیسم انقلابی- اسلامی در حیات سیاسی ایران است. اما رادیکالیسم در اسلام نتوانست به تعالی فکری دست یابد. اسحاق نجم الدین

احمدی نژاد و افسانه حکومت مهدی

نظریه حکومت جمهوری و شکل ساختاری این نوع از نظام ها در تقابل با نظریه حکومت اسلامی قرار دارد. در نظام جمهوری ( حال با هر پسوندی) میزان رأی مردم و تمکین زمامداران به رأی مردم است، اما در حکومت اسلامی، امام نماینده خدا است و میزان رأی مردم اصلأ مطرح نیست

حاشیه ای برای شعرهای مانا آقایی

ادبیات هیچ سلاحی جز انتقاد بر آنچه بر سرش آورده بودند، نداشت. اما خلاقیت ادبی به حکم واپس گرایی و محفل بازی جوانمرگ شد. اثر مهم نبود. نام ها و شهرت مرکز ادبیات شد. این شوخی گاه جرأت بخرج می داد و خواننده ها را هم تعیین می کرد، غرور و تکبر گمراه کننده در یک حکم نانوشته بین ناشرین و نویسنده های تک رو و خود محور ادبیات را با خطر بزرگی روبرو کرد که هنوز نیز علف های هرز این کاشته ها با باد می رقصند

ولایت فقیه در لبه پرتگاه

حذف ولایت فقیه، و واگذاری اختیارات رهبری به شورای رهبری، امکان تبادل نظر آزاد در حوزه های دینی را گسترش خواهد داد، و چه بسا شورای رهبری به دخالت کمتر سیاسی گرایش داشته باشد، و اگر این فکر در شورای رهبری نظام و مجلس خبرگان صاحب رأی اکثریت شود، آن گاه راه دستیابی به دمکراسی دور از انتظار نخواهد بود

بیست و دو خرداد

احتمال می رود که خامنه ای و شورای نگهبان به موسوی وعده هایی داده اند تا شاید این کارزار اعتراضی همگانی که براه افتاده است را خاموش کنند، اما اکنون عصر دیگری است و طرح های از پیش تعیین شده کارایی چندانی نخواهد داشت و اصلاح طلبان نباید در حمایت از این جنبش همگانی ذره ای تردید داشته باشند و برعکس باید در این راستا تلاش شود تا بند بند خواست مردم تا برقراری دمکراسی در ایران تداوم یابد

تغییر یا اصلاحات

سیاست جدید آمریکا بر این اصل استوار است است تا هر باری پوششی برای قدرت مندان در کمیسیون حقیقت که چشم به آینده دوخته شود و گذشته را با همه فراز و نشیبش فراموش شود و البته که این روش از دیر باز از طرف محافل قدرت های بزرگ بکار می رفته فراهم آورد. علنیت در این اصلاحات آمریکایی جایی ندارد

آیا جنگ در عراق پایان یافته است؟

ایالت متحده آمریکا ترجیح می دهد تا فاجعه عراق را تا حد ممکن از جهانیان پنهان کند و دیوار بلند حاشا را پابرجا نگه دارد. در چهار طرف مناطق ناامن عراق دیوارهایی به بلندی 2.6 متر کشیده شده است و مردم تحت کنترل شدید و در صفهای طولانی و با مکافات حق عبور دارند. دیوارها ارتباط اجتماعی و اقتصادی مردم را ناممکن ساخته و نارضایتی در این مناطق هر روز در حال گسترش است. اکثریت مردم خواهان خروج هر چه زودتر نیروهای ایالت متحده آمریکا از منطقه هستند

اشتراک در RSS - اسحاق نجم الدین