آیدا قجر

کالبدشکافی تبعیض و خشونت در جمهوری اسلامی

گفتگو با حسن یوسفی اشکوری

سطح بالای خشونت‌ در جامعه ایران به عوامل متعددی نسبت داده می‌شود. فقر و تبعیض و نابرابری به عنوان عوامل عینی در کنار رسوبات فرهنگ دیکتاتورمابانه و قرائت‌های خشن و تبعیض‌امیز از دین به ایجاد شرایطی پر تنش در ایران منجر شده است. مبلغان همین قرائت از اسلام در سالهای پس از انقلاب از قدرت کافی برای تحمیل باورها و ارزشهای خود برخوردار بوده‌اند و با استناد به برخی متون دینی بر طبل تبعیض و خشونت کوبیده‌اند. آنها بر اساس منابع فقه سنتی٬ تفسیرهای خود از اسلام را در متن قانون‌های رایج جمهوری اسلامی نیز درآورده و به این ترتیب شهروندان را ملزم به رعایت‌اش کرده‌اند.

اتحاد جمهوری‌خواهان و گوناگونی طیف‌های سیاسی

در روز دوم فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگار پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به شرایط روز ایران و همایش یادشده ابراز کردند. روز سوم به تصویب قطعنامه سیاسی، بعضی تغییرات اساسنامه ای، چندین قرار و انتخاب شورای هماهنگی اختصاص یافت.

چرا زندانبان، مصطفی را آزاد کرد؟

با توجه به موضع گیری کشورهای مختلف برای عدم عضویت ایران در این سازمان به دلیل سرکوب و رفتار ناعادلانه با مردم بعد از انتخابات، اصرار ایران برای دست یابی به این کرسی نمی تواند از دید تحلیلگران دور بماند

اشتراک در RSS - آیدا قجر