خشونت و بدرفتاری با زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

هموطنان عزیز،

خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی، حاکی از اعتصاب غذای عده زیادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت و سایر زندان‌ها است. این فرزندان ایثارگر ملت ایران، در اعتراض به شرایط بد و ناهنجار زندان‌ها و بدرفتاری زندانبانان به آخرین حربه مبارزه یعنی نخوردن غذا و دست شستن از جان روی آورده‌اند.

هم‌وطنان عزیز،

هیچ‌کس فراموش نکرده است که در روزهای انقلاب، همراه با درخواست استقلال، آزادی و عدالت، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» فریاد غالب افراد ملت ایران بود که در تمام فضای کشور طنین‌افکن بود و به گوش می‌رسید و در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب وعده داده می‌شد که زندان اوین به موزه جنایات رژیم پیشین تبدیل خواهد گردید. اما امروز با تأسف بسیار شاهد آنیم که در سیاه‌چال‌های همین زندان، هنوز بانوان گران‌قدر، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه‌نگاران، پزشکان، حقوقدانان و سایر اقشار مردم دربندند و هم‌اکنون عده‌ای از آنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

زندانی سیاسی انسان فداکاری است که نه برای منافع و مطامع شخصی که برای حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق هم‌وطنانش و برای اعتلای میهنش در پشت میله‌های زندان قرارگرفته است. و به‌درستی زندانی سیاسی اسیر وجدان بیدار و آگاه خویش است.

حاکمیت جمهوری اسلامی برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران هم از امضاء کنندگان آن بوده و بنابراین بر اجرای آن التزام دارد وبر خلاف قانون اساسی خود که باید حداقل به آن پای بند باشد، تعداد بی‌شماری از فرزندان این سرزمین را در سراسر کشور در زندان‌ها محبوس نموده است. کسانی که جز انتقاد از مشکلات کشور و اعتراض به سوء سیاست‌ها و سوء مدیریت‌ها، هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند.

جبهه ملی ایران، اعمال خشونت و بدرفتاری نسبت به زندانیان سیاسی را شدیداً محکوم می‌نماید و آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور را مصرا خواستار است و از مسئولین ذی‌ربط می‌خواهد که به خواسته‌های قانونی و برحق زندانیان اعتصاب غذا کننده گوش فرا دهند.

 پانزدهم شهریورماه 1396

 تهـران – هیئـت اجرائیه جـبهه ملـی ایــران

افزودن نظر جدید