کانون نویسندگان ایران

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران در باره ی "اسید پاشی های زنجیره ی"

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیده¬ی شوم اسیدپاشی های اخیر و خانواده های آنها براین باور است که چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست.

بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند.

دو بیانیه

درباره ی انحلال خانه ی سینما: ما نگرانی خود را از این اقدام غیرقانونی اعلام میكنیم و خواهان لغو این تصمیم دستگاه اجرایی هستیم.

درباره ی تشدید بازداشت فعالان اجتماعی: در هفته اخیر شماری از فعالان اجتماعی، روزنامهنگاران و فعالان كارگری بازداشت شدند.

پاسخ به روزنامه «اعتماد»

این را خوب میدانیم و با صدای بلند اعلام میکنیم که اگر این روزنامه در این پندار به سر میبرد که با چاپ اینگونه مطالب و سمپاشی بر ضد نهاد آزادیخواهی چون کانون نویسندگان ایران میتواند رضایت خاطر سانسورچیان را تأمین کند و برای خود حاشیهی امنیتی بسازد، باید بداند که در خطا و توهمی محض و مهلک به سر میبرد.

سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور گرامی باد!

سیزدهم آذر، روز همهی كسانی است كه با سانسور میستیزند و راضی نمیشوند صدایشان با گذر از فیلترهای دولتی به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور، روز گرامیداشتِ انسانهایی است كه برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان مبارزه میكنند.

۲۲ بهمن و تحقق آرمان آزادی اندیشه و بیان

تنها راهی که جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران برگزیده استبداد و سرکوب عریانی است که مدام بر ابعاد غیرانسانی آن افزوده می شود. اما این استبداد وحشیانه و عقب مانده، نه تنها نتوانسته مردم ایران را به عقب براند؛ بلکه خود رژیم را آشفته و سرگشته تر از گذشته کرده و آن را در سطح جهانی به انزوای کم نظیری کشانده است

به یاد غلامحسین ساعدی که قصه هایش کسی را به خواب نمیبُرد، که گُلبانگِ بیداری بود!

ساعدي سراسر ايران را از خليج فارس تا كرانههاي خزر، از كوهستانهاي غرب تا فراسوي كوير شرق درنورديد و لحظه لحظهي زندگي مردمان تهيدست، فراموششده، مفلوك و درهمشكسته را با خميرهي ذهن و ضمير خود درآميخت و در قلم جاري كرد

به مناسبت ١٣ آذر روز مبارزه با سانسور

کانون نویسندگان ایران، «با درك تأثير ويرانگرى كه سانسور و فقدان آزادی بيان در عرصههاى انديشه و ادب و هنر به جا میگذارد، سال گذشته سيزدهم آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام كرد، و اين حركت با حمايتى گسترده روبهرو شد كه ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله را نشان داد. اين روز، روز همه كسانى است كه براى الغاى سانسور و دفاع از آزادى انديشه و بيان میكوشند»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کانون نویسندگان ایران