به نیروی انتظامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

نیروی انتظامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی!

مردم به ستوه آمده از فقر، بيکاری، ستم، تبعيض و سرکوب، به خیابان های ده ها شهر ایران آمده اند تا بنا به حق قانونی و انسانی خود، زبان به اعتراض بگشایند. حق تظاهرات در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذيرفته شده است. اما سران حکومت اين حق را به رسميت نمی شناسند و اعتراضات مردم را سرکوب می کند.

سران حکومت همواره از شما خواسته است با گاز اشک آور، باتوم و گلوله با حرکات اعتراضی مردم مقابله کنید. اما بدانید که در نهایت، حکومت شکست خواهد خورد. شما می دانید که موجودی حساب های بانکی بسیاری از فرماندهان شما و دولت مردانی که به شما فرمان سرکوب می دهند، سر به میلیاردها می زند. بدانید که بسیاری از آنها حتی پیش بینی روز شکست حکومت را هم کرده اند. در چنین روزی، آنها با ثروتی که اندوخته اند، خواهند گریخت و شما را به حال خود رها خواهند کرد. نگذارید شما را شریک جرم جنایاتشان کنند. به روی مردم معترض آتش نگشایید. باتوم ها را از غلاف بیرون نیاورید. گاز اشک آور شلیک نکنید. معترضان را دستگیر و روانه شکنجه گاه و سیاهچال نکنید.

با پیروی از فرمان سرکوب، بذر نفرت نپاشید. شما نیز مانند همه هم میهنانتان، سزاوار زندگی به دور از نفرت و خشونت هستيد. شما انسانید. شما مانند همه شهروندان ایران،‌ سزاوار آنید در کشوری متعهد به حقوق همه انسانها زندگی کنید. نگذارید سران حکومت با آلوده کردنتان به جنایات خودشان، زندگی شما را تباه کنند.

اگر شما از فرمان سرکوب سرپیچید، مردم معترض و نیروهای آزادیخواه قدر این کار شما را خواهند دانست. از مادران و پدرانتان بپرسید تا به شما بگویند چگونه مردم در انقلاب ۱۳۵۷ سربازانی را که از فرمان کشتن مردم سرباز زدند و به مردم پیوستند روی شانه های خود گرفتند و گل نثارشان کردند. به جای گشودن شليک به سوی معترضين، به مردم بپيونديد.

شما شهروند ايران هستيد. حق شهروندی را ادا کنید.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)

 

 

 

 

 

افزودن نظر جدید