روحانیون اسلام در خواب خواهند ماند؟

نام پاپ "فرانسیس" که می رود تا به پایان مرز زندگی اش برسد یک پاپ انقلابی است. آنچه او گفته و می گوید و آنچه که تاکنون کرده از او شخصیتی ساخته که رهبری دوره دوم "رنسانس" را پایه گذاری کرده است. رنسانسی که این بار تنها دنیای مسیحیت را وارد آن نمی کند، بلکه به همت جهان بی مرز "اینترنت" همه روحانیون از همه مذاهب را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او که دیگر تنها رهبر کاتولیک های جهان نیست بلکه رهبری رنسانس دینی را برعهده گرفته در آخرین سخنرانی اش گفت:

کلیسای کاتولیک دیگر به جهنم معتقد نیست، زیرا این موضوع با عشق خداوندی تعارض دارد و آدم و حوا و توفان نوح و یا طبقات هفتگانه آسمان که در انجیل، قرآن، تورات و بسیاری از کتب مقدس ادیان دیگر آمده داستان هائی بیش نیستند که علم امروزه بشر و تمام دانشمندان بزرگ دنیا با هزاران دلایل صد در صد علمی آنها را قاطعانه مردود و دروغ می داند. ما دیگر به جهنم اعتقادی نداریم، زیرا اعتقاد به این موضوع، عشق الهی را زیر سؤال می‌برد. همچنین خداوند قاضی نیست؛ بلکه دوستدار بشریت است. خداوند قصد محکومیت کسی را ندارد، علاوه بر آن داستان آدم وحوا تنها یک اسطوره است و جهنم تنها کنایه‌ای از روح تنها است. ما و روحانیون دیگر ادیان هنوز هم می توانیم درصد زیادی از مردم جهان را در جهل و خرافات معتقد و متدین نگهداریم، اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام علوم می گشایم. وقت آن رسیده که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد، به طوری که حتی بی‌دینان و کافران نیز با دیدن محبت الهی؛ وجود خداوند را به رسمیت بشناسند. با وجود آنکه انجیل کتاب زیبایی است، اما در آن کلمات و عباراتی وجود دارد که همگان را به تعصب و محاکمه دعوت می‌کند، در حالی که زمان آن رسیده است تا این بخش‌ها مورد بازبینی قرار گیرند! من امیدوارم در آینده یک زن به مقام پاپی برسد.

منبع: 
پیک نت

افزودن نظر جدید