بولتن کارگری شماره 82 - تحمیل قرارداد دستەجمعی، پیروزی کارگران مجتمع مس سرچشمە


تحلیل
 هفته - تحمیل قرارداد دستەجمعی، پیروزی کارگران مجتمع مس سرچشمە

از تجربه دیگران- تشکل‌های کارگری در پاکستان بدون هیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟ - بخش ۵ 

اخبار خارجی:
مالزی: کودکانی که مالزی آن‌ها را نمی‌خواهد

بریتانیا: کارگران «شبکه» به اعتصاب رأی دادند 

کارگران ایران- اعتراض به دستگیری کارگران در ایران 

- جلوگیری از برگزاری جشن روز کارگر در شرکت واحد 

اطلاعیه ها- بیانیه جمعی از فعالان کارگری، روزنامه نگاران و نویسندگان ایران، کوشندگان برپایی جشن اول ماه مه را آزاد کنید 

- سندیکای کارگران نقاش استان البرز- ابراهیم مددی و داود رضوی را آزاد کنید!

اندیشه- رمز گم شده 

صدای کارگر- صعود به قله دماوند با شعار آزادی معلمان در بند! 

جنبش کارگری- هفتاد سال مبارزه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک 

یادداشت- سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


بولتن کارگری در قالب پی.دی.اف.
افزودن نظر جدید