عبدالکریم سروش

نامه سرگشاده سروش به خامنه ای - زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت

ما نسل کامکاری هستیم. ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادینی طالع تابناک مردم سبز ماست.ما آزادی را ارج خواهیم نهاد و قدر خواهیم دانست، همان آزادی که شما به آن ظلم کردید و قدرش را ندانستید و اکنون مظلمه اش را می برید

اشتراک در RSS - عبدالکریم سروش