پالتاک

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

روز جمعه پانزدهم نوامبر در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به بررسی سیاست‌های جاری کشور و تحولات آتی در ایران می‌پردازیم

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

بدین وسیله برگزاری سومین و چهارمین جلسات پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 را به قرار زیر به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقمندان می...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی

سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت در آمریکای شمالی اولین جلسه پالتاکی خود را در تاریخ یکشنبه 10 نوامبر 2013 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، و 8 شب به وقت اروپای مرکزی برگزار خواهد...

پيرامون تفاوت‌های فرهنگی و تبعیض نژادی و نقش آن ها در به‌هم‌پیوستگی (Integration) در میان نسل اول و دوم ایرانیان مهاجر

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مهمانانی که برای ما از آن روزها می‌گویند:
بانو صابری، عفت ماهباز، مرسده محسنی، خاطره‌ معینی، بهاره منشی رودسری، کیوان اسکی، حسن جعفری، حسن زهتاب، رضا کاویانی، مسعود فتحی، و...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

• گفتگو در اتاق پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی

میزگرد با شرکت: رسول آذرنوش، علی پورنقوی، مجید زربخش، پرویز نویدی
گرداننده برنامه: انور میرستاری
در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
زمان: شنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۳

...
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو در اطاق پالتاک سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفيق خلیل مومنی از ميان ما رفت. روز پنجشنبه ٢١ فوریه از ساعت ٢٠ تا ٢٣ در اتاق پالتاکی سازمان گرد می آئيم و یاد او را گرامی می داریم.

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نظر1
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو: پيرامون خشونت علیه زنان

در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سخنرانی و گفت و گو در پالتاک: خانمها رضوان مقدم، پروین بختیارنژاد، فاطمه حقیقت جو و آقای مهرداد درویش پور

کنفرانس مشترک سه سازمان
اتحاد فدائیان خلق ایران –فدائیان خلق ایران اکثریت – شورای موقت سوسیالیست ها

کنفرانس مشترک سه سازمان در باره "ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ" از طریق پالتاک در...

پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

با شرکت: علی مزروعی و مهدی فتاپور

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شرکت گنندگان: رضا عليجانی و بهروز خليق
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ميزگرد پالتاکی نمايندگان ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون

فرزانه عظيمی- اتحاد جمهوریخواهان ایران، کريمی- حزب دمکرات کردستان ایران، محسن حيدريان حزب دمکراتیک مردم ایران، محمد مصری- حزب کومهله...

پيرامون: انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق
پيرامون کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها