دانیل گانزر

ناتو و ارتش های سرّی آن

کنفرانس درسی دکتر دانیل گانزر در دانشگاه بازل (سوییس)

از دید پژوهش صلح و همچنین از دید یک تاریخ دان مایلم که قضاوتی منتقدانه درباره ناتو داشته باشم. به نظرم بحث ها در رسانه های گروهی سطحی و یک طرفه است و من اگر توانسته باشم سهمی در رابطه با بحث انتقادی داشته باشم، مایه خوشحالی ام خواهد بود.

اشتراک در RSS - دانیل گانزر