دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

به یاد رفیق احمد مرادی فرزند مبارز خلق ترکمن

رفیق احمد مرادی پس از ربودن زبونانه و کشتار رهبران جنبش مردم ترکمن صحرا، فداییان خلق، رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط جمهوری اسلامی و هجوم حکومت به ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا و کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن هم چنان در تشکیلات غیرعلنی سازمان به مبارزه ادامه داد و تا زمان خروج از کشور درسال 1362 در تشکیلات غرب ترکمن صحرا دارای مسئولیت بود.

مادر شریفی از میان ما رفت

مادر شریفی از سازمان‌گران ثابت‌قدم مبارزات خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران در دههٔ ۵۰ و همراه همیشگی مادران و داغدیدگانِ بسیاری از جان‌باختگان در زندان‌های سیاسی ایران بود. او با همهٔ داغی که در دو رژیم شاهی و ولایی بر دل و جانش نشسته بود، هرگز دفاع از منافع ملی کشور و مصالح همگانی مردم ایران را در مصاف با نیروهای داخلی و خارجیِ ضد ملی و ضد مردمی، فراموش نکرد.

اشتراک در RSS - دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)